Внутрішня система забезпечення якості освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти Введенського ліцею розроблена відповідно до вимог  Саттті 41 Закону України «Про освіту», Концепції реалізації держаної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2020/2029 року.

Основними напрямками  забезпечення якості освітньої діяльності у закладі є:

  • якість освіти;
  • рівень професійної компетентності педагогічних працівників і забезпечення їх вмотивованості до підвищення якості освітньої діяльності;
  • якість реалізації освітніх програм, вдосконалення змісту, форм та методів освітньої діяльності.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

1.Кадрове забезпечення освітньої діяльності.
2. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності.
 2.1 Освітні програми
2.2. Забезпеченість підручниками 
3. Якість проведення навчальних занять.
3.1 Атестація педагогічних працівників.
3.2. Моніторінг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).