Українська мова та література

Учитель української мови та літератури:  Жадан Л.С. 

Навчання здійснюється на платформі Google Classroom, це означає, що кожен учень має пароль для здійснення входу в Google Classroom саме до свого класу, тим самим має доступ до всіх тем і матеріалів, які викладає вчитель згідно розкладу. Там же кожен учень завантажує виконані ним завдання та після перевірки вчителем бачить свої помилки та отриману оцінку. У разі відсутності Інтернет-зв’язку зворотній  зв’язок здійснюється в телефонному режимі за номером 0953078499.

13 травня Повторення. Будова слова і орфографія. Повторити будову слова та основні правила орфографії Google Classroom
Повторення вивченого про числівник й займенник Повторити основні правила написання числівника та займенника Google Classroom
11А К/Р тестові завдання Перевірити набуті знання (у форматі ЗНО) Google Classroom
11А К/Р диктант Перевірити орфографічну та пунктуаційну грамотність Google Classroom
10А Прислівник як частина мови:лексичне значення, морфологічні ознаки, синтактичні функції. Написання Поглибити знання про Прислівник як частина мови, розвивати орфографічну грамотність Google Classroom
10А В. Винниченко. Драма “Гріх” Розкрити проблематику твору, характеризувати головних героїв Google Classroom
14 травня Повторення. Фонетика і графіка. Повторити звуковий склад мови Google Classroom
М. Вінграновський “Сіроманець” Ознайомитись з повістю, характеризувати головних героїв твору. Google Classroom
К/Р Перевірити вивчене за рік Google Classroom
ЛРК. Ознайомлення із творами письменників- земляків Google Classroom
11А Життєпис Галини  Пагутяк. Оповідання “Потрапити в сад” Розкрити жанрові особливості твору, образну систему. Google Classroom
10А Правопис прислівників розвивати орфографічну грамотність Google Classroom
10А ПЧ. Твори  В. Винниченко Розвивати вміння писати відгук про прочитаний твір Google Classroom
15 травня 10А Володимир Самійленко-Видатний український лірик, гуморист.”Українська мова” Ознайомитися з творчістю поета, робити ідейно-художній аналіз поезії. Google Classroom
11А К/Р Перевірити вивчене за рік(у форматі ЗНО) Google Classroom
18 травня Повторення синтаксису та пунктуації Закріпити знання з синтаксису та пунктуації Google Classroom
К/Р Перевірити вивчене за рік Google Classroom
РМ Складання діалогів. Повторення Розвивати вміння діалогічного мовлення Google Classroom
Бесіда про твори, які вивчалися впродовж року Розвивати вміння висловлювати та доводити власну думку Google Classroom
19 травня Повторення та узагальнення вивченого. Закріпити знання з синтаксису та пунктуації, орфографію Google Classroom
Повторення та узагальнення вивченого Закріпити знання з синтаксису та пунктуації, орфографію Google Classroom
10А К/Р Перевірити вивчене за рік Google Classroom
10А К/Р Перевірити вивчене за рік Google Classroom
20 травня 11А Підсумковий урок. Вивчене за рік Закріпити знання з синтаксису та пунктуації, орфографію Google Classroom
11А Усний твір Розвивати вміння висловлювати та доводити власну думку Google Classroom
Повторення вивченого Повторити вивчене про іменник та прикметник Google Classroom
10А К/Р Диктант Перевірити орфографічну та пунктуаційну грамотність Google Classroom
10А Література рідного краю Ознайомлення із творами письменників- земляків Google Classroom
10А Творчість С. Васильченка та С.  Черкасенка Ознайомитися з новаторськими пошуками Google Classroom
21 травня 10А Література рідного краю Ознайомлення із творами письменників- земляків Google Classroom
10А РМ  Анотація. Бібліографія Розвивати вміння писати анотацію та бібліографію Google Classroom
Підсумковий урок Повторити вивчене за рік. Рекомендована література  на літо Google Classroom
Підсумковий урок Повторити вивчене за рік. Рекомендована література  на літо Google Classroom
Підсумковий урок Повторити вивчене за рік. Google Classroom
Підсумковий урок Повторити вивчене за рік. Google Classroom
11А ЛТР Ознайомлення із творами письменників- земляків Google Classroom
22 травня 11А Підсумковий урок-вікторина Повторити вивчене за рік. Google Classroom
10А Підсумковий урок Повторити вивчене за рік. Google Classroom
10А Підсумковий урок-узагальнення Повторити вивчене за рік. Google Classroom

