Біологія

Учитель Карман Д.В.

Фотоотчет о выполненном д/з отправлять на e-mail: ksrman.1990@gmail.com

Дата Клас Тема Завдання
11.05 10-А Ембріогенез людини. Явище ембріональної індукції. 1)      Прочитати §49

2)      Переглянути відео за посиланням:

–          https://www.youtube.com/watch?v=0DqNpqjOClk

3)      Обґрунтуйте необхідність відповідального ставлення майбутньої матері до свого здоров’я під час вагітності.

7-Б Співіснування організмів в угрупованнях. 1)      Повторити §51;

2)      Скласти 3 ланцюги живлення (море, річка, поле) за наступною схемою:

продуценти – консумент 1-го порядку – консумент 2-го порядку – консумент 3-го порядку – редуценти

9-А Поняття про селекцію. Методи селекції рослин і тварин. 1)      Прочитати §61-62

2)      Скласти конспект

3)      Заповнити таблицю с.267

4)      Дати письмову відповідь на питання №10 с.267

11-А Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації. 1)      Прочитати §62

2)      Дати письмові відповіді на питання 1-5 с.204

12.05 6-А Лишайники 1)      Прочитати §54

2)      Дати письмові відповіді на питання №1-4 с.247

7-А Співіснування організмів в угрупованнях. 1)      Повторити §59-60;

2)      Скласти 3 ланцюги живлення (море, річка, поле) за наступною схемою:

продуценти – консумент 1-го порядку – консумент 2-го порядку – консумент 3-го порядку – редуценти

9-А Огляд традиційних біотехнологій. 1)      Прочитати §63

2)      Наведіть приклади, що підтверджують значення біотехнології у різних галузях діяльності людини (таблиця с.271)

8-Б Будова та функції репродуктивної системи. Статеві клітини. Запліднення. 1)      Прочитати §62-63

2)      Переглянути відео за посиланням:

–          https://www.youtube.com/watch?v=-_93WTjZO2s

3)      Заповнити таблицю в зошиті на с.274

4)      Заповнити таблицю в зошиті на с.278

13.05 10-А Лабораторна робота №4. Вивчення етапів ембріогенезу. 1)      Виконати лабораторну роботу за інструкцією (буде розміщено у Google Classroom та Viber згідно календаря)
8-А Будова та функції репродуктивної системи. Статеві клітини. Запліднення. 1)      Прочитати §62-63

2)      Переглянути відео за посиланням:

–          https://www.youtube.com/watch?v=-_93WTjZO2s

3)      Заповнити таблицю в зошиті на с.274

4)      Заповнити таблицю в зошиті на с.278

14.05 7-Б Охорона тваринного світу. Природоохоронні території. 1)      Прочитати §53 (с.203 – 205 – природоохоронні території)

2)      Скласти конспект за темою

3)      За допомогою інтернет-ресурсів, підготувати презентацію про одну із природоохоронних територій Харківської області.

 

15.05 8-Б Менструальний цикл. Репродуктивне здоров’я. 1)      Прочитати §63

2)      Переглянути відео за посиланнями:

–          https://www.youtube.com/watch?v=F0xwXFcYee4

–          https://www.youtube.com/watch?v=eP-5FXLY-vI

3)      Скласти конспект за темою.

11-А Роль біології у вирішенні сучасних глобальних проблем людства. 1)      Прочитати с.204 – 205

2)      Повторити §62

8-А Менструальний цикл. Репродуктивне здоров’я. 1)      Прочитати §63

2)      Переглянути відео за посиланнями:

–          https://www.youtube.com/watch?v=F0xwXFcYee4

–          https://www.youtube.com/watch?v=eP-5FXLY-vI

3)      Скласти конспект за темою.

6-А Сапротрофні – цвілеві гриби, дріжджі. 1)      Прочитати §52

2)      Виписати назви цвілевих грибів та вміти їх впізнавати

3)      Виписати та вивчити терміни

4)      Дати письмові відповіді на питання 3-4 с.239

7-А Охорона тваринного світу. Природоохоронні території. 1)      Прочитати §62 (с.269, с.270-271 – природоохоронні території)

2)      Скласти конспект за темою

3)      За допомогою інтернет-ресурсів, підготувати презентацію про одну із природоохоронних територій Харківської області.

