Звіт про діяльність закладу освіти

Метою звітування є подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальному закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації. Завдання звітування: прозорість, відкритість і демократичність управління.

                                                  РІЧНИЙ ЗВІТ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

                                                      Звіт за 2022-2023 навчальний рік

РІЧНИЙ ЗВІТ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

Звіт  за 2021-2022 навчальний рік

РІЧНИЙ ЗВІТ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

за 2020-2021 навчальний рік

Закінчився 2020/2021 навчальний рік. Це був рік напруженої роботи, творчих здобутків, нових відкриттів, важливих змін. Продовжуються зміни у сфері формування змісту загальної середньої освіти, оновлюються навчальні програми, підручники, увесь навчально-методичний комплекс, який необхідний для успішного функціонування та розвитку сучасної школи щодо надання якісних освітніх послуг. І ось яким цей рік був для Введенського ліцею….

Загальні відомості про навчальний заклад

Комунальний заклад «Введенський ліцей» Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області

Форма власності — комунальна.

Власник — Новопокровська селищна рада.

Юридична адреса — Харківська область, Чугуївський район, смт Введенка, вул. Олега Горбачова, 150.

Кількість класів — 15, 11 з них з українською мовою навчання.

Місць за проектом — 1200.

Кількість учнів — 295 ( станом на 04.06.2021).

Режим роботи :

 • 5-денка — 1-11 класи.

Отже, наші здобутки за цей непростий рік.

Освітянські реформи на сучасному етапі розглядають учня як особистість – інноватора, що володіє ключовими компетентностями. Це – особистість проінформована, обізнана у певних питаннях, має знання та досвід, вміє їх здобувати та використовувати для власних індивідуальних і професійних завдань. Важливо в сьогоднішньому часі виховувати молодь на загальнолюдських цінностях, навчити її критично мислити, щоб захиститися від непотрібної та негативної інформації, переосмислювати все, до чого доторкається дитяча цікавість, з огляду на те, як це вплине на їх життя та здоров’я.

Головним завдання навчального закладу є забезпечення високої якості освіти та відповідності її потребам особистості. Сучасному суспільству потрібна людина творча та ініціативна, готова і здатна відповідати за власний добробут, добробут усього суспільства, бути чинним громадянином України, мати позитивне ставлення до себе, інших учнів, педагогів, школи, навчання.

З 12 квітня по 07 травня учні навчального закладу у зв’язку із введенням карантину знаходилися на дистанційному навчанні. В режимі дистанційного навчання вчителями закладу використовувалися  різні форми роботи:

– щоденні уроки та завдання розміщувалися на особистих сайтах, освітніх платформах чи з використанням інструментів для дистанційного навчання (Google Classroom, Мій клас, На урок – тестування, Всеосвіта – тестуванння, Quizizz – тестування, відео уроки на Youtube, ZOOM – он-лайн уроки в прямому ефірі);

– учні отримували завдання через соціальні мережі та месенджери (Viber), або завдання надсилалися на email;

– завдання розміщувалися на вебсайті закладу.

Слід зазначити, що за підсумками результатів успішності якість знань за 2020/2021 навчальний рік  становить: початкова школа – 53,0%, середня школа – 31,6%, старша школа – 32,0%

Високий рівень навчальних досягнень мають 10 учнів – 5,0%,  достатній 57 учнів – 28,7%,  середній – 131 учень – 65,8 %, початковий – 1 – 0,5 %.

На першому ступені навчаються 115  учнів, з них атестовано 19 учнів. Якість їх знань 53,0%. На високому рівні закінчили навчальний рік  – 0 учнів

на достатньому – 10 учнів – 53,0 %, середньому – 9 учнів – 47,0%, початковому – відсутні.

Другий ступінь нараховує 158  учнів, якість знань 31,6%. На високому рівні – 9 учнів – 5,0%, на достатньому – 48 учнів – 30,0%, на середньому – 103 учня – 65,0%, на початковому – відсутні. Претендентів на свідоцтва з відзнакою немає.

Учнів школи третього ступеня – 22. Якість знань 29,7%. На високому рівні – 2 учня – 5,4%, на достатньому – 9 – 24,3%, на середньому – 26 – 70,3%.

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, дійшли висновку, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня.

Порівняно з минулим навчальним роком якість знань знизилась у класах основної школи: 8-Б, 9-Б класах; підвищилась у 5-А, 8-А, 9-А класі.

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, дійшли висновку, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня.