 

Дата Клас Тема Мета Завдання
27 квітня Пряма мова Ознайомити і закріпити поняття про пряму мову Google Classroom
Література рідного краю. Цікаві твори письменників-земляків. Ознайомитися з творчістю поетів Чугуївщини Google Classroom
ПЧ. Співомовки С. Руданського Ознайомитися зі співомовками С. Руданського Google Classroom
28 квітня Розділові знаки в реченнях із прямою мовою Навчитися розставляти розділові знаки при прямій мові Google Classroom
Безособові дієслова Формувати вміння знаходити безособові дієслова в реченні Google Classroom
10А Особові, родові, числові форми дієслів. Перехідні і неперехідні  форми дієслів Формувати вміння визначати перехідність та неперехідність дієслів, число, особу та рід Google Classroom
10А О. Олесь. Етюд “По дорозі в Казку”. Спорідненість твору із поемою І. Франка “Мойсей” Вміти роботи ідейно-художній аналіз твору Google Classroom
29 квітня 11А Стильова доречність і мовленнєва ситуація Закріпити вміння редагування текстів Google Classroom
Відмінність між прямою та непрямою мовою. Вміти розрізняти пряму мову від непрямої Google Classroom
10А РМ Написання рефератів, доповідей, рецензій з навчально-наукової проблеми Розвивати вміння писати роботи в науковому стилі Google Classroom
Способи творення дієслів Розрізняти способи дієслів Google Classroom
10А Особливості поетичного стилю О. Олеся Розвивати вміння  роботи ідейно-художній аналіз твору Google Classroom
30 квітня Діалог. Тире при діалозі. Розділові знаки в реченнях при діалозі Ознайомитися з поняттям діалог. Формувати вміння правильно розставляти розділові знаки при діалозі Google Classroom
 5А Г. Тютюнник. Дивак. Ознайомитися з творчістю письменника. Читати й аналізувати твір Google Classroom
Тренувальні вправи. Закріпити вивчений матеріал на практиці Google Classroom
Павло Глазовий. Гуморески Вміння читати та аналізувати гуморески Google Classroom
10А Дієприкметник як особлива форма дієслова. Активні та пасивні дієприкметники, іх відмінювання Ознайомитись з дієприкметником як особливою формою дієслова Google Classroom
10А В. Винниченко. Життєвий та творчий шлях письменника. Ознайомитися з громадянською, політичною діяльністю письменника Google Classroom
4 травня Речення з прямою мовою(діалогом) Закріпити вивчений матеріал на практиці Google Classroom
Г. Тютюнник. Дивак. Характеризувати головного героя твору Google Classroom
Павло Глазовий. Гуморески Вміння читати та аналізувати гуморески Google Classroom