18.05 10-А Чинники, здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту та розвитку людини. 1)      Прочитати §52

2)      Скласти опорний конспект теми

3)      Виконати індивідуальне завдання (1-3) на с.208

7-Б Охорона тваринного світу. Червона книга України. 1)      Прочитати §53 (с.204-206)

2)      Переглянути відео за посиланнями:

–          https://www.youtube.com/watch?v=eS8eplLd6zE

–          https://www.youtube.com/watch?v=4YC0nOQY_J4

3)      Заповнити таблицю «Тварини Червоної книги України» (10 видів)

Вид Родина Місце існування
     

 

або створити презентацію на тему: «Тварини Червоної книги України»

9-А Основи генетичної та клітинної інженерії. Генетично модифікованні організми. 1)      Переглянути відео за посиланням:

–          https://www.youtube.com/watch?v=bMXcdw6SAaA

–          https://www.youtube.com/watch?v=5tkcKpGYu2Q

2)      Прочитати §64

3)      Висловіть власну думку стосовно використання генно-модифікованих організмів (ГМО) та трансгенних організмів. В яких випадках можливе використання цих організмів, а в яких – ні? (Письмово)

11-А Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології. 1)      Повторити §60-61

2)      Виконати тест за посиланням:

–          https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=544613

(Час на виконання – 40 хв; кількість спроб – 1)

19.05 6-А Паразитичні гриби 1)      Прочитати §53

2)      Заповнити таблицю:

«Паразитичні гриби культурних рослин»

Видова назва гриба На яких рослинах паразитує
   

(В таблиці має бути не менше 5 пунктів)

7-А Охорона тваринного світу. Червона книга України. 1)      Прочитати §62 (с.270; с.273)

2)      Переглянути відео за посиланнями:

–          https://www.youtube.com/watch?v=eS8eplLd6zE

–          https://www.youtube.com/watch?v=4YC0nOQY_J4

3)      Заповнити таблицю «Тварини Червоної книги України» (10 видів)

Вид Родина Місце існування
     

 

або створити презентацію на тему: «Тварини Червоної книги України»

9-А Узагальнення знань з тем: «Біорізноманіття», «Надорганізмові системи» та «Біологія як основа біотехнології та медицини». 1)      Повторити §50-66

2)      Пройти тестування за посиланням:

–          https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=544947

(Час на виконання – 40 хв; кількість спроб – 1)

8-Б Вагітність. Плацента, її функції. Ембріональний розвиток людини. 1)      Прочитати §64

2)      Переглянути відео за посиланням:

–          https://www.youtube.com/watch?v=Mhm5UYlx-rE

3)      Виконати самостійну роботу з ілюстрацією с.282 (укр.)

20.05 10-А Узагальнення знань з теми «Репродукція і розвиток». 1)      Повторити §44-52

2)      Пройти тестування за посиланням:

–          https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=519109

(Час на виконання – 40 хв; кількість спроб – 1)

8-А Вагітність. Плацента, її функції. Ембріональний розвиток людини. 1)      Прочитати §64

2)      Переглянути відео за посиланням:

–          https://www.youtube.com/watch?v=Mhm5UYlx-rE

3)      Виконати самостійну роботу з ілюстрацією с.282 (укр.)

21.05 7-Б Узагальнення знань з теми «Організм і середовище існування» 1)      Повторити §50-53

2)      Пройти тестування за посиланням:

–          https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=551062

(Час на виконання – 40 хв; кількість спроб – 1)

22.05 8-Б Постембріональний розвиток людини. 1)      Прочитати §65

2)      Виписати основні вікові періоди та коли вони проходять у людини

3)      Заповнити таблицю с.286

11-А Узагальнення знань з теми «Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології». 1)      Пройти тестування за посиланням:

–          https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=315180

(Час на виконання – 40 хв; кількість спроб – 1)

8-А Постембріональний розвиток людини. 1)      Прочитати §65

2)      Виписати основні вікові періоди та коли вони проходять у людини

3)      Заповнити таблицю с.286

6-А Значення грибів у природі та житті людини. 1)     Прочитати §49-51

2)     Виписати в дві колонки їстівні та отруйні гриби. Вміти їх впізнавати

3)     Пройти тестування за посиланням: – https://forms.gle/jcovoPnMawiTHpJ36

7-А Узагальнення знань з теми «Організм і середовище існування» 1)      Повторити §57-62

2)      Пройти тестування за посиланням: –

–          https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=639129

(Час на виконання – 40 хв; кількість спроб – 1)

 

Дата Клас Тема Завдання
27.04 10-А Суть та біологічне значення запліднення. Причини порушення процесів запліднення у людини. 1)      Переглянути відео за посиланням – https://www.youtube.com/watch?v=-_93WTjZO2s

2)      Прочитати матеріал уроку (див. документ)

3)      Підготувати повідомлення на одну із тем:

–          «Екстракорпоральне запліднення»

–          «Способи контрацепції»

7-Б Понятие об экосистеме. Цепи питания. 1)      Прочитать §51

2)      Просмотреть видео по ссылкам:

https://www.youtube.com/watch?v=9R5nMvkZrC8

https://www.youtube.com/watch?v=8XEZg15G4us

3)      Дать письменный ответ на вопрос:

– Какое значение играет Солнце для бактерий, растений, животных, которые живут на планете Земля?

4)      Составить пищевые цепи озера, леса и поля.

9-А Защита и сохранение биосферы, основные мероприятия по охране окружающей среды. 1)      Прочитать §60

2)      Выписать и выучить термины

3)      Выполнить задание на применение знаний (с.256)

4)      Заполнить таблицу (с.257)

11-А Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної біології та біохімії у біотехнології. 1)      Прочитати §58, 59, 61

2)      Висловіть власну думку стосовно використання ГМО та трансгенних організмів. В яких випадках можливе використання цих організмів, а в яких – ні?

28.04 6-А Особенности строения и жизнедеятельности грибов. Размножение и распространение грибов. 1)      Прочитать §47-48

2)      Дать письменный ответ на вопрос: Известно, что для роста грибов необходима вода. Почему же тогда грибы не рас тут под водой? Обоснуйте свой ответ.

7-А Понятие об экосистеме. Цепи питания. 1)      Прочитать §60

2)      Просмотреть видео по ссылкам:

https://www.youtube.com/watch?v=9R5nMvkZrC8

https://www.youtube.com/watch?v=8XEZg15G4us

3)      Дать письменный ответ на вопрос:

– Какое значение играет Солнце для бактерий, растений, животных, которые живут на планете Земля?

4)      Составить пищевые цепи озера, леса и поля.

9-А Определение уровня антропогенного и техногенного влияния в экосистемах. 1)      Просмотреть видео по ссылке – https://www.youtube.com/watch?v=lJEu8GMI4j8

2)      С помощью интернет ресурсов подготовить реферат или презентацию на тему «Экологические проблемы Харьковской области».

8-Б Сон. Біоритми. 1)      Прочитати §54

2)      Скласти конспект з даної теми

3)      Виконати письмове завдання:

–   Під час сну Д. І. Менделєєв винайшов принцип побудови Періодичної системи хімічних елементів, Ф. А. Кекуле вві сні відкрив формулу бензену, О. С. Пушкін складав деякі вірші під час сну, Рафаель Санті в сновидінні побачив образ своєї всесвітньо відомої Мадонни. Як пояснити такі факти?

4)      Визначити свій хронобіологічний тип (с.238)

29.04 10-А Репродуктивне здоров’я людини. Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини. 1)      Прочитати §48

2)      Заповнити таблицю:

Методи репродуктивної медицини

Метод Характеристика

3)      Висловіть ваше ставлення щодо методів репродуктивної медицини. Який із цих методів для вас є найбільш неприпустимим і чому? А до якого (яких) методів ви ставитесь позитивно і чому?

8-А Ендокринна система. 1)      Прочитати §56-57

2)      Заповніть у робочому зошиті  таблицю (с.252)

3)      Виконати тест за посиланням: – https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=960512

30.04 7-Б Организмы и факторы окружающей среды. 1)      Прочитать §50

2)      Выписать и выучить термины

3)      Выполнить задание:

– На рисунках изображены животные, приспособленные к различным условиям обитания.

 

Белка-летяга    Крот обыкновенный  Выдра речная

 

Определите основные их приспособления к жизни в конкретной среде, и какое это имеет значение. Ответ оформите в виде таблицы:

Животное Приспособление Значение

6-А клас

Фотоотчет о выполненном д/з отправлять на e-mail: ksrman.1990@gmail.com

Тема: Двудольные покрытосеменные

 1. Просмотреть презентацию (отправлена в группу Viber)
 2. Заполнить таблицу

Семейства двудольных растений

Семейство Характеристика Представители
Розовые
Крестоцветные
Бобовые
Пасленовые
Астровые

 

Тема: Экологические группы растений

 1. Просмотреть видео по ссылке – https://www.youtube.com/watch?v=TlSOt8dc0jY
 2. Прочитать §45 (с.196-200)
 3. Выполнить тест «Quizizz» по ссылке –com/join?gc=939077

Тема:  Жизненные формы растений

 1. Прочитать и законспектировать §45 (с.196-200)
 2. Составить 5 вопросов по теме.