З учнями середнього рівня протягом року були проведені такі види роботи: індивідуальні бесіди з учнями та їхніми батьками, додаткові заняття з предметів, індивідуальні завдання. Розглядалось це питання на нараді при директорові й на засіданнях педрад, з’ясовувалися причини слабкої успішності учнів. Серед них були названі такі: відсутня система роботи зі слабо встигаючими учнями й учнями, які пропускають заняття через хворобу, недостатній зв’язок учителів із батьками, несвоєчасне повідомлення батьків про рівень успішності дітей через щоденники, недостатній контроль батьків щодо успішності і поведінки учнів у навчальному закладі, недостатній зворотній зв’язок між учнями та вчителями під час дистанційного навчання (відсутність чи застарілість комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення в сім’ях та у вчителів, погана якість інтернет- та/або мобільного підключення).

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України  від 3 березня 2021 року №273, у 2020/2021 навчальному році від проходження ДПА звільнено учнів 4-х та 9-х класів та згідно листа Міністерства освіти та науки України  від 27.04.2021 р. N 1/9-218 Про організоване завершення 2020/2021 навчального року та реалізацію Закону України “Про внесення змін до Розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)” (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)”  державна підсумкова атестація в 4, 9 та 11-му класах у 2019/2020 навчальному році не проводилася

Директор та його заступники відвідують уроки і позаурочні заходи вчителів, ведеться контроль за їх роботою по створенню матеріальної та технічної баз навчальних кабінетів, виховною і позакласною роботою. На уроках вчителі використовували елементи освітніх технологій, інноваційні підходи, нетрадиційні форми і методи подачі, перевірки, закріплення знань та умінь, використання ІКТ, а також використовували матеріал, здобутий під час проходження курсів підвищення кваліфікації. Ці вчителі творчо підходять до розв’язання сучасних педагогічних проблем.

Під час навчального року проведено ряд бібліотечних уроків, цікаві нестандартні уроки: проектні уроки, театралізовані бібліотечні уроки, уроки математики з фінансовою грамотністю, уроки чаювання, уроки на природі. Уроки «Захисту України» з елементами стрільби з пневматичної гвинтівки та уроки першої медичної допомоги з відвідуванням медичних установ не були проведені у зв’язку із карантином, але теоретичні основи учні засвоїли на достатньому рівні з використанням можливостей дистанційного навчання.

Оцінювання навчальних досягнень здійснюється з 3 по 11 клас. За результатами річного оцінювання:

 • 10 учнів нагороджені Похвальними листами нагородили учнів:
 • Злобенка Євгенія Сергійовича, учня 5-А класу;
 • Білоцерковця Івана Михайловича, учня 5-А класу;
 • Міхову Анастасію Дмитрівну, ученицю 5-А класу;
 • Бикову Аліну Вікторівну, ученицю 5-А класу;
 • Лапшова Гліба Костянтиновича, учня 6-А класу;
 • Власова Дмитра Віталійовича, учня 7-А класу;
 • Русанову Ксенію Юріївну, ученицю 7-А класу;
 • Жовнер Марію Анатоліївну, ученицю 8-А класу;
 • Істоміну Єлизавету Романівну, ученицю 9-А класу;
 • Байдужну Маргариту Олександрівну, ученицю 10-А класу.

За успіхом учнів стоять учителі, які теж не зупиняються на досягнутому.

Кадрове забезпечення навчального закладу

Кількість педагогічних працівників — 36 (з них 4 в декретній відпустці).

Усі працюють за спеціальністю.

Кількість обслуговуючого персоналу -23.

      Якісний склад педагогів :

 • спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії – 7,
 • спеціаліст І кваліфікаційної категорії – 7,
 • спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії – 3,
 • спеціаліст – 14,
 • вчителі-методисти – 6,
 • старші вчителі – 2.

Організація харчування учнів

Згідно зі штатним розписом їдальня укомплектована працівниками, які забезпечують організацію харчування дітей: 2 кухаря, підсобний робітник.

Стан матеріально — технічного забезпечення харчоблоку задовільний, у достатній кількості є кухонне обладнання, посуд. Протягом року був зроблений ремонт харчоблоку. Приписів СЕС стосовно якості харчування не було.

Додатковим безкоштовним харчуванням забезпечуються учні  пільгових категорій :

 • сироти та позбавлені батьківського піклування;
 • внутрішньо переміщені особи;
 • малозабезпечені родини;
 • багатодітні (6 і більше дітей);
 • інваліди;
 • діти , батьки яких є учасниками АТО.

 Фінансовий звіт

Кількість витрачених коштів на підготовку закладу

позабюджетних 53000 грн

у тому числі:

спонсорських 20000грн

батьківських 33000 грн

Виконано:

ремонтні роботи на території закладу – 10000 грн

планується до кінця місяця заміна вікон у кабінетах математики, фізики, інформатики (3 поверх), біології, гімнастичний зал (1 поверх)– спонсорські кошти Зачепила М.О.;

– планується до кінця місяця покриття лінолеумом підлоги на ІІ поверсі – спонсорські кошти ТОВ «ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ».

Усі ремонтні роботи виконували техпрацівники школи.

 Підсумки виховної роботи за 2020/2021 н.р.

Більшість виховних заходів, проведених у вересні, спрямовані на формування ціннісного ставлення до себе і до свого здоров’я, зокрема. І семестр був насичений спортивними змаганнями: «Веселі старти», Олімпійський урок, присвячені Дню фізкультурника, районні змагання з легкоатлетичного чотирьохборства, з футболу «Шкіряний м’яч, «Козацькі розваги» з нагоди Дня Захисника України (Дня українського козацтва). Проведенням цих заходів опікувалися учителі фізкультури Карпєлін П.С. та  Якуніна С.Г.

Тематика годин спілкування, які провели класні керівники у вересні, була також спрямована на виховання необхідності вести здоровий спосіб життя: «Знати, щоб жити!», «Сходинки фізичного розвитку»,  «Бережи себе», «Здоров’я – скарб», «Що маю знати, щоб зберегти своє здоров’я», «Правильне харчування та здоровий сон – запорука міцного здоров’я», «Переможемо всі хвороби», «Культура харчування», «Продукти харчування: наші друзі й вороги», «Здоровим будь!», «Подорож до Країни здоров’я», «Профілактика інфекційних захворювань», «Кожній речі – своє місце», «Якщо хочеш бути здоровим – загартовуйся».

Протягом жовтня проводився місячник «У світі професій». У рамках тижня профорієнтації організована виставка-конкурс малюнків і плакатів на тему «Професія, яку я обираю». Проводились інформаційні хвилинки для випускників про професії, які користуються найбільшим попитом на ринку праці нашого району. Тематичні години спілкування розширили уявлення учнів про світ професій: «Професія моїх батьків», «Місто веселих майстрів», «За що ми любимо свою професію», «Калейдоскоп професій», «Підприємства нашого міста (селища)», «Моя майбутня професія», «Наші захоплення», «Я це можу», «Країна потребує професіоналів. Як ним стати?», «Професійний вибір: хто його має здійснювати?», «Коли робота – «в радість», «Діагностика своїх можливостей», «Шлях до свого майбутнього».

З метою реалізації Концепції національно-патріотичного виховання класні керівники разом з учнями обрали тему, за якою будуть працювати протягом навчального року, наприклад:

Класні керівники розробили та провели заходи за обраними темами: Більшість класних колективів вели пошукову і дослідницьку краєзнавчу роботу. Об’єктом вивчення була культурна спадщина Слобожанщини на прикладі свого селища і власних родин.

Такі заходи допомагають учням усвідомити себе як частину нації; спонукають до самовдосконалення громадянина – патріота, вироблення громадянського обов’язку, готовності стати на захист Батьківщини, виховують почуття господаря держави; вчать берегти минуле народу, свій дім, батьків, рід, народ, Батьківщину, розвивають бажання учнів досконало володіти українською мовою та виховують почуття любові до свого народу, поваги до

українських звичаїв та обрядів.

Були також проведені загальношкільні  заходи: виставка книжкових новинок, конкурс стіннівок, загальношкільна лінійка на тему: «Любіть Україну і мову її солов’їну», де прозвучали вірші українських авторів до Дня Писемності.

Дуже насичений різноманітними подіями видався грудень, протягом якого кожна дитина мала нагоду реалізувати  свої інтереси і розкрити свої здібності, тому назва періоду «Світи мого Я».

З метою популяризації та розвитку волонтерського руху в Україні, створення нових традицій благодійності в різних напрямах та привернення уваги людей до тих, кому потрібна допомога, учні НВК взяли участь  в марафоні добрих справперед Новим роком та провели акцію – «Турбота». Також приєналися до  акції «На зустріч мрії». Учні розпочали свою благодійну діяльність з близьких людей: дідусів і бабусь, сусідів, знайомих.

Шкільний бібліотекар зробив виставку науково-популярної та навчальної літератури на правову тематику.

З метою формування громадянської свідомості, активної життєвої позиції був проведений тиждень протидії торгівлі людьми, під час якого були проведені бесіди, інформаційні хвилинки, години відкритих думок, а також переглянуті рекомендовані фільми. В усіх класах проводилися уроки гендерної рівності.

Ефективно працювала лекторська група під керівництвом учителя історії і правознавства Суркової О.М., яка підготувала і провела лекції:

 • «Вплив расизму та націоналізму на громадянську свідомість» (вересень), спрямовані на протидію проявам ксенофобії,
 • «Державні символи України» для різних вікових груп (грудень).

В рамках тижня правового виховання відбувся батьківський лекторій для батьків дітей різних вікових груп, зокрема, для батьків старших підлітків консультацію за темою «Підлітковий суїцид» провів дільничний інспектор Сабельников І.М.

З метою формування правової культури, прищеплення учням поваги до прав і свобод людини, забезпечення знання і виконання учнями Законів України, усвідомлення учнями своїх прав, свобод, обов’язків, свідомого ставлення до законів та державної влади були проведені заходи:

 • уточнення та упорядкування списків учнів груп ризику та дітей, що потребують особливої педагогічної уваги;
 • операція «Сім’я». Складання актів обстеження житлово-побутових умов сімей категорійних дітей;
 • операція «Підліток». Рейд – перевірка умов проживання учнів пільгової категорії, складання актів;
 • аналіз умов проживання учнів, зокрема дітей-сиріт, дітей з багатодітних, малозабезпечених, дітей з сімей, що опинилися в скрутних життєвих обставинах;
 • проведення анкетування учнів і батьків з метою вивчення психологічного розвитку дитини;
 • рейд «Урок». Аналіз стану відвідування учнями шкільних занять;
  – аналіз зайнятості в гуртках дітей;
 • рейд «Діти вулиці». Відвідування місць масового проведення дозвілля молоддю.
 • проведено індивідуальні бесіди з учнями, які схильні до правопорушень .

З метою виховання в учнів почуття єдності з природою, відповідаль­ності за стан її збереження, особистої причетності до збереження природних багатств; залучення  школярів до громадської діяль­ності, спрямованої на захист довкілля, до активної участі у практичних природоохоронних заходах; виховання в учнів відчуття краси природи, її неповторності, а також формування в учнів свідомого ставлення до праці протягом усього І семестру проводилась активна природоохоронна діяльність, якою опікувались керівники гуртків позашкільних закладів освіти, класні керівники.

Екологічне виховання дуже тісно перепліталося з естетичним і трудовим. На початку жовтня провели  конкурс-виставку поробок з природного матеріалу «Осінь в гості завітала», а до Нового року – конкурс «Замість ялинки –  зимовий букет». Усі учні школи працювали на закріплених за класами територіях, збирали насіння квітів, закопували листя, виготовляли і розвішували годівниці для птахів тощо.

Напередодні  Новорічних свят учні пільгового контингенту та обдаровані діти  відвідали святкові заходи в районному будинку культури. В період зимових канікул на школярів чекають новорічні розваги в театрах, цирку,  аквапарку м. Харкова.

Виховні заходи, проведені у січні, спрямовані на виховання в учнів поваги до своїх батьків та гордості за священні сімейні традиції, місячник проходив під гаслом «Учитель і родина». Діти виготовляли годівниці для птахів на уроках трудового навчання під керівництвом вчителя СапєлкіноїС.В., були проведені заходи до Дня Соборності та Свободи України у 1-11 класах та Дня пам’яті голокосту  в 7-11 класах,  якими опікувалися класні керівники та педагог-організатор Якуніна С. Г..

З метою прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів у лютому  проводились заходи, тематикою яких було морально-правове виховання. Було створено скриньку довіри «Права дитини у Введенському ліцеї», завдяки якій діти повідомляли про свої проблеми та переживання анонімно. Скринька довіри працює із метою захисту прав дитини, а також захисту від насильства та попередження його прояву в родині.  Було організовано  заходи, присвячені Дню вшанування учасників бойових дій, які виконували військовий обов’язок на території інших держав для учнів 1-11 класів під керівництвом класних керівників та педагога організатора Якуніної С.Г..

Діти 1-11 класів мали змогу переглянути художні та документальні фільми, присвячені історії державотворення та боротьби за Незалежність України.

Тематика годин спілкування, які класні керівники провели у лютому, також була спрямована на морально-правове виховання.

