Математика

Учитель Губіна Л.Л.

Завдання в Google Class
Дата Клас та Предмет Тема Мета
12.05 5-Б Розв’язування текстових задач Узагальнити та систематизувати способи та методи розв’язування текстових задач.

Розв’язати №23(стр327)

№48(стр 329), №36(стр 328)

12.05 7-А Геометрія Трикутники. Сума кутів трикутників. Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Сума кутів трикутника»
12.05 7-Б Геометрія Підсумкова контрольна робота (річні) Перевірити знання учнів, набуті під час вивчення геометрії в 7 класі
12.05 9-А Алгебра Розв’язування текстових задач Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Розв’язування текстових задач»; Удоскоеналити вміння розв’язувати задачі з цієї теми
12.05 11-А Геометрія Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач. Узагальнити знання шкільного курсу стереометрії; удосконалити вміння розв’язувати задач13.05
13.05 5-Б Розв’язування задач геометричного змісту. Узагальнити та систематизувати знання геометричного матеріалу. Розв’язати:

№29(с.328), 56(с.330),57(с.337)

13.05 9-А Геометрія Теорема косинусів, синусів. Удосконалити вміння розв’язувати задачі з теми «Теореми синусів і косинусів. Розв’язування трикутників»
14.05 5-Б Розв’язування прикладів на всі дії з дробами Узагальнити та систематизувати знання учнів про всі дії з дробами. Розв’язати №76(с.331),№78(с.331), №85(с.332)
14.05 7-А Геометрія Підсумкова контрольна робота Перевірити знання учнів під час вивчення геометрії в 7 класі
14.05 9-А Алгебра Підсумкова контрольна робота Перевірити знання учнів під час вивчення геометрії в 9 класі
14.05 11-А Алгебра урок 1 Підсумкова контрольна робота Перевірити знання учнів під час вивчення геометрії в 11 класі
14.05 11-А Алгебра Аналіз к/р. Розв’язування структурних задач. Удосконалити вміння учнів застосовувати знання з курсу алгебри під час виконання структурних задач
15.05 7-А

7-Б Алгебра

Підсумкова к/р. Перевірити знання учнів під час вивчення геометрії в 7 класі
15.05 9-А Геометрія Річна к/р. Перевірити знання учнів під час вивчення геометрії в 9 класі
18.05 5-Б Розв’язування прикладів на всі дії з дробами Узагальнити та систематизувати знання учнів про дії з дробами. Розв’язати №93(с.333)№96(с.334)
18.05 7-А

7-Б  Алгебра

Розв’язування задач підвищенної складності Удосконалити й поглибити знання учнів, набуті під час вивчення алгебри у 7 лкасі; формувати вміння застосовувати знання у нестандартних ситуаціях.
18.05 7-Б Геометрія Аналіз к/р. Розв’язування задач Узагальнити та систематизувати навчальний матервал курсу геометрії в 7 класі.
19.05 5-Б Підсумкова контрольна робота Перевірити рівень засвоєння учнями матеріалу за курс математики 5 класу.
19.05 7-А

7-Б Геометрія

Розв’язування задач Узагальнити знання учнів, набуті під час вивчення курсу геометріх
19.05 9-А Алгебра Аналіз к/р. Розв’язування вправ. Проаналізувати помилки, допущені при написанні к/р.
19.05 11-А Геометрія Виконання тренувальних вправ Удосконалити вміння учнів застосовувати знання з курсу геометрії під час виконання текстових задач.
20.05 5-Б Аналіз к/р. Розв’язування вправ Проаналізувати помилки, допущені при написанні к/р. Скласти кросворд із математичних термінів
20.05 9-А Геометрія Річна контрольна робота Перевірити рівень засвоєння учнями матеріалу за курс геометрії 9 класу
21.05 5-Б Підсумкова к/р. Узагальнити і систематизувати знання учнів, набуті під час вивчення курсу математики 5 класу
21.05 7-А Геометрія Розв’язування задач Узагальнити і систематизувати знання учнів, набуті під час вивчення курсу геометрії в 7 класі
21.05 9-А Алгебра Розв’язування вправ. Узагальнення матеріалу вивченого за рік Узагальнити і систематизувати знання учнів, набуті під час вивчення курсу алгебри основної школі
21.05 11-А Алгебра Розв’язування задач на встановлення відповідностей Узагальнити вміння учнів розв’язувати задачі
21.05 11-А Алгебра Виконання тренувальних вправ Удосконалити вміння учнів застосовувати знання з курсу алгебри під час виконання текстових завдань
22.05 7-А

7-Б  Алгебра

Розв’язування задач Повторити й узагальнити навчальний матеріал курсу алгебри 7 класу
22.05 9-А геометрія Аналіз к/р. Розв’язування вправ. Проаналізувати помилки, допущені під час написання к/р. Узагальнити і систематизувати знання учнів, набуті під час вивчення курсу геометрії основої школи

 

Дата Клас, Предмет Тема Мета Завдання

(усі завдання на Google Classroom)

27.04 Розв’язування задач на відсотки Узагальнити й систематизувати знання учнів про розв’язування задач різних видів на відсотки №123, 124, 125 стр336
27.04 7-А

7-Б    Алгебра

функції Узігільнити та систематизувати знання учнів про зміст основних понять теми «Функції»
27.04 7-Б Геометрія Паралельні прямі. Ознаки паралельності прямих. Удосконалити вміння застосовувати ознаки паралельності прямих до розв’язування задач
28.04 5-Б Розв’язування задач. Самостійна робота Узагальнити й систематизувати знання учнів про види задач на відсотки; Здійснити діагностику засвоєння знань і сформованих умінь учнів
28.04 7-А Геометрія Паралельні прямі. Ознаки паралельності прямих. Удосконалити вміння застосовувати ознаки паралельності прямих до розв’язування задач
28.04 7-Б Геометрія Трикутники. Ознаки рівності трикутників. Удосконалити вміння застосовувати ознаки рівності трикутників до розв’язування задач.
28.04 9-А Алгебра Функції. Властивості та графіки функцій. Узагальнити і систематизувати знання учнів із теми.
28.04 11-А Геометрія Підсумкова К/р № 4 Перевірити рівень засвоєння знань і вмінь із курсу стереометрії.
29.04 5-Б Розв’язування задач. Узагальнити знання про відсотки
29.04 9-А Геометрія Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга(повторення) Узагальнити і систематизувати знання учнів із теми. Удосконалити вміння розв’язувати задачі з цієї теми.
30.04 5-Б Контрольна робота №10 із теми «Ділення десяткових дробів» Перевірити рівень засвоєння учнями матеріалу тему «Відсотки»
30.04 7-А Геометрія Трикутники. Ознаки рівності трикутників. Удосконалити вміння застосовувати ознаки рівності трикутників до розв’язування задач.
30.04 9-А Алгебра Нерівності. Системи нерівностей Узагальнити і систематизувати знання учнів із теми «Нерівності»
30.04 11 Алгебра Текстові задачі Узагальнити та систематизувати способи та методи розв’язування текстових задач
30.04 11 Геометрія Прогресії Узагальнити і систематизувати знання учнів із теми «Числові послідовності»
04.05 5-Б Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач і вправ. Здійснити аналіз типових помилок, допущених в контрольній роботі №1581, 1596