7-А клас

Фотоотчет о выполненном д/з отправлять на e-mail: ksrman.1990@gmail.com

Тема: Социальное поведение животных. Иерархия в группе. Коммуникация животных.

 1. Прочитать §54
 2. Просмотреть ролик по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=rO6E1or3lYg
 3. Ответить на вопросы по ссылке join.naurok.ua (Код доступа 256770) Тест выполнить до 01.04.20 до 18,00

Тема: Основные формы индивидуального поведения животных

 1. Прочитать §52
 2. Выписать и выучить термины
 3. Выполнить в рабочих тетрадях практическую работу №8 (см. инструкцию к работе)

Тема: Репродуктивное поведение животных

 1. 04.2020 в 13.00 перейти по ссылке и просмотреть интернет урок по теме – https://us04web.zoom.us/j/918030001
 2. Прочитать §53
 3. Письменно ответить на вопросы 7-9 с.230

Тема: Территориальное поведение животных

 1. Прочитать §55
 2. Просмотреть видео по ссылке – https://www.youtube.com/watch?v=5V0GrVSk4GM
 3. Составить 5 вопросов по данной теме.

Практическая работа №8

 Тема: Определение форм поведения животных

Цель: определить формы поведения животных и установить их значение в жизни животных.

Ход работы

Используя дополнительные источники информации, заполните таблицы.

 1. Проявление пищевой формы поведения животных
№ п/п Животное Проявление пищевой формы поведения
1 Паук-крестовик Плетет ловчую сеть из паутины
2 Дятел
3 Гепард
 1. Защитная форма поведения
№ п/п Животное Проявление защитной формы поведения
1 Рыба-ёж
2 Кобра
3 Волк
4 Осьминог
5 Опоссум
 1. Территориальная форма поведения
№ п/п Животное Проявление территориальной формы поведения
1 Лев
2 Медведь
 1. Гигиеническая форма поведения
№ п/п Животное Проявление гигиенической формы поведения
1 Кошка
2 Утка
3 Муха

 

7-Б клас

Фотоотчет о выполненном д/з отправлять на e-mail: ksrman.1990@gmail.com

Тема: Социальное поведение животных. Иерархия в группе. Коммуникация животных.

 1. Прочитать §47
 2. Просмотреть ролик по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=rO6E1or3lYg
 3. Ответить на вопросы по ссылке join.naurok.ua (Код доступа 256770)

Тема: Основные формы индивидуального поведения животных

 1. Прочитать §46
 2. Выписать и выучить термины
 3. Выполнить в рабочих тетрадях практическую работу №8 (см. инструкцию к работе)

Тема: Репродуктивное поведение животных

 1. 04.2020 в 13.00 перейти по ссылке и просмотреть интернет урок по теме – https://us04web.zoom.us/j/918030001
 2. Прочитать с.183
 3. Используя материалы интернет урока и дополнительные источники информации заполнить таблицу:

Основные проявления репродуктивного поведения животных

Форма поведения Характеристика
Сезонность
Ухаживание
Спаривание
Забота о потомстве

Тема: Территориальное поведение животных

 1. Прочитать с.182 – 183
 2. Просмотреть видео по ссылке – https://www.youtube.com/watch?v=5V0GrVSk4GM
 3. Составить 5 вопросов по данной теме.

Фотоотчет о выполненном д/з отправлять на e-mail: ksrman.1990@gmail.com

Практическая работа №8

 Тема: Определение форм поведения животных

Цель: определить формы поведения животных и установить их значение в жизни животных.

Ход работы

Используя дополнительные источники информации, заполните таблицы.

 1. Проявление пищевой формы поведения животных
№ п/п Животное Проявление пищевой формы поведения
1 Паук-крестовик Плетет ловчую сеть из паутины
2 Дятел
3 Гепард
 1. Защитная форма поведения
№ п/п Животное Проявление защитной формы поведения
1 Рыба-ёж
2 Кобра
3 Волк
4 Осьминог
5 Опоссум
 1. Территориальная форма поведения
№ п/п Животное Проявление территориальной формы поведения
1 Лев
2 Медведь
 1. Гигиеническая форма поведения
№ п/п Животное Проявление гигиенической формы поведения
1 Кошка
2 Утка
3 Муха

 

8-А, 8-Б класи

Фотоотчет о выполненном д/з отправлять на e-mail: ksrman.1990@gmail.com

Тема: Сенсорные системы осязания, температуры, боли.

 1. Прочитать §47
 2. Просмотреть видео по ссылке – https://www.youtube.com/watch?v=efDsh2V2fPw
 3. Письменно ответить на вопросы 7-9 с.208

Тема: Связь организма человека с внешней средой. Сенсорные системы. Обобщение.

 1. Выполнить онлайн-тест Quizizz по ссылке –com/join?gc=939086

 Тема: Понятие о высшей нервной деятельности и ее основных типах.

 1. Прочитать §48
 2. Просмотреть видео по ссылке – https://www.youtube.com/watch?v=uUT9KBl1UWU
 3. Выполнить в рабочих тетрадях исследовательский практикум «Определение типа ВНД и свойств темперамента» с.213-214

Тема: Условные и безусловные рефлексы.

 1. Просмотреть видео по ссылке – https://www.youtube.com/watch?v=QxoeQPZD1QA&t=126s
 2. Прочитать §49-50
 3. Пройти онлайн-тест Quizizz по ссылке – com/join?gc=444706

9-А клас 

Фотоотчет о выполненном д/з отправлять на e-mail: ksrman.1990@gmail.com

Тема: Эволюция человека

 1. Прочитать §48
 2. Просмотреть видео по ссылкам –

1) https://www.youtube.com/watch?v=l3GQ2x3bwK4

2) https://www.youtube.com/watch?v=nw0wiiZhg_Q

 1. Письменно ответить на вопросы 7-10 с.205

 Тема: Происхождение и историческое развитие жизни

 1. Прочитать §49
 2. Просмотреть видео по ссылке – https://www.youtube.com/watch?v=p5We0v09VZ0
 3. Письменно ответить на вопросы 8-9 с.209

Тема: Основы эволюционной филогении и систематики. Обзор основных эукариотических таксонов.

 1. Просмотреть видео по ссылке – https://www.youtube.com/watch?v=fWTxKUu_ypY
 2. Прочитать §50
 3. Заполнить таблицу с.215

 Тема: Неклеточные формы жизни: вирусы.

 1. Просмотреть видео по ссылке – https://www.youtube.com/watch?v=ZHKT_XU13sI
 2. Прочитать §51
 3. Письменно ответит на вопрос №10 с.219

10-А клас

Тема: Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів

 1. Переглянути відео за посиланням – https://www.youtube.com/watch?v=_ijmXrvH2t8
 2. Прочитати §44
 3. Дати письмові відповіді на питання 2-3 с.182

Тема: Ріст і розвиток клітин та фактори, які на нього впливають. Старіння та смерть клітин. Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки.

 1. Прочитати §45
 2. Виписати та вивчити терміни.
 3. Переглянути відео за посиланням – https://www.youtube.com/watch?v=IP9FN4T3Wk4
 4. Дати письмову відповідь на питання: «Як сповільнити процес старіння?»

Тема: Особливості процесів регенерації організму людини. Трансплантація тканин і органів у людини, її перспективи. Правила біологічної етики.

 1. Прочитати §50
 2. Заповнити таблицю в зошиті

Особливості процесів регенерації

Вид регенерації Характеристика

Тема: Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних захворювань.

 1. Прочитати §51
 2. Дати письмові відповіді на питання 1-4 с.204
 3. За бажанням підготувати презентацію на тему: «Проблеми та перспективи лікування онкологічних захворювань»

11-А клас

Фотоотчет о выполненном д/з отправлять на e-mail: ksrman.1990@gmail.com

Тема: Концепція сталого розвитку та її значення. Природокористування в контексті сталого розвитку.

 1. Скласти конспект за темою
 2. Підготувати презентацію на тему: «Використання людиною альтернативних джерел енергії.

 Тема: Поняття про екологічне мислення. Необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони довкілля.

 1. Скласти конспект за темою.
 2. Створити презентацію на тему «Природоохоронні території України»
 3. Пройти онлайн-тест «На Урок» за посиланням – https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=438390

 Тема: Узагальнення знань з теми «Сталий розвиток  та раціональне природокористування»

 1. Пройти онлайн-тестування «На Урок» за посиланням – https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=503780

 Тема: Завдання та досягнення сучасної селекції. Внесок вітчизняних учених-селекціонерів. Сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів.

 1. Скласти конспект по темі.
 2. Переглянути відео а посиланням – https://www.youtube.com/watch?v=dEjzfsRg6SU
 3. З допомогою батьків, бабусь чи дідусів визначити культурні рослини та їх сорти які вирощуєте ви та ваші близькі на присадибній ділянці та в чому переваги саме цих сортів. Оформити у вигляді таблиці
Видова назва Сорт Переваги
     
     

 

_____________________________________________________________