5 травня Контрольний диктант Перевірити орфографічну та пунктуаційну грамотність Google Classroom
Розбір дієслова як частина мови Розвивати вміння розбирати дієслово як частину мови Google Classroom
10А Дієприкметниковий зворот. Розвивати вміння знаходити та складати речення з дієприкметниковим зворотом Google Classroom
10А Рання творчість В. Винниченка, її новаторство. Ознайомитися з творчістю Винниченка та його особливостями Google Classroom
6 травня Контрольний диктант Перевірити орфографічну та пунктуаційну грамотність Google Classroom
11А Стилістичний аналіз та стилістичне редагування тексту Закріпити вміння редагування текстів Google Classroom
10А Розвиток мовлення. Редагування науково-навчальних текстів Закріпити вміння редагування текстів Google Classroom
10А “Момент-неореалістична новела про філософські проблеми Визначати проблематику твору, характеризувати героїв твору Google Classroom
7 травня Повторення й узагальнення вивченого. Лексикологія Закріпити вивчене про лексикологію Google Classroom
М. Вінграновський. “Сіроманец” Ознайомитися з творчістю письменника. Читати й аналізувати твір Google Classroom
Аналіз диктанту Вміти знаходити орфографічні та пунктуаційні помилки та виправляти їх за допомогою вивчених правил Google Classroom
Контрольна робота Перевірити рівень засвоєння матеріалу Google Classroom
10А Дієприслівник. Дієприслівниковий зворот Розвивати вміння знаходити та складати речення з дієприслівниковим  зворотом Google Classroom
11А Сучасна українська література. Життєпис Юрія Андруховича. Поезія “Пісня мандрівного спудея” Ознайомитися з сучасною українською літературною та її представниками Google Classroom
8 травня 10А В. Винниченко створення першого в українській літературі науково-фантастичного роману-утопії “Сонячна машина” Розвивати вміння аналізувати роман Google Classroom
10А Контрольна робота. Твір-роздум Розвивати вміння писати твори-роздуми Google Classroom
11А Ю. Андрухович внутрішня свобода ліричного героя в поезії “Астролог” Розвивати вміння  роботи ідейно-художній аналіз твору Google Classroom
12 травня Повторення Лексикологія Закріпити вивчене про лексикологію Google Classroom
Повторення вивченого про іменник, прикметник. Орфографія Повторити вивчене про іменник, прикметник розвивати орфографічну грамонтність Google Classroom
10А Контрольний твір-роздум Розвивати вміння писати твори-роздуми Google Classroom
10А В. Винниченко драматург. Ознайомити з жанрово-тематичним багатством драматичних творів письменника Google Classroom

Учитель української мови та літератури:  Донцова Т.В.- еmail Dontsova.tat7777@gmail.com

Предмет Клас Дата Тема Мета д\з
Укр..мова 7-А 13.05 Розвиток мовлення. Твір-роздум дискусійного характеру Навчитись складати твір-роздум дискусійного характеру Проробити вправу 516, 518 усно та скласти твір за впр.521
Укр..літ 7-А 13.05. Контрольна робота за темою: «Ми- українці» Перевірити набуті знання та навички з теми Виконати тестові завдання опубліковані в групі  вайбер
Укр..мова 6-А 13.05 Повторення вивченого. Іменник. Прикметник Повторити вивчене. Закріпити набуті знання Повторити п.8 стор.28 впр.584
Укр..літ 5-б 14.05 М. Вінграновський «Сіроманець» Прослідкувати виявлення доброти, рішучості Сашка Написати в чому полягає вигадливість, доброта Сашка
Укр..мова 5-Б 14.05. Повторення й узагальнення вивченого Повторити  та закріпити вивчене Стор.203 впр.492 завдання 3 та 6
Укр..мова 6-А 14.05. Повторення вивченого про числівник та займенник Повторити та закріпити вивчені орфограми Повторити п.18 стор.27-57 впр.588
Укр..мова 7-б 14.05 Повторення вивченого про службові частини мови Повторити вивчене про службові частини мови Стор.155-157 виконати тест
Укр..літ 8-а 15.05 Контрольна робота за темою: «З української прози. Український гумор» Перевірити рівень засвоєння теми Виконати роботу (завдання в групі вайбер)
Укр..літ 7-Б 15.05 Література рідного краю Ознайомитись з казками Сашка Лірника Прочитати будь-яку казку, поділитись враженнями
Укр..літ 7-А 18.05 Повторення вивченого. Теорія літератури Повторити і закріпити вивчені слова-терміни Стор.6,9,11,14,57-58
Укр..мова 7-а 18.05 Повторення вивченого про службові частини мови Повторити вивчене про службові частини мови Стор.155-157 виконати тест
Укр..мова 7-а 18.05. Контрольна робота з теми «Службові частини мови» Перевірити рівень засвоєння теми Виконати роботу (завдання в групі вайбер)
Укр..мова 7-б 18.05 Контрольна робота з теми «Службові частини мови» Перевірити рівень засвоєння теми Виконати роботу (завдання в групі вайбер)
Укр..мова 5-б 18.05. Повторення. Лексикологія Повторити  та закріпити знання з теми Повторити п.40 стор.206 впр.499
Укр..мова 8-а 18.05. Повторення вивченого. Синтаксис. Повторити вивчене про словосполучення та речення Виконати завдання , розміщене у групі вайбер
Укр..літ 8-а 19.05 Повторення вивченого за рік Повторити теорію літератури Стор.26-27 завдання 12
Укр..мова 5-б 19.05 Контрольна робота з теми «Пряма мова. Діалог» Перевірити рівень засвоєння теми Виконати тест за темою, розміщений у групі вайбер
Укр..літ 7-б 19.05 Контрольна робота за темою: «Ми- українці» Перевірити набуті знання та навички з теми Виконати тестові завдання опубліковані в групі  вайбер
Укр..мова 8-а 19.05 Повторення вивченого за рік Повторити вивчене про просте речення(двоскладне, односкладне, ускладнене) Стор.169-171 виконати тест
Укр..мова 6-а 19.05 Розвиток мовлення. Діалог. Удосконалити вміння складати правильно діалог Стор.230 впр.613
Укр..літ 5-б 19.05 Контрольна робота, Рідна Україна. Світ природи Перевірити рівень засвоєння теми Виконати завдання , розміщене у групі вайбер
Укр..мова 7-б 20.05 Узагальнення та систематизація вивченого з морфології Узагальнити вивчений матеріал з теми Стор.155-157 виконати тест
Укр..мова 7-а 20.05 Узагальнення та систематизація вивченого з морфології Узагальнити вивчений матеріал з теми Стор.155-157 виконати тест
Укр..літ 7-а 20.05 Підсумковий урок. Твори, що вивчались протягом року Проаналізувати вивчені твори, які викликали найбільшу зацікавленість Стор.284-285 повторити теорію літератури
Укр..мова 6-а 20.05 Підсумки за рік Повторити матеріал тема «Морфологія» Впр.602 (б) усно
Укр..літ 5-б 21.05 Підсумковий урок Визначення творів, які вразили і запам’ятались найбільше Повторити художні засоби мови
Укр..мова 5-б 21.05. Підсумковий урок Підбити підсумки роботи за рік Стор.209 впр.513 усно
Укр..мова 6-а 21.05 Повторення  «Самостійні частини мови» Повторити вивчене з теми Стор.220 усно
Укр..мова 7-б 21.05 Підсумковий урок. Найскладніші випадки правопису Зробити підсумки роботи за рік Стор.168 усно
Укр..літ 8-а 22.05. Повторення вивченого за рік Повторити матеріал з теорії літератури Стор.251-252 повторити
Укр..літ 7-б 22.05 Підсумковий урок. Твори, що вивчались протягом року Проаналізувати вивчені твори, які викликали найбільшу зацікавленість Стор.284-285 повторити теорію літератури

 

