Моніторинг якості освіти

Результати навчальних досягнень учнів школи за останні 5 років:

Навчальний

рік

К-ть учнів Атесто

вано

Рівні досягнень учнів у навчанні

початковий середній достатній високий
К-ть % к-ть % К-ть % К-ть %
2016/2017 311 284 6 2,1 157 55,3 99 34,9 22 7,7
2017/2018 311 289 10 3,5 171 59,5 92 31,5 16 5,5
2018/2019 327 286 8 2,8 174 60,8 87 30,4 17 6,0
2019/2020 318 240 150 62,4 74 31,0 16 6,6
2020/2021 295 199 1 0,5 131 65,8 57 28,7 10 5,0

 

Якість знань за 2020/2021 навчальний рік  становить: початкова школа – 53,0%, середня школа – 31,6%, старша школа – 32,0%

Високий рівень навчальних досягнень мають 10 учнів – 5,0%,  достатній 57 учнів – 28,7%,  середній – 131 учень – 65,8 %, початковий – 1 – 0,5 %.

На першому ступені навчаються 115  учнів, з них атестовано 19 учнів. Якість їх знань 53,0%. На високому рівні закінчили навчальний рік  – 0 учнів

на достатньому – 10 учнів – 53,0 %, середньому – 9 учнів – 47,0%, початковому – відсутні.

Другий ступінь нараховує 158  учнів, якість знань 31,6%. На високому рівні – 9 учнів – 5,0%, на достатньому – 48 учнів – 30,0%, на середньому – 103 учня – 65,0%, на початковому – відсутні. Претендентів на свідоцтва з відзнакою немає.

Учнів школи третього ступеня – 22. Якість знань 29,7%. На високому рівні – 2 учня – 5,4%, на достатньому – 9 – 24,3%, на середньому – 26 – 70,3%.

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, дійшли висновку, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня.