Атестація педагогічних працівників

Нове положення про атестацію

Загальна таблиця підвищення кваліфікації 2024

Педагогічні працівники  повинні демонструвати зростання рівня своєї педагогічної майстерності, здійснюючи будь-яку професійну діяльність,  не лише в рік атестації, але й в міжатестаційний період.

У міжкурсовий період всі вчителі активно працюють над підвищенням свого професійного рівня. Кожен з них має методичне навантаження:
Одним з основних аспектів методичної роботи вчителів є їх  рівень володіння провідною темою самоосвіти, над якою вони працюють протягом п’яти років.  Ефективному проведенню атестації передує роз’яснювальна робота з глибоким вивченням нормативних документів на інструктивно-методичній нараді при  директорові.

На ІІ етапі, моніторинговому,  здійснюються моніторингові дослідження навчальної роботи, позакласної, роботи з обдарованими, узагальнення досвідів методичної роботи.

    Спільно з членами атестаційної комісії та методичної ради оформляються  і систематизуються на кожного вчителя діагностичні картки. з порівняльною характеристикою самооцінки педагога, оцінки керівника шкільного МО та адміністрації школи щодо рівня професійної майстерності. На основі заповнених карток педагогічної оцінки та самооцінки діяльності педагога, будуються діаграми, які дають можливість визначити не тільки рівень мотиваційного, організаційного, гностичного компонентів, комунікативних здібностей, але й  зробити порівняльний аналіз.

       Аналіз освітнього процесу з предметів в школі проводиться відповідно річного плану школи та плану заходів щодо атестації вчителів. В практиці школи моніторингові дослідження майстерності педпрацівників здійснюються всі міжатестаційні роки як адміністрацією, так і  методичним об’єднанням та самими вчителями.

На ІІІ етапі, підсумково – аналізуючому, проводиться  звітування вчителів, що атестуються, про результати своєї роботи перед педагогічним колективом школи, ШМО,  «творчі тижні», відкриті уроки, позакласні заходи.

НАКАЗ № 99 Про проведення атестації педагогічних працівників у 2023-2024н.р.
Додаток до протоколу 2 засідання атестаційної комісії

Проведення процедур самооцінювання щодо атестації педпрацівників на 2023-2028 роки