Дата Клас Тема Мета д\з Зворотній звязок
27.04 7-Б А.Малишко. Відомості про українського поета «Пісня про рушник» Ознайомитись з біографією поета, та його поезією Стор.279-280 вивчити вірш Viber

e-mail Dontsova.tat7777@gmail.com

27.04 7-А Розвиток мовлення. Діалог. Навчитися правильно складати діалог на задану тему Стор.191-192 впр.515
27.04 7-А Не з різними частинами мови Згадати та закріпити знання з вивчених тем шляхом узагальнення матеріалу. Опрацювати §36 впр.424
27.04 8-А Відокремлені обставини, розділові знаки при них Навчитись правильно відокремлювати обставини в реченнях Опрацювати §35 впр.361(1,2,4,5 речення)
27.04 7-Б Не з різними частинами мови Згадати та закріпити знання з вивчених тем шляхом узагальнення матеріалу. Опрацювати §36 впр.424
28.04 8-А Література рідного краю. Твори поетів-земляків Ознайомитись на вибір із поетом Харківщини, його творами Письмово поділитись враженням від прочитаного
28.04 5-Б Відомості із синтаксису і пунктуації (контрольна робота) Виявити рівень засвоєння вивченої теми Зміст к.р. дивись у групі (Viber)
28.04. 7-Б А.Малишко. Відомості про українського поета «Пісня про рушник» Ознайомитись з біографією поета, та його поезією Стор.279-280 вивчити вірш
28.04 8.А Відокремлені додатки Навчитися знаходити і правильно відокремлювати додатки на письмі Опрацювати §34, впр. 349 (1,2,3,4 речення)
28.04 6-А Розвиток мовлення. Допис у газету інформаційного характеру Навчитися правильно писати допис у газету Опрацювати  стор.256-258 , впр.651
28.04. 5-Б Г.Тютюнник . «Дивак» Ознайомитись із оповіданням, визначити головну думку Стор.214-223 відповісти на питання усно
29.04 7-А Узагальнення і систематизація вивченого про частку Узагальнити вивчене про частку Повторити стор.148 впр.430 (2,3,4 речення)
29.04 7-А А.Малишко. «Стежина», «Вчителька» Ознайомитись із поезіями, визначити їх основну думку Стор.281-282 завдання 1,2 письмово
29.04 6-А Наказовий спосіб дієслова Навчитись утворювати і знаходити в реченнях дієслова наказового способу Опрацювати §60,61 впр.567
30.04 5-Б Г.Тютюнник «Дивак» Охарактеризувати образ головного героя Стор.223 питання 11 письмово, стор 224 (ІІІ)
30.04 5-Б Пряма мова Бачити в реченнях пряму мову, правильно ставити розділові знаки при ній Опрацювати стор.55, впр.124 (2,3,5 речення)
30.04 6-А Способи дієслів. Тренувальні вправи. Навчитись розрізняти способи дієслів Повторити §58-61 впр.568
30.04 7-Б Узагальнення і систематизація вивченого про частку Узагальнити вивчене про частку Повторити стор.148 впр.430 (2,3,4 речення)
04.05 7-А А.Малишко. патріотичні почуття. Під час вивчення творів поета прослідкувати патріотичні почуття та духовні цінності в творах Стор.280-283 пит.10 – письмово
04.05 7-А Вигук як особлива частина мови Навчитися знаходити вигуки на письмі, правильно ставити розділові знаки при них Опрацювати §37 впр.435 (1,3,5 речення)
04.05. 8-А Розділові знаки при відокремлених додатках Закріпити тему Повторити §34 впр.349 (5,6,7 речення)
04.05 7-б Вигук як особлива частина мови Навчитися знаходити вигуки на письмі, правильно ставити розділові знаки при них Опрацювати §37 впр.435 (1,3,5 речення)
04.05 5-Б Розділові знаки при прямій мові Навчитися правильно ставити розділові знаки при прямій мові Опрацювати стор.56 впр.125 (1,2,5 речення)