стр. 323-324

04.05 7-А

7-Б   Алгебра

Лінійні рівняння ті їх системи Удосконалити вміння розв’язувати лінійні рівняння та системи лінійних рівнянь
04.05 7-Б Геометрія Трикутники. Ознаки рівності трикутників. Удосконалити вміння застосовувати ознаки рівності трикутників до розв’язування задач.
05.05 5-Б Розв’язування задач і вправ на всі дії з натуральними числами Узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Натуральні числа»; Повторити способи розв’язування основних типів задач
05.05 7- А Геометрія Трикутники. Ознаки рівності трикутників. Удосконалити вміння застосовувати ознаки рівності трикутників до розв’язування задач.
05.05 7-Б Геометрія Трикутники. Ознаки рівності трикутників. Удосконалити вміння застосовувати ознаки рівності трикутників до розв’язування задач.
05.05 9-А Алгебра Нерівності. Розв’язування систем лінійних рівнянь. Узагальнити і систематизувати знання учнів із теми. Удосконалити вміння розв’язувати задачі з цієї теми
05.05 11-А Геометрія Аналіз К/р. Розв’язування задач на встановлення відповідностей. Удосконалити вміння учнів застосовувати знання зі школьного курсу геометрії до розв’язування задач на встановлення відповідностей
06.05 5-Б Розв’язування задач і вправ на всі дії з натуральними числами. Узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Натуральні числа» №14, 33, 36

Стр.327-322

06.05 Геометрія

9-А

Правильні многокутники Узагальнити знання учнів із теми.
07.05 5-Б Розв’язування текстових задач. Узагальнити та систематизувати способи та методи розв’язування текстових задач №43, 45

Стр.329

07.05 7-А Геометрія Трикутники. Ознаки рівності трикутників. Удосконалити вміння застосовувати ознаки рівності трикутників до розв’язування задач.
07.05 9-А Алгебра Розв’язування текстових задач Узагальнити і систематизувати знання із теми «РОзв’язування текстових задач»
07.05 Алгебра

11

2 урока

Елементи математичного аналізу
08.05 9-А Теореми синусів і косинусів Узагальнити і систематизувати знання учнів із теми «Теореми синусів і косинусів» Розв’язування трикутників
08.05 7-А

7-Б Алгебра

Лінійні рівняння та їх системи Удосконалити вміння розв’язувати системи рівнянь різними способами

 

Учитель Пузікова Н.М. Вайбер 0665120510, електронна пошта gelyapuzikova@gmail.com

Дата Клас Тема Мета Надіслати на Вайбер або

ел. пошту

12.05 5-а Розв’язування задач Узагальнити і систематизувати знання ,вміння і навики учнів розв’зувати задачі на відсотки Виконати №1545(с.318), №1495(с.312)
12.05 8-а, 8-б Геометрія

Розв’язування прямокутних трикутників

Повторити і систематизувати навчальний матеріал з даної теми Повторити параграф 21, виконати №729(с.224)
12.05 10-а Алгебра

Тригонометричні функції. Тригонометричні рівняння.

повторити навчальний матеріал із теми

” Тригонометричні функції та їхні властивості”, відтворити вміння розвя’зувати задачі із цієї теми

Повторити розділ 2, виконати №10.4(1-5) на с.104,  №11.2.2 на с.114
13.05 5-а Контрольна робота №10 з теми «Середнє арифметичне.Відсотки» Перевірити рівень засвоєння знань учнями із даної теми Текст контрольної роботи вишлю по Вайберу
13.05 6-а Додавання і віднімання раціональних чисел. організувати діяльність учнів для повторення дій з раціональними числами, звичайними та десятковими дробами Повторити параграфи 26-27,

виконати №1144(с.200), №1194 (с.208)

13.05 8-а, 8-б Алгебра

Степінь з цілим показником і його властивості. Функції y=k/x, y=x2, y = , їх графіки та властивості.

Повторити та розширити знання учнів з даної теми. Повторити параграфи

8-11, 17;

Виконати №277(с.70), №354(1)(с.94)

13.05 10-а Алгебра

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій.

Узагальнити і систематизувати знання учнів з теми «Похідна»; розширити та закріпити знання, уміння та навички дітей з даної теми. Повторити розділ 3, виконати №16.1,

№1614(1,2)

на с.165

14.05 5-а Аналіз к.р. Натуральні та дробові числа. Арифметичні дії з натуральними та дробовими числами. Числові та буквені вирази. Формули. Проаналізувати типові помилки, які допустили учні при виконанні контрольної роботи. Повторити та систематизувати знання учнів з даної теми. Виконати №130(с.281),

№ 194(с.55)

14.05 6-а Розв’язування задач і вправ. організувати діяльність учнів для повторення дій з раціональними числами, звичайними та десятковими дробами Виконати №1196(с.208), повторити параграфи 26,27
15.05 6-а Розв’язування задач і вправ. Повторення і систематизація дій з раціональними числами, звичайними та десятковими дробами Виконати №1206(с.209)
15.05 8-а, 8-б Геометрія

Многокутники та їх площі

Повторити і систематизувати навчальний матеріал з даної теми Повторити параграф 15-18, виконати №582(с.182), №588(с.183)
15.05 10-а Геометрія

Підсумкова контрольна робота за рік

Перевірити рівень засвоєння знань учнями за рік Текст контрольної роботи вишлю по Вайберу
18.05 5-а Розв’язування задач за допомогою рівнянь. Розв’язування текстових задач.  узагальнити та систематизувати знання та вміння учнів за темою “Рівняння”; закріпити вміння застосовувати набуті знання і навички до розв’язування задач Повторити параграфи 16,17

Виконати №597(с.141)

18.05 6-а Множення і ділення раціональних чисел. Розв’язування задач і вправ. закріплення знань,умінь та навичок учнів виконувати дії над раціональними числами в процесі розв’язування різноманітних вправ. Повторити параграфи 26,27, виконати №1262(с.219),

№1316(с.227)

18.05 8-а, 8-б Алгебра

Річна контрольна робота( №7)

Перевірити рівень навчальних досягнень учнів за рік. Текст контрольної роботи вишлю по Вайберу
19.05 5-а Розв’язування задач геометричного змісту. Відсотки.Середнє арифметичне. Повторити і систематизувати навчальний матеріал з даних тем Повторити параграфи 9,10, 34-36.

Виконати №325(с.81),  №1470(с.310)

19.05 8-а, 8-б Геометрія

Річна контрольна робота( №6)

Перевірити рівень навчальних досягнень учнів за рік. Текст контрольної роботи вишлю по Вайберу
19.05 10-а Алгебра

Підсумкова контрольна робота за рік

Перевірити рівень навчальних досягнень учнів за рік. Текст контрольної роботи вишлю по Вайберу
20.05 5-а Річна контрольна робота( №11) Перевірити рівень навчальних досягнень учнів за рік. Текст контрольної роботи вишлю по Вайберу
20.05 6-а Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь.  узагальнити та систематизувати знання та вміння учнів за даною темою; закріпити вміння застосовувати набуті знання і навички до розв’язування задач Виконати №1444(с.251)
20.05 8-а,8-б Алгебра

Аналіз контрольної роботи.  Розв’язування вправ.

Проаналізувати типові помилки, які допустили учні при виконанні контрольної роботи. Виконати тестове завдання №4 на с.150
20.05 10-а Алгебра

Аналіз контрольної роботи.  Розв’язування вправ на повторення.

Проаналізувати типові помилки, які допустили учні при виконанні контрольної роботи. Виконати завдання на повторення №4.4(с.63), №3.2.2(с.58)
21.05 5-а Аналіз контрольної роботи.  Розв’язування вправ на повторення. Проаналізувати типові помилки, які допустили учні при виконанні контрольної роботи. Виконати №1591(с.324), №79(с.332)
21.05 6-а Підсумкова контрольна робота за рік Перевірити рівень навчальних досягнень учнів за рік. Перевірити рівень навчальних досягнень учнів за рік.
22.05 6-а Аналіз контрольної роботи.  Розв’язування задач і вправ на повторення. Проаналізувати типові помилки, які допустили учні при виконанні контрольної роботи. Виконати тестове завдання №2 на с.285
22.05 8-а, 8-б Геометрія

Аналіз контрольної роботи.  Розв’язування задач і вправ на повторення.

Проаналізувати типові помилки, які допустили учні при виконанні контрольної роботи. Виконати №578, 580(с.182)
22.05 10-а Геометрія

Аналіз контрольної роботи.  Розв’язування задач і вправ на повторення.

Проаналізувати типові помилки, які допустили учні при виконанні контрольної роботи. Виконати  вправи на повторення №17.6, №17.7 на с.298

 

Дата

 

Клас Тема Мета Надіслати на Вайбер або ел. пошту
27.04 5-а Знаходження відсотків від числа Сформувати вміння знаходити відсотки від даного числа і розв’язувати задачі, що передбачають цю дію Виконати №1471

на с.310

27.04 6-а Знаходження дробу від числа і числа за його дробом Систематизувати знання з данної теми; удосконалити вміння розв’язувати вправи і задачі на знаходження дробу від числа й числа за його дробом; Повторити параграф 9 (с.55-58), №379 (с.63); параграф 10 (67-70), №442 (с.73)
27.04 8-а, 8-б Алгебра

 

Раціональні рівняння як математична модель реальних ситуацій

Формувати знання, вміння та навички учнів розв’язувати задачі за допомогою раціональних рівнянь, продовжувати формувати вміння розв’язувати квадратні рівняння за формулою коренів, або теоремою Вієта; Опрацювати параграф 23 (с.195-197), №779(с.197)
28.04 5-а Знаходження відсотків від числа Закріпити вміння знаходити відсотки від даного числа і розв’язувати задачі, що передбачають цю дію Виконати №1474

на с.310

28.04 8-а, 8-б Геометрія

 

Аналіз контрольної роботи. Чотирикутники та їх властивості.

Проаналізувати типові помилки, які допустили учні при виконанні контрольної роботи. повторити та систематизувати означення окремих видів чотирикутників і їх властивостей; удосконалити уміння та навички розв’язувати задачі, використовуючи     їх властивості .

Повторити параграфи

з1 по 5

(с.7-46), виконати №109(с.37), №149(с.47).

 

 

 

 

 

 

 

28.04 10-а Алгебра

Найбільше та найменше значення функції на відрізку.

сформувати поняття найбільшого та найменшого значень функції на відрізку; домогтися засвоєння алгоритму знаходження найбільшого та найменшого значень функції на відрізку; сформувати вміння знаходити найбільше та найменше значення функції на відрізку; Опрацювати  параграф  18(с.171-177)

№18.1(с.177)

29.04 5-а Знаходження числа за його відсотком. сформувати поняття знаходження числа за його відсотком (дробом); виробити вміння використовувати завдання, що передбачають знаходження числа за його відсотками. Опрацювати параграф 35 (с.312-315), №1511 (с.315)
29.04 6-а Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки. закріпити свідоме розуміння правил знаходження невідомого члена пропорції пропорційної залежності при розв’язуванні задач практичного змісту, систематизувати знання учнів про види задач на відсотки, про способи їх розв’язання; Повторити параграфи 12(с.87-91), 13 ( с.93-97), виконати №573 (99)
29.04 8-а, 8-б Алгебра

 

Раціональні рівняння як математична модель реальних ситуацій

Удосконалити знання, вміння та навички учнів розв’язувати задачі за допомогою раціональних рівнянь, продовжувати формувати вміння розв’язувати квадратні рівняння за формулою коренів, або теоремою Вієта; Виконати №784(с.198)
29.04 10-а Алгебра

 

Розв’язування задач прикладного змісту. Узагальнення і систематизація знань.

Розширити знання учнів про практичне використання похідної; узагальнити, систематизувати і поглибити  знання учнів з теми «Похідна та її застосування». Виконати тестове завдання №3

(завдання1-7)

на с.178-179

30.04

 

5-а Знаходження числа за його відсотком.  виробити вміння розв’язувати  завдання, що передбачають знаходження числа за його відсотками Виконати №1517, №1513

на с.316

30.04 6-а Розв’язування задач і вправ. Повторити і систематизувати навчальний матеріал з теми «Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки». Параграфи 14, 15(с.109-111),

№637(с.112),

№654(с.113)

04.05 5-а Знаходження числа за його відсотком. Закріпити вміння розв’язувати  завдання, що передбачають знаходження числа за його відсотками. Виконати №1535

на с.317

04.05 6-а Коло. Круг.  Діаграми. Повторити і систематизувати навчальний матеріал з теми

«Коло. Круг. Діаграми.», підвищити рівень знань з цієї теми.

Параграф 16 (с.116-120), №688(с.121), параграф 17 (с.123-125), №730(с.127)
04.05 8-а, 8-б Алгебра

Контрольна робота №6 за темою: «Квадратний тричлен. Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних. Розв’язування задач.»

Перевірити  рівень засвоєння знань учнями із даної теми Текст контрольної роботи вишлю по Вайберу
05.05 5-а Розв’язування задач на відсотки. формувати вміння застосовувати здобуті знання для знаходження відсотка від числа та числа за його відсотком; виробляти вміння розв’язувати задачі на відсотки, попередньо з’ясувавши до якого типу належить задача;

 

Виконати №1522

на с.316

05.05 8-а, 8-б Геометрія

Теорема Фалеса. Подібні трикутники.

Повторити і узагальнити матеріал за даною темою Повторити п.6, п.10-12, виконати  №398(с.125)
05.05 10-а Алгебра

Контрольна робота № 4 за темою: «Похідна та її застосування»

Перевірити  рівень засвоєння знань учнями із даної теми Текст контрольної роботи вишлю по Вайберу
06.05 5-а Розв’язування задач на відсотки. сформувати вміння розв’язувати задачі на відсотки, попередньо з’ясувавши до якого типу належить задача;

 

Виконати  №1479

на с.310

06.05 6-а Додатні та від’ємні числа. Модуль числа.  узагальнити та систематизувати набуті знання, вміння та навички учнів даної теми; удосконалити вміння учнів розрізняти та порівнювати додатні та від’ємні числа, розв’язувати вправи на різні дії з модулями; Параграфи 21(с.157-159) , 22(с.163-165), №968(с.168),

Параграф 23 (с.170-174), №1021(с.178)

06.05 8-а, 8-б Алгебра

Аналіз контрольної роботи. Тотожні перетворення раціональних виразів. Розв’язування раціональних рівнянь.

Проаналізувати типові помилки, які допустили учні при виконанні контрольної роботи. Повторити та систематизувати знання учнів з даної теми. Повторити параграфи

1-6 , виконати тестові завдання 1-5 на с.49

06.05 10-а Алгебра

Функції , їхні властивості та графіки.

узагальнення знань про основні види вивчених функцій та їхні графіки; розвиток навичок розпізнавати та будувати графіки функцій.

 

Повторити параграф 1 (с.6-35), виконати №1.2.4

на с.25, №1.3.1(1,2)

на с.31

07.05 5-а

Розв’язування задач на відсотки.  

 узагальнити й систематизувати знання, вміння та навики учнів розв’язувати задачі на відсотки; показати на прикладах практичну спрямованість математичних знань; Виконати тестове завдання

на с.325

07.05 6-а

Розв’язування задач і вправ.

удосконалити вміння учнів розрізняти та порівнювати додатні та від’ємні числа, розв’язувати вправи на різні дії з модулями; Виконати №1026(с.178)
08.05 6-а Розв’язування задач і вправ. узагальнення, систематизації вивченого матеріалу про додатні та від’ємні числа, число 0, координатну пряму, модуль числа. Виконати №1012, №1015 (с.177)
08.05 8-а. 8-б Геометрія

Теорема Піфагора.

повторити з учнями зміст теореми Піфагора та наслідків з неї; формувати вміння застосування теореми при розв’язуванні задач. Повторити параграф 13

(с.128-132),

№426 (с.133)

08.05 10-а Геометрія

Координати і вектори

Повторити, узагальнити і систематизувати знання, уміння і навички учнів з теми «Координати і вектори» Повторити параграфи

16-17

(с.284-297), виконати завдання для самоконтролю №4-9 на с.310

 

Клас Дата Тема Мета Виконати та надіслати на вайбер(0506845545) або на gubinalubov1972@gmail.com
7-Б 06.04 Геометрія.

Основні задачі на побудову

Засвоїти особливості на побудову задач та алгоритм розв’язування задач на побудову Виконати

№ 585, 591, 594

7-А

7-Б

06.04 Алгебра.

Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь

Формувати вміння розв’язувати задачі на рух складання систем рівнянь Повторити п. 29, розв’язати №1089, 1091, 1095
5-Б 06.04 Математика.

Розв’язування вправ.

Самостійна робота.

Системазувати знання учнів про середнє арифметичне, середні величини. Здійснити поточний контроль навчальних досягнень учнів. Розвивати навички самостійної роботи. № 1574,1560,1579
7-А 07.04 Геометрія.

Основні задачі на побудову

Засвоїти особливості на побудову задач та алгоритм розв’язування задач на побудову Виконати

№ 585, 591, 594

7-Б 07.04 Геометрія.

Розв’язування задач

Системазуватита узагальнути знання учнів, набутів ході вивчення теми « Коло і круг» Розв’язати домашню К/р с.94 Мерзляк А.Г II варіант
9 07.04 Алгебра.

Початкові відомості про статистику. Способи подання даних та їхньої обробки.

Удосконалити вміння розв’язувати задачі на застосування початкових відомостей про статистику, способів подання статистичних даних П.24(с.239-248)

№24.3,5,6,14

Тести на платформі «на урок»

11 07.04 Геометрія.

«Перпендикулярність прямих і площин у просторі»

Повторити означення, ознаки та властивості перпендикулярності прямих і площин, теорему про три перпендикуляри;

Узагальнити й системазувати знання та вміння учнів з цієї теми

С.164-166

Мат. Тренажер ЗНО Захарійченко Ю.О

№4.1,2 №5.1,2 №6.1

Завдання в группі вайбер

9-А 08.04 Геометрія.

Аналіз Контрольної роботи.

Чотирикутники

Проаналізувати типової помилки.

Узагальнити і системазувати знання учнів із теми

п.21 с.211

№24.7,21,22

5-Б 08.04 Математика.

Розв’язування вправ

Узагальнити та системазувати знання учнів з теми «Ділення десяткових дробів». Розвивати вміння аналізувати умову задач Розв’язати тестові завдання №1 на стр.303
9-А 09.04 Алгебра.

Розв’язування задач

Узагальнити і системазувати знання учнів із теми «Основи комбінаторики, теорії ймовірності та статистики» Розв’язати С/р №11, стр.38-39 зошит для контролю Т.Л. Корнієнко.

Платформа «На урок» тест

11-А 09.04 Алгебра.

«Функції та графіки»

Удосконалити вміння будувати графіки функцій, робити перетворення графіка функцій Розв’язати тестові завдання тренажер ЗНО стр.71-87

№2.1,2(стр.71)

№2.1,2(стр.75)

№4(стр.76)

№1.1,2(стр78)

11-А 09.04 Алгебра.

Функції та графіки

Систематизувати та удосконалити вміння «читати» функції, розпізнавати їх за властивостями та будувати графіки Заповнити табл. Стр.71

Виконати тестові завдання варіант I-II(завдання в вайбері)

5-Б 09.04 Математика.

Контрольна робота №9

Перевірити рівень засвоєння учнями меатеріалу теми «Ділення десяткових дробів» Розв’язати К/р(умова в групі вайбер)
7-А 09.04 Геометрія

Розв’язування задач

Удосконалити, систематизувати вміння розв’язувати задачі із теми «Коло і круг» Розв’язати тест «на урок»

Підготуватися до К/р

7-А

7-Б

10.04 Алгебра.

Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь

Формувати в учнів вміння складати систем рівнянь за умови задачі Розв’язати стр.37(I варіант) №205, 206,208

Збірник задач А.Г.Мерзляк

9-А 10.04 Геометрія.

Чотирикутники

Удосконалити вміння розв’язувати задачі із теми «Чотирикутники». Формувати вміння аналізувати й узагальнити інформацію Розв’язати тести «на урок»

Повторити властивості чотирикутників, формули площ паралелограма, ромба, квадрата, прямокутника.

№ 21.6,8,20(стр.211)

 

З 13.04 – 17.04

Клас Дата Тема Мета Виконати та надіслати на вайбер(0506845545) або на gubinalubov1972@gmail.com
7-Б 13.04 Геометрія.

Контрольна робота №5

Перевірити рівень засвоєння знань учнів із теми «Коло і круг» Умова завдань в групі вайбер
7-А

7-Б

13.04 Алгебра.

Розв’язування задач

Узагальнити знання учнів із теми «Лінійні рівняння та їх системи» Платформа « На урок» пройти тест
5-Б 13.04 Математика.

Аналіз контрольної роботи.

Розв’язування вправ

Проаналізувати типові помилки; Узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Десяткові дроби» Виготовити колаж з етикеток, на яких використано десяткові дроби
5-Б 14.04 Математика.

Відсотки

Формувати в учнів поняття про відсоток, вміння записувати відсотки десятковими  і звичайними дробами. Розвивати увагу, обчислювальні навички. Параграф 34

№ 1460, 1498, 1499

7-А 14.04 Геометрія.

Контрольна робота №5

Проконтролювати рівень засвоєння знань із теми «Коло і круг» Платформа «На урок»

Розв’язати роботу( умова в вайбері)

7-Б 14.04 Геометрія.

Аналіз контрольної роботи. ВИди та властивості кутів.

Проаналізувати типові помилки. Повторити всі теореми стосовно кутів. Опрацювати теорія стр.36;

№670,672,673 стр.197-198

9-А 14.04 Алгебра.

Контрольна робота №5

Проконтролювати рівень засвоєння теми «Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики» Повторити: 1) Означення та властивості пропорції

2)Відсотки

Розв’язати К/р на платформі «на урок»

11-А 14.04 Геометрія.

Многогранники та їх властивості

Узагальнити і систематизувати знання учнів із теми «Многогранника» Опрацювати теорію

Розв’язати №25.99,101,109

Тестові завдання розв’язати (завдання в вайбері)

5-Б 15.04 Математика.

Знаходження відсотків від числа

Формувати вміння знаходити відсотки від числа і розв’язувати відповідні задачі. Розвивати вміння здійснювати порівняльний аналіз. №1473, 1480, 1467

Розв’язати тест «На урок»

9-А 15.04 Геометрія.

Трикутники. Площа трикутників. Подібність трикутників

Узагальнити і систематизувати зняння учнів із теми. Удосконалити вміння розв’язувати задачі. Повторити теоретичний матеріал

Виконати №21.1,4,10,14(стр.212)

5-Б 16.04 Математика.

Знаходження відстока від числа

Формувати навички знаходження відсотків від числа. Розвивати вміння аналізувати умову задачі Параграф 34

№ 1477, 1483,  1489

7-А 16.04 Геометрія.

Аналіз К/р. Види та властивості кутів

Проаналізувати типові помилки. Повторити всі види кутів та теореми про їх властивості Опрацювати стр.36

Стр.197-198

№670,672

9-А 16.04 Алгебра.

Аналіз к\р. Формули скороченого множення та їх застосування

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми. Удосконалити вміння розв’язувати задачі з цієї теми Стр.104, №1-7

-формули скороченого множення

-завдання в групі

11-А 16.04 Алгебра.

Рівняння та системи рівнянь

Узагальнити знання учнів про основні способи розв’язання систем і рівнянь; розглянути приклади розв’язування Опрацювати теорію

№24.146- підручник

Тестові завдання (в вайбері)

7-Б

7-А

17.04 Алгебра.

Контрольна робота №5

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Лінійні рівняння та їх системи» Розв’язати к/р.

Стр.110-111 варіант2

к/р№7 А.Г. Мерзляк збірник задач

9-А 17.04 Геометрія.

Трикутники, Площа трикутників. Подібність трикутників. (Повторення)

Удосконалити вміння. Розв’язати задачі з теми Повторити теорію стр.5-35

№21.3(1,3),5,10,14

 

З 20.04 – 24.04

Клас Дата Тема Мета Виконати та надіслати на вайбер(0506845545) або на gubinalubov1972@gmail.com
7-Б 20.04 Геометрія.

Види кутів та їх властивості

Удосконалити вміння розв’язувати задачі на властивості кутів №702,704,707 стр.201
7-А

7-Б

20.04 Алгебра.

Аналіз К/р. Цілі вирази.

Зробити аналіз типових помилок. Повторити відомості про числові вирази, про поняття цілого числового виразу, виразу із степенями Стр.220

№1139,1140(непарні),

1143,1145

5-Б 20.04 Математика.

Знаходження числа за значення його відсотків.

Виробити навички й уміння знаходити число за занченням його відсотків. Опрацювати параграф 35

№1511,1545,1546

5-Б 21.04 Математика.

Знаходження числа за значення його відсотків

Формувати вміння  розв’язувати задачі на знаходження числа за значенням дробу(відсотка). Здійснювати порівняльний аналіз Параграф 35.

№1517, 1522,1525

7-А

 

21.04 Геометрія.

Аналіз К\р. Види та властивості кутів

Формувати вміння розв’язувати задачі на всі види кутів та використовувати їх властивості. №702, 704, 707 стр201
7-Б 21.04 Геометрія.

Паралельні прямі

Удосконалити вміння розв’язувати задачі №693, 696, 699 стр.200
9-А 21.04 Алгебра.

Тотожні перетворення раціональних видів. Розв’язування раціональних рівнянь( повторення )

Узагальнити та систематизувати знання учнів. Узагальнити та удосконалити вміння розв’язувати задачі з цієї теми. Опрацювати теорію тест №1, №2 «на урок» (завдання в вайбері)
11-А 21.04 Геометрія.

Тема «Обертання та їх властивості»

Узагальнити та систематизувати знання учнів з теми; Удосконалити вміння ррозв’язувати задачі з цієї теми. Повторити теорію, формули

№25.113,116,119

Розв’язати тести(завдання в вайбері)

Тренажер ЗНО 2020

5-Б 22.04 Математика.

Знаходження числа за значення його відсотків.

Формувати вміння розв’зувати задачі на знаходження числа за занченням цого дробу(відсотків). Розвивати вміння виконувати порівняльний аналіз. Парагарф 35.

№1528,1535,1537

9-А 22.04 Геометрія.

Прямокутний трикутник. Розв’язування прямокутних трикутників

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми. Удосконалити вміння розв’язувати задачі Опрацювати теорію стр.12-29

№1-7 стр.26-27

Контроль знань в вайбері

11-А 23.04 Алгебра.

Нерівності та системи нерівностей

Узагальнити знання учнів про основні способи розв’язування систем нерівностей. Розглняти приклади розв’язування систем нерівностей

 

Розв’язати тестові завдання «на урок» платформа
5-Б 23.04 Математика.

Розв’язування задач на відсотки.

Узагальнути та систематизувати знання і вміння учнів розв’язувати задачі різних видів на відсотки. Розвивати вміння аналізувати умову задачі, кмітливість. № 120(с.336)

№121(с.336)

№122

7-А 23.03 Геометрія.

Паралельні прямі.

Удосконалити вміння розв’язувати задачі №693, 696,699 стр200-201
9-А 23.04 Алгебра.

Розв’язування квадратних рівнянь.

Узагальнити та систематизувати знання учнів з даної теми. Розв’язати тестові завдання платформа «на урок»

«мій клас»

11-А 23.04 Алгебра.

Нерівностей та системи нерівностей

Узагальнити основні типи нерівностей та способів їх розв’язування Розв’язати тестові завдання платформа «на урок»
7-А

7-Б

24.04 Алгебра.

Функцфї. Лінійна функція.

 

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми « Лінійна функція ті її графік»Функцфї. Лінійна функція.

 

Опрацювати теорію стр.132-160(стр.172 – головне)

№1214,1217,1218(2)

Тести «на урок»

9-А 24.04 Геометрія.

Прямокутний трикутник. Теорема Піфагора

Удосконалити вміння розв’язувати задачі з теми 1)Тестові завдання «на урок»

2) Повторити: теореми косинусів і синусів, наслідки

 

Вчитель Пузікова Н.М.

дата клас тема мета Надіслати на Вайбер 0665120510 або ел. пошту gelyapuzikova@gmail.com
06.04 5-а Розв’язування задач на всі дії з десятковими дробами Закріпити навики розв’язувати задачі і вправи на всі дії з десятковими дробами. Завдання за підручником с.293,

№ 1392, №1394, №1393(1-3)

06.04 6-а Координатна площина. Розв’язування задач і вправ . Формувати вміння побудови  точок на координатній площині й уміння знаходити координати точок, побудованих на площині. Завдання за підручником Опрацювати п.34, питання на с.266(усно), виконати №1527, №1530
06. 04 8-а, 8-б Алгебра

Контрольна робота №5 з теми «Повні та неповні квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Віета».

перевірити рівень засвоєння учнями змісту основних понять теми та рівень умінь, сформованих у ході вивчення теми. Текст контрольної роботи вишлю по Вайберу (додатково)
07.04 5-а Розв’язування  задач Узагальнити, систематезувати  знання та вміння учнів з теми «Множення і ділення десяткових дробів». Завдання за підручникомвиконати на с.293

№ 1396, №1398,

№ 1400;

усно відповісти на питання с.302

07.04 8-а, 8-б Геометрія

Площа трикутника. Розв’язування  задач

вивести формули для обчислення площі трикутника; домогтися свідомого засвоєння і розуміння формул ; формувати вміння застосовувати формули для розв’язування задач. Завдання за підручником

Опрацювати п. 17.1 на с.173-175

Виконати на с. 181 №572, №574, № 575

07.04 10-а Алгебра

Правила диференціювання. Розв’язування  задач

сформувати вміння обчислювати похідні елементарних функцій, користуючись таблицею похідних; домогтися засвоєння правил диференціювання; сформувати вміння застосовувати ці правила до розв’язування задач; Завдання за підручником опрацювати п.14 на с.148-150, п.15 на

с. 152-154

Виконати на с.150  №14.2, №14.3,

№ 14.4(1,2), №14.5 ; №15.1, №15.2(1), №15.3(1,2)

08.04 5-а Контрольна робота №9 з теми «Множення і ділення десяткових дробів» Перевірити рівень знань та вмінь за даною темою виконати тестові завдання за підручникомна  с.303
08.04 6-а Координатна площина. Розв’язування задач і вправ . Удосконалити вміння побудови  точок на координатній площині й уміння знаходити координати точок, побудованих на площині. Завдання за підручником виконати №1533, №1536, №1537, №1540.
08.04 8-а, 8-б Алгебра

Аналіз контрольної роботи. Квадратний  тричлен , його корені . Розкладання  квадратного тричлена на множники.

Проаналізувати типові помилки, які допустили учні при виконанні контрольної роботи.

Домогтися засвоєння учнями означення квадратного тричлена та його коренів, а також формулу розкладання квадратного тричлена на лінійні множники; сформувати вміння відтворювати вивчені означення і формули та використовувати їх для розв’язування завдань на знаходження коренів квадратного тричлена, розкладання квадратного тричлена на лінійні множники.

Завдання за підручником

Опрацювати п.21 на с179-181, питання с.181(усно)

Виконати  №729,  №731,

№728

08.04 10-а Алгебра

Ознака сталості функції. Достатня умова зростання (спадання) функції

домогтися засвоєння ознаки сталості функції, достатніх умов зростання та спадання функції; сформувати вміння застосовувати ці ознаки до розв’язування задач; Завдання за підручником опрацювати п.16, с.156, с.160; питання на  с.163(1-3) (усно)

Виконати на с.163  №16.1, №16.3, №16.6(1-4)

09.04 5-а Аналіз контрольної роботи. Середнє арифметичне Проаналізувати типові помилки, які допустили учні при виконанні контрольної роботи. Ввести поняття середнє арифметичне,  формувати вміння застосовувати його при розв’язуванні задач у практичній діяльності завдання за підручником  опрацюти п.36, с.319-321, питання с.321(1,2), виконати на с.322 №1556, 1557,  1558
09.04 6-а Приклади графіків залежності між величинами формувати в учнів уявлення про зміст поняття «графік залежності», сформувати уміння «читати таблиці» й виконувати побудову графіків простих залежностей за даними, розміщеними в таблиці Завдання за підручником опрацювати п.35, с.271-274, питання на с.274, виконати №1568, №1569, №1571.

 

10.04 6-а  Розв’язування задач і вправ .  продовжити роботу з вироблення вмінь будувати графіки залежності за даними таблиці відповідних значень величин, а також умінь «читати» побудовані графіки залежностей; відпрацювати обчислювальні навички учнів. Завдання за підручником

Виконати на с.277

№1573, №1574

10.04 8-а, 8-б Геометрія

Площа ромба, трапеції

 

 закріпити знання учнями формул для обчислення площі трикутника. Розглянути формулу для обчислення площі трапеції, ромба.  Формувати в учнів уміння та навички застосовувати цю формулу для обчислення площі трапеції та ромба. Завдання за підручником опрацювати п.17.2, 17.3 на с.174-180

Виконати на с.180 №579, №583, №585

10.04 10-а Геометрія

Повторення, узагальнення  та систематизація навчального матеріалу за темою «Перпендикулярність прямої і площини »

Повторити і закріпити знання учнів з теми: «Перпендикулярність прямих і площин у просторі». Перевірити вміння учнів застосовувати набуті знання до розв’язування вправ і задач. Завдання за підручникомповторити п.8, п.9 на с.240-247

Виконати на с.248  №9.3, №9.4,  №9.5

13.04 5-а Середнє арифметичне Сформувати вміння застосовувати поняття середнього арифметичного при розв’язуванні задач у практичній діяльності завдання за підручником повторити п.36, с.319-321, питання с.321(1,2); виконати на с.322 №1559, №1560
13.04 6-а  Розв’язування задач і вправ .  Сформувати вміння будувати графіки залежності за даними таблиці відповідних значень величин, а також умінь «читати» побудовані графіки залежностей;  відпрацювати обчислювальні навички учнів. Завдання за підручником

Виконати  с.278

№1575, №1577.

13.04 8-а, 8-б Алгебра

Квадратний  тричлен , його корені . Розкладання  квадратного тричлена на множники.

Закріпити знання учнями означення квадратного тричлена та його коренів, а також формулу розкладання квадратного тричлена на лінійні множники; продовжити  формувати вміння застосовувати вивчені означення і формули та використовувати їх для розв’язування завдань на знаходження коренів квадратного тричлена, розкладання квадратного тричлена на лінійні множники. Завдання за підручником

Виконати на с.182   №733,

№732, №744

14.04 5-а Середнє  значення  величини Сформувати знання  учнів про середнє  значення  величини,  використовувати середнє арифметичне при знаходженні середніх  значень величин завдання за підручником  опрацювати  п.36, с.319-321, питання с.321(3.4), виконати на с.322 №1563, №1565,

№ 1566

14.04 8-а, 8-б Геометрія

Площа ромба, трапеції

 

засвоїти теорему про площу трапеції та наслідок з теореми про площу трапеції; формувати вміння знаходити площу трапеції, ромба . Завдання за підручником

Виконати на с.183 №587(1),  №592, №597

14.04 10-а Алгебра

Точки екстремуму

сформувати поняття критичних точок функції, точок екстремуму, екстремумів функції; домогтися засвоєння необхідної й достатньої умови екстремуму, алгоритму знаходження екстремумів функції; сформувати вміння розв’язувати задачі, які передбачають використання цих понять, умов і алгоритму; Завдання за підручником опрацювати п.16 на с.157-162, питання на с.163(4-7) (усно)

Виконати на с.165 №16.12,  №16.14

15.04 5-а Середнє  значення  величини закріпити знання  учнів про середнє  значення  величини,          продовжити використовувати середнє арифметичне при знаходженні середніх  значень величин Виконати завдання за підручником с. 323

№ 1568,  №1569, №1572

15.04 6-а Узагальнення і систематизація знань з теми «Перпендикулярні  і паралельні  прямі.  Координатна площина »  підготувати учнів до виконання до тематичної контрольної роботи. Завдання за підручником

Виконати на с.286 тестове завдання №2

15.04 8-а, 8-б Алгебра

Розв’язування рівнянь, які  зводяться до квадратних

домогтися засвоєння учнями основних видів рівнянь, розв’язання яких зводиться до розв’язування квадратних рівнянь та схем їх розв’язання (дробово-раціональних рівнянь); сформувати вміння виділяти вивчені види рівнянь серед інших рівнянь, а також використовувати схеми для розв’язування названих видів рівнянь. Завдання за підручником опрацювати п.22

на с. 185-187

Виконати

№750, №753(1-3,6) , №755

15.04

 

10-а Алгебра

Застосування похідної  до дослідження функцій

Повторити й узагальнити знання учнів про похідну функції, використовувати навички застосування похідної до дослідження функцій Завдання за підручником опрацювати п.17 на с.166-171,

Виконати на с.171 №17.1(1),

№17.2(1)

16.04 5-а Розв’язування задач закріпити знання  учнів про середнє  значення  величини,          продовжити використовувати середнє арифметичне при знаходженні середніх  значень величин Виконати завдання за підручником с. 323

№ 1574,  №1575, №1579

16.04 6-а Контрольна робота №11 за темою: «Перпендикулярні  і паралельні  прямі.  Координатна площина » Перевірити рівень засвоєння знань учнями із даної теми Текст контрольної роботи вишлю по Вайберу (додатково)
17.04 6-а Аналіз контрольної роботи. Подільність натуральних чисел. Звичайні дроби. Проаналізувати типові помилки, які допустили учні при виконанні контрольної роботи. Повторити і систематизувати основні поняття про подільність натуральних чисел. Повторити ознаки подільності, НСК і НСД натуральних чисел, арифметичні дії зі звичайними дробами. Завдання за підручником повторити п.1-п.3,

виконати на с.13 №55, №60, №98;

 

17.04 8-а, 8-б Геометрія

Розв’язування задач на обчислення площ многокутників. Самостійна робота.

поглибити знання учнів з даної теми; формувати вміння застосовувати отримані знання під час розв’язування задач, накопичувати методи й прийоми розв’язування задач. Текст самостійної роботи вишлю по Вайберу (додатково)
17.04

 

10-а Геометрія

Вимірювання  відстаней у просторі. Розв’язування задач і вправ.

Повторити, узагальнити  та систематизувати навчальний матеріал за даною  темою Повторити за підручником п.10 на с.251-252, виконати на с.253 №10.9(1,2), №10.5
21.04 5-а Поняття відсотка ознайомити учнів з поняттям «відсотки»; вчити записувати у відсотках десяткові дроби та відсотки у вигляді десяткових дробів; вдосконалювати обчислювальні навіки; вчити розв’язувати текстові задачі. Виконати завдання за підручником  опрацювати п.34,

с. 305-308, питання на с.308(1-4) усно, виконати:

№ 1460,  №1461,  №1462

21.04 8-а, 8-б Геометрія

Розв’язування задач на обчислення площ многокутників.

Узагальнити та систематизувати  знання учнів з даної теми; формувати вміння застосовувати отримані знання під час розв’язування задач, накопичувати методи й прийоми розв’язування задач. Завдання за підручником

Виконати  на с.183 №586(б), №584, №591

21.04 10-а Алгебра

Застосування похідної  до дослідження функцій та побудови графіків функцій.

 закріпити навички застосування похідної до дослідження функцій, продовжити роботу з формування вмінь виконувати  дії відповідно до складеної схеми та зображувати ескізи графіків функцій за здобутими результатами дослідження її властивостей Завдання за підручником повторити п.17 на с.166-171,

Виконати на с.172 №17.2(2,3), №17.3(1,2)

22.04 5-а Поняття відсотка Домогтися  учнями учнями  з поняття «відсот»;  сформувати вміння записувати у відсотках десяткові дроби та відсотки у вигляді десяткових дробів; вдосконалювати обчислювальні навіки; вчити розв’язувати текстові задачі. Виконати завдання за підручником  повторити п.34,

с. 305-308, питання на с.308(1-4)  усно; виконати:

№ 1460,  №1461,  №1462, 1463, №1464

22.04 6-а Подільність натуральних чисел. Звичайні дроби. Розв’язування задач і вправ Повторити  основні поняття про подільність натуральних чисел. Повторити ознаки подільності, НСК і НСД натуральних чисел, арифметичні дії зі звичайними дробами. Завдання за підручником

Повторити п.4-п.5(с.20-27)

Виконати на с.21 №136, №148;

на с.28 №171, №174

22.04 8-а, 8-б Алгебра

Розв’язування рівнянь, які  зводяться до квадратних

домогтися засвоєння учнями основних видів рівнянь, розв’язання яких зводиться до розв’язування квадратних рівнянь та схем їх розв’язання (дробово-раціональних рівнянь); сформувати вміння  використовувати схеми для розв’язування названих видів рівнянь. Завдання за підручником

Виконати на с.188

№757, №759, №761

22.04 10-а Алгебра

Застосування похідної  до дослідження функцій та побудови графіків функцій.

 закріпити навички застосування похідної до дослідження функцій,  сформувати  вміння виконувати  дії відповідно до складеної схеми та зображувати ескізи графіків функцій за здобутими результатами дослідження її властивостей Завдання за підручником

Виконати на с.172  №17.3(3,4), №17.4(2)(а,б)

23.04 5-а Знаходження відсотків від числа Ознайомити учнів із знаходженням відсотків від даного числа; сформувати вміння  записувати  відсотки  від числа і розв’язувати задачі, що передбачають цю дію Виконати завдання за підручником  повторити п.34,

с. 305-308, питання на с.308(6-7) (усно)  виконати:

№ 1465,  №1467,  №1469

23.04 6-а Розв’язування задач і вправ Повторити і систематизувати основні поняття про подільність натуральних чисел. Повторити ознаки подільності, НСК і НСД натуральних чисел, арифметичні дії зі звичайними дробами. Завдання за підручником

Повторити п.6 с.31-34 Виконати №221; повторити п.7-8 виконати на с.51 №286, №301, №317

24.04 6-а Розв’язування задач і вправ   Закріпити знання, набуті в ході вивчення теми «Дії із звичайними дробами», та відпрацювати навички використання цих знань для виконання вправ, що передбачають усі арифметичні дії з дробами. Завдання за підручником повторити п.9 с.55-58

Виконати на с.59 №335, №341, №362(1),  №392(1) на с.65

24.04 8-а, 8-б Геометрія

Контрольна робота №5 «Многокутники. Площі многокутників»

Перевірити рівень засвоєння знань учнями із даної теми Текст контрольної роботи вишлю по Вайберу (додатково)
24.04 10-а Геометрія

Вимірювання кутів у просторі.  Розв’язування задач і вправ.

Повторити і узагальнити поняття кута між прямими в просторі, що перетинаються, кута між площинами; поняття кута між прямою і площиною, між мимобіжними прямими;  удосконалити  вміння розв’язувати задачі, що передбачають використання цих понять; Завдання за підручникомповторити п.11, п.12 (с.254-263)

Виконати на с.257 №11.3, на с.264 №12.3,  №12.7.