До Дня Святого Валентина у ліцеї було створено фотозону та скриньку для валентинок, аби усі охочі могли відправити свої послання.

Виховні заходи, проведені у березні, спрямовані на допомогу дітям осмислити необхідність наукових знань як умову нормальної життєдіяльності в сучасному світі. Цікавими та змістовними виявилися шевченківські дні. Для учнів 1-4 класів було проведено виховні заходи, завдяки яким діти дізналися про життєвий та творчий шлях  Тараса Шевченка. Заходи були проведені під керівництвом класних керівників. Для учнів 5-11 класів було організовано вікторини, конкурси, квести за звання кращого знавця творчості Тараса Шевченка, також проведені уроки читання  віршів митця. Заходами для старшокласників опікувалися класні керівники та вчителі української мови та літератури Донцова Т. В., Жадан Л. С. та Пчельнікова О. Г.

У рамках Міжнародного Дня боротьби з наркоманією класними керівниками було проведено профілактичні бесіди, години спілкування, уроки здоров’я.

Квітень – місяць екологічного виховання. Виховні заходи у квітні спрямовані на формування екологічної культури у дітей, а також з метою допомогти школярам усвідомити, що людина – частина природи, а природа є першоосновою існування людини. На жаль, через складну епідеміологічну ситуацію у Харківській області учні були переведені на дистанційне навчання, але діти активно працювали удома.

До свята Великодня учні виготовляли писанки та крашанки з різних матеріалів.

 • квітня у Введенському ліцеї розпочався тиждень, присвячений

35-им роковинам катастрофи на Чорнобильській АЕС.  З  метою пригадати страшні події катастрофи та вшанувати пам’ять ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС відбулася низка заходів: бібліотекар Третяк Д. С. організувала тематичну виставку художньої літератури «Чорнобиль – довгий слід трагедії», класними керівниками були проведені тематичні години спілкування у режимі онлайн на тему: «Увічнення пам’яті трагедії Чорнобиля в українській літературі», відбулася онлайн-виставка  малюнків «Чонобиль очима дітей».

Учень 7 класу Власов Дмитро пройшов цикл  відеоуроків «Слідами CHORNOBYL», які організували   викладачі Харківського політехнічного інституту. На прикладі Чорнобильської катастрофи учень вивчав комплекс явищіз позиції фізики, екології, хімії, енергетики та  історії.

До Всесвітнього дня охорони праці  відбулися дистанційні тематичні онлайн-уроки для учнів 1-11 класів з метою попередження порушень правил техніки безпеки та пожежної безпеки.  Онлайн-уроки проводили класні керівники.  На сайті Введенського ліцею розміщено рекомендації щодо збереження здоров’я для дітей та батьків.

Насиченим та різноманітним на події видався травень. З метою сформувати у дітей почуття громадянина-патріота, виховати повагу до героїчної історії свого народу проведено ряд заходів:

Учні 1-11 класів створили фото та відео виставку  у режимі онлайн на тему «Правнуки пам’ятають». Діти  продемонстрували фронтові фото своїх родичів, які були учасниками Другої Світової війни.9 травня відбувся урочистий мітинг з нагоди Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом біля пам’ятника воїнам-визволителям  у селищі Введенка. Учні нашої школи взяли участь у мітингу та вшанували пам’ять Жертв Другої світової війни, адже обов’язок живих – пам’ятати про тих, хто віддав своє життя і захистив рідну землю від ворогів.

З нагоди Міжнародного дня матері учні 1-11 класів підготували відеопоздоровлення, де  дітки привітали своїх матусь зі святом, сказали їм багато теплих слів та подарували квіти.

14 травня Україна відзначає День пам’яті українців, які допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту, тож  у нашому ліцеї було проведено круглий стіл на зазначену тему для учнів 8-11 класів, керівником якого був педагог-організатор Сидько О. А., також до уваги було представлено тематичну виставку художньої літератури.15 травня у Введенському ліцеї святкували Міжнародний день сім’ї . Учні підготували фотовиставку на тему «Сімейні розваги»,  на якій дітки разом зі своїми батьками весело проводять час разом, чи то катаючись на велосипедах, чи збираючи гриби,  чи прогулюючись у парку.

З приводу Дня Європи було проведено низку заходів з метою розширити знання дітей про європейська країни, познайомити їх з головними символами країн, утвердити почуття патріотизму.

Яскраво та запально відсвяткували  учні Введенського ліцею День вишиванки, взявши участь у флешмобі під керівництвом  педагога-організатора Сидько О. А. та бібліотекаря Третяк Д. С..

У рамках VI Глобального тижня безпеки дорожнього руху у Введнському ліцеї  було проведено ряд заходів  з метою перевірити учнів знання правил дорожнього руху, познайомити з новими правилами, пояснити користь одягу зі світлоповертальними елементами. У цьому році тиждень дорожнього руху проходив під гаслом «Будь помітним на дорозі», тож на фото діти продемонстрували одяг зі світлоповертальними елементами.  Були проведені тематичні виховні заходи для учнів 1-11 класів, якими опікувалися класні керівники. Для учнів 6-А та 6-Б класів організовано квест «Кращі знавці правил дорожнього руху», яким опікувалась педагог-організатор Сидько О. А.

Цікавим та хвилюючим було свято Букваря для учнів 1 класу, яке  підготували діти разом з класним керівником  Шульгою Л. В..

Неймовірно весело та яскраво  відсвяткували День захисту дітей. З нагоди свята було проведено квест « Цікаві фотографії» для учнів 5-6 класів під керівництвом бібліотекаря Третяк Д. С.. До нашого ліцею завітали артисти з виставою мильних бульбашок та діти мали змогу розважитися на батутах, у їдальні на них чекали куліш, солодка вата та напої.  Організовано майстер-клас плетіння різнокольорових браслетів для учнів 1-4 класів, яким опікувалася керівник гуртка «Творча майстерня» Гулякіна. Д. С. Учні-футболісти на чолі з вчителем фізичної культури Карпєліним П. С.  взяли участь у турнірі з футболу, посівши почесне третє місце.

У травні учні 10-11 класів взяли участь у військово-патріотичному конкурсі Сокіл (Джура).

Ефективно працювали вихованці гуртка  «Творча майстерня» під керівництвом Гулякіної Д. С.У рамках Всеукраїнської акції «День юного натураліста» проходила обласна акція.  Учні 4 та 5 класів на чолі з керівниками Степашкіною В. В. та Губановою О. В. посіли друге місце. Активну участь взяли учні нашого ліцею у Всеукраїнському етапі Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україна» (НЕНЦ). У рамках обласного етапу Всеукраїнської природоохоронної акції «Горлиця звичайна – птах року 2020» вихованці гуртка посіли призові місця. Істоміна Єлизавета – учениця 9-А класу посіла друге місце у конкурсі екологічних есе, еко-коміксів та еко-проектів.

Вихованці гуртка «Творча майстерня» брали активну участь у таких конкурсах:

 • Всеукраїнська акція «Великий зимовий облік птахів» – звіт і фотоспостереження;
 • Європейська фенологічна кампанія 2020 року у рамках програми GLOBE;
 • Всеукраїнський юннатівський природоохоронний рух «Зелена естафета»;
 • Всеукраїнська акція «День зустрічі птахів» – звіт та сценарій до свята;
 • Квести еколого-натуралістичною стежкою «Юннатівські пригоди»;
 • Всеукраїнський конкурс малюнків «NoosphereSpaceArtChallenge» до 30-річчя космічної незалежності України. Учні отримали подяки за участь у конкурсі.

У Введенському ліцеї працюють дитячі організації:

 • «Країна Барвінкова», членами якої є учні 1-4-х класів.
 • «Країна Веселкова», членами якої є учні 5-8-х класів.
 • Парламентсько-президентська республіка для учнів 9-11-х класів.

Мета роботи дитячих організацій – це розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху.

Засідання органів учнівського самоврядування парламентсько-президентської республіки відбуваються регулярно. Активно співпрацює з ними педагог-організатор. За ініціативою учнівського самоврядування  проводяться танцювальні флешмоби на перервах, систематично здійснюються рейди перевірки зовнішнього вигляду учнів, спізнень на заняття,  тощо. Органи учнівського самоврядування контролюють діяльність волонтерських загонів.

З ініціативи Ради парламентсько-президентської республіки КТС загонів старшокласників стала підготовка і проведення традиційних шкільних свят.

У навчальному закладі на засадах співпраці і взаємодопомоги проводилася  робота з батьківською спільнотою. Кожної чверті в класах проходили батьківські збори за запланованою тематикою.

Класні керівники залучали батьків до участі у проведенні багатьох виховних заходів, як то  свято іменинників, поїздок і екскурсій.

Здійснювалась контрольно-аналітична діяльність адміністрації навчального закладу за виховними заходами.