04.05 6-А Розбір дієслова як частини мови Навчитись правильно розбирати дієслово як частину мови Опрацювати стор.212 впр.570 (ІІ)
05.05 8-А В.Чемерис «Вітька + Галя…..» Прочитати частину повісті, виділити основну думку, відповісти на питання Стор.208-220, стор.220 пит.1 – письмово
05.05 5-Б Відмінність між прямою та непрямою мовою Навчитися розрізняти пряму  мову від непрямої, замінювати одну іншою Повторити §14, впр.129 (3,4,5 речення)
05.05. 7-Б А.Малишко «Вчителька» Ознайомитись із поезією, визначити тему , ідею. Стор.281-282 пит. 6,9 усно
05.05 8-А Відокремлені уточнювальні члени речення Навчитися бачити на письмі уточнювальні члени та правильно їх відокремлювати Опрацювати §36 впр.379 (1,4,6,7 речення)
05.05 6-А Дієслово. Тренувальні вправи Закріпити вивчені знання з теми Повторити §58-61 впр.571 (1,2,4 речення)
05.05 5-Б Урок позакласного читання О.Сенатович «Малий віз» Ознайомитись із твором, прослідкувати основну думку Поділитись письмово враженнями від прочитаного
06.05 7-Б Розділові знаки при вигуках Навчитись правильно ставити розділові знаки при вигуках Опрацювати стор.150 впр.434
06.05 7-А Розділові знаки при вигуках Навчитись правильно ставити розділові знаки при вигуках Опрацювати стор.150 впр.434
06.05. 7-А Позакласне читання. Новела В. Китайгородської «Подарунок від мами» Ознайомитись із творчістю письменниці Поділитись враженням від твору – письмово (до 5 речень)
06.05 6-А Дієслово. Тренувальні вправи Повторити вивчене про дієвідміни дієслів Повторити стор.195 впр.523
06.05 5-Б Діалог. Тире при діалозі Навчитися правильно складати діалог та ставити розділові знаки при ньому Опрацювати стор.58 впр.130 усно (а,б)
07.05. 5-Б М. Вінграновський «Сіроманець» Ознайомитись із повістю письменника, охарактеризувати головного героя Стор.225-245 відповідати на питання
07.05. 5-Б Розділові знаки при діалозі Закріпити вивчені пунктограми Повторити §15, впр.136 (а або б)
07.05 6-А Дієслово. Узагальнити, повторити вивчене Повторити §55 -56,57 впр.573
07.05 7-Б Розвиток мовлення. Діалог. Навчитися складати діалог, правильно вживати розділові знаки Стор.191-192 впр.515
08.05 8-А В.Чемерис «Вітька + Галя….» Ознайомитись далі зі змістом повісті, дати характеристику образів Стор.220 -234, охарактеризувати героїв повісті
08.05. 7-Б А.Малишко. патріотичні почуття. Під час вивчення творів поета прослідкувати патріотичні почуття та духовні цінності в творах Стор.280-283 пит.10 – письмово
12.05 8-А В.Чемерис «Вітька + Галя….» Повторити , узагальнити вивчені знання Стор.234-250 дочитати, питання 10 – письмово
12.05 5-Б Речення із прямою мовою (діалогом) Навчитися правильно ставити розділові знаки при діалозі Опрацювати стор.61 впр.135
12.05 7-Б Позакласне читання. Новела В. Китайгородської «Подарунок від мами» Ознайомитись із творчістю письменниці Поділитись враженням від твору – письмово (до 5 речень)
12.05 8-А Синтаксис. Пунктуація. (контрольне тестування) Перевірити набуті знання з теми (відокремлені члени речення) Стор.169-171 виконати тест
12.05. 6-А Дієслово (контрольне тестування) Перевірити набуті знання з теми Стор.218 – виконати тест
12.05 5-Б М.Вінграновський «Сіроманець» Прослідкувати гуманізм у повісті Стор.225-245 відповісти усно на питання

 

Українська мова 8-Б клас. Викладач: Шульга Любов Василівна.

Зворотній зв’язок:

  • Мобільний додаток «Viber» за номером +380502797890
  • Електронна пошта: Luba26091962@gmail.com

УКРАЇНСЬКА ЛIТЕРАТУРА 8Б з 12.05 

УКРАЇНСЬКА ЛIТЕРАТУРА 9А з 12.05

УКРАЇНСЬКА МОВА 8Б з 12.05

УКРАЇНСЬКА МОВА 9А з 12.05

Українська мова

(8-Б кл.)

27.04 Тема: Відокремлені уточнювальні члени речення Опрацювати §36.

с.166 впр.368 (усно)- довести, що виділені члени речення є уточню вальними; впр.370(усно)- поміркувати вживання розділових знаків;с.167 впр.373 (письмово) – скласти речення, використовуючи подані слова.

Вайбер

Електронна пошта

29.04 Тема:  Відокремлені уточнювальні члени речення с.166-167-опрацювати текст «Мої пращури», визначивши тему і мікротеми, знайшовши уточню вальні члени речення; впр.372 (усно) – визначити відокремлені члени речення; с.168 впр.375 (5 речень письмово)- розставити розділові знаки. Вайбер

Електронна пошта

04.05 Тема: Узагальнення вивченого з теми «Речення з відокремленими членами» с.168-169 впр.378 – визначити тип і стиль мовлення тексту, дібрати заголовок, виконати завдання до тексту (письмово); с.169 впр.379 (письмово)- перебудувати речення так, щоб невідокремлені члени речення стали відокремленими. Вайбер

Електронна пошта

06.05 Тема:  Узагальнення вивченого з теми «Речення з відокремленими членами» с.170 впр.381 (письмово) – списати, розставляючи пропущені розділові знаки, підкреслити відокремлені члени речення (4 речення); впр.382 (виконати один з варіантів) – скласти висловлення (8-10 речень) на запропоновану тему. Вайбер

Електронна пошта

 

Українська література 8-Б клас.  Викладач: Шульга Любов Василівна.

Зворотній зв’язок:

  • Мобільний додаток «Viber» за номером +380502797890
  • Електронна пошта: Luba26091962@gmail.com
Українська література (8-Б кл.) 27.04 Тема: Юрій Винничук «Місце для дракона». Парадокс: дракона Грицько – пост і християнин. Написати невеликий твір-роздум на тему «Добро чи зло перемогло в повісті-казці Ю. Винничука «Місце для дракона». Вайбер

Електронна пошта

04.05 Тема: Валентина Чемерис «Вітька+Галя, або повість про перше кохання. Гумористична повість про життя і пригоди школярів» с.208-скласти хронологічну таблицю життєвого та творчого шляху письменника; с.208-220 – прочитати; с.219-220 – відповісти на запитання, виписати портрети характеристики Вітька, Федька, Галі. Вайбер

Електронна пошта

08.05 Тема: Іван Сенченко. Повість «Діамантовий берег» с.221-234 – прочитати, підготувати відповіді на запитання (усно), виписати фразеологізми, які є засобами творення комічного. Вайбер

Електронна пошта

Українська мова 9-А клас. Викладач: Шульга Любов Василівна.

Зворотній зв’язок:

  • Мобільний додаток «Viber» за номером +380502797890
  • Електронна пошта: Luba26091962@gmail.com
Українська мова

(9-А кл.)

28.04 Тема: Морфологія. Орфографія. (Іменник. Прикметник) Опрацювати §31

впр.424 – виконати завдання до тексту «Гранітно-степове Побужжя»(письмово, 4 питання);впр.425 (письмово, 3 речення на вибір, 2 речення (усно) порівняти); впр. 427 (письмово, 6 на вибір).

Вайбер

Електронна пошта

30.04 Тема:  Морфологія. Орфографія. (Числівник. Займенник.) Опрацювати §32

впр.436 (усно) – зіставити вимову і написання обох мов; впр.437 (письмово), прослідкувати відмінювання числівників за таблицею; впр.440 (письмово, 5 на вибір); впр.444 (письмово)- виписати слова, які пишуться через дефіс.

Вайбер

Електронна пошта

05.05 Тема: Морфологія. Орфографія. (Прислівник.) с.193 впр.448 – опрацювати таблицю (усно); впр.449 (письмово) – 5; впр.450 (письмово) – 7 (на вибір). Вайбер

Електронна пошта

07.05 Тема: Морфологія. Орфографія. (Дієслово) Опрацювати §34

впр.453 (усно); с.195 впр.456 – скласти 3 речення з дієсловами у різних формах; впр.459 (письмово) – написати текст 3-4 речення з використанням дієслова.

Вайбер

Електронна пошта

Українська література 9-А клас. Викладач: Шульга Любов Василівна.

Зворотній зв’язок:

  • Мобільний додаток «Viber» за номером +380502797890
  • Електронна пошта: Luba26091962@gmail.com
Українська література (9-А кл.) 30.04 Тема: Біблія в житті Т.Г. Шевченка. Світле пророцтво поета («Ісаїя Глава 35») с. 243-248 – опрацювати за підручником; виписати із переспіву « Ісаїя Глава 35» епітети. Вайбер

Електронна пошта

07.05 Тема: Світова велич українського поета с.249 – опрацювати за підручником, скласти тези до значення творчості поета. Вайбер

Електронна пошта

08.05 Тема: П. Куліш. Роман «Чорна рада». Походження його назви. Динамічний інтригуючий сюжет. с.250-253 – ознайомитися з життєписом письменника; с.254-275 – прочитати твір, опрацювати матеріал про історію написання роману. Вайбер

Електронна пошта

 

Дата Клас Тема Мета Завдання
6 квітня 2020 Звертання,поширені й непоширені звертання. Засвоїти поняття звертання,розрізняти поширені й непоширені звертання. На Google Classroom
Є. Гуцало. Лось. Образи хлопчиків. Знати текст,характеризувати героїв твору На Google Classroom
Жанрова різноманітність гумористичних творів Роль гумору в житті українців На Google Classroom
7квітня Розділові знаки при звертанні Засвоїти розділові знаки при звертанні На Google Classroom
10А Написання прикметників Засвоїти написання прикметників На Google Classroom
10А Художні особливості драми-феєрії Лісова пісня Вміти знаходити художні засоби твору На Google Classroom
8квітня 11А Другорядні члени речення. Просте ускладнене речення Закріпити знання про другорядні члени речення та синоніміку простого ускладненого речення На Google Classroom
11А Односкладні речення. Складне речення Закріпити знання про види односкладних речень,синоніміку складного речення На Google Classroom
Часи дієслова. Вмиті розрізняти часи дієслів На Google Classroom
10А Займенник як частина мови Повторити та закріпити відомості просто займенник як частину мови На Google Classroom
10А Значення творчості Лесі Українки Узагальнити вивчене про творчість Лесі Українки На Google Classroom
9 квітня Ділові папери,оформлення листа Навчитися оформлювати адресу на поштовій листівці На Google Classroom
Складання портрета літературного героя. Вміти складати портрет літературного героя за планом На Google Classroom
11А Л. Костенко. Маруся Чурай. Митець  і суспільство-центральна проблема роману . Вміти визначати проблематику твору На Google Classroom
Минулий час, -ться, -шся в кінці дієслів Поглибити знання про минулий час дієслово,засвоїти орфограми написання дієслів На Google Classroom
Леонід Глібов-визначний український байкар,поет. Ознайомити з життям і творчістю Л. Глібова На Google Classroom
10А Правопис займенників. Повторити та закріпити написання займенників На Google Classroom
10А Життя і творчість Миколи Вороного. Ознайомитися з життям і творчим шляхом поета-новатора На Google Classroom
10 квітня 11А Читання поезії Ліни Костенко Розвивати вміння робити ідейно-художній аналіз поезій На Google Classroom
10А М. Вороний. Вірш Блакитна Панна. Розвивати вміння робити ідейно-художній аналіз поезії,знаходити образотворчі засоби твору На Google Classroom
10А Особливості конспектування РМ Ознайомитися з особливостями конспектування науково-популярної статті На Google Classroom
13 квітня Ознайомлення із вставними словами та словосