Моніторинг якості освіти

Результати навчальних досягнень учнів школи за останні 5 років:

Навчальний

рік

К-ть учнів Атесто

вано

Рівні досягнень учнів у навчанні

початковий середній достатній високий
К-ть % к-ть % К-ть % К-ть %
2018/2019 311 284 6 2,1 157 55,3 99 34,9 22 7,7
2019/2020 311 289 10 3,5 171 59,5 92 31,5 16 5,5
2020/2021 327 286 8 2,8 174 60,8 87 30,4 17 6,0
2021/2022 318 240 150 62,4 74 31,0 16 6,6
2022/2023 295 199 1 0,5 131 65,8 57 28,7 10 5,0

                           Аналіз досягнень учнів за 2022/2023 навчальний рік

Згідно з планом роботи навчального закладу  в 2022/2023 навчальному році адміністрацією було проведено аналіз досягнень учнів 2-11-х класів.
У закладі навчається 299 учня. Якість знань за 2022/2023 навчальний рік  становить: середня школа –32,0%, старша школа – 41,0%.
Високий рівень навчальних досягнень мають 14 учнів – 7,5%,  достатній 59 учня – 31,5%,  середній – 114 учнів – 61,0 %, початковий – відсутні.
На першому ступені навчаються 111 учня, з них атестовано 111 учня, це учні НУШ.
Другий ступінь нараховує 143  учнів, якість знань 39,0%. На високому рівні – 10 учня – 7,0%, на достатньому – 46 учнів – 32,0%, на середньому – 87 учня – 61,0%, на початковому – відсутні. Учень  9-А класу Власов Д. отримал свідоцтво з відзнакою.
Учнів школи третього ступеня – 44. Якість знань 41,0%. На високому рівні – 4 учня – 9,0%, на достатньому – 13 – 30,0%, на середньому – 27 – 61,0%.
Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, дійшли висновку, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня.
Порівнюючі досягнення здобувачів освіти, робимо висновок, що якість знань підвищилась в порівняння з першим семестром.
З учнями середнього рівня протягом року були проведені такі види роботи: індивідуальні бесіди з учнями та їхніми батьками, додаткові заняття з предметів, індивідуальні завдання. Розглядалось це питання на нараді при директорові й на засіданнях педрад, з’ясовувалися причини слабкої успішності учнів. Серед них були названі такі: відсутня система роботи зі слабо встигаючими учнями й учнями, які пропускають заняття через хворобу, недостатній зв’язок учителів із батьками, несвоєчасне повідомлення батьків про рівень успішності дітей через щоденники, недостатній контроль батьків щодо успішності і поведінки учнів у навчальному закладі, недостатній зворотній зв’язок між учнями та вчителями під час дистанційного навчання (відсутність чи застарілість комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення в сім’ях та у вчителів, погана якість інтернет- та/або мобільного підключення).