Методична робота

Педагогічний колектив навчального закладу у 2019/2020 навчальному  році 

працює  над такими темами:

МЕТОДИЧНА ТЕМА

Підвищення професійної компетентності вчителів, враховуючи сучасні педагогічні технології, методити та сучасні технічні засоби.

Формування професійної мобільності педагогічних працівників району в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти – передумова виховання успішної соціально-адаптованої особистості, громадянина України.

ВИХОВНА  ТЕМА

Формування компетентностей, ціннісних ставлень і суджень дітей та учнівської молоді, необхідних для успішної самореалізації як «особистість – цілісна, всебічно розвинена й здатна до критичного мислення, патріот з активною позицією, новатор, здатний змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя»

УПРАВЛІНСЬКА ТЕМА

Демократизація внутрішкільного контролю в умовах школи нового типу.

Модернізація методичної роботи

Мета: модернізація методичної роботи закладу освіти з метою приведення її у відповідність із замовленою діяльністю щодо створення громадсько активної демократичної школи.

Організаційні завдання:

 • Структурування усіх видів методичної діяльності у відповідності із замовленими цілями закладу освіти.
 • Створення системи неперервного підвищення кваліфікації у межах закладу освіти, поза ним, включення педагогів у мережеву систему підвищення кваліфікації.
 • Формування методологічної культури педагогів як засобу підвищення якості освіти.
 • Системне засвоєння педагогами інноваційних педагогічних технологій.
 • Інноваційний, науковий, консультативний супровід педагогічної діяльності.
 • Організація та підтримка розвитку власного освітнього простору педагогів.
 • Створення режиму з мотиваційного середовища потреб учителів щодо презентації власного педагогічного досвіду.

Науково-методичні завдання:

 • Планування діяльності    всіх    методичних    структур    спільно    з    методкабінетом відділу  освіти.
 • Розробка системи внутрішньошкільного та мережевого підвищення кваліфікації.
 • Моніторинг педагогічної діяльності.

Завдання щодо кадрового забезпечення:

 • Підбір кваліфікаційних кадрів для роботи за внутрішньошкільною системою підвищення кваліфікації.
 • Створення команди управлінців (керівників методичних об’єднань, творчих груп тощо), здатних конструктивно взаємодіяти в режимі запровадження державних стандартів.

Інноваційна складова методичної роботи для закладу освіти

 • Розвиток проектного типу діяльності педагогів.
  • Побудова та забезпечення роботи в межах власного освітнього професійного навчального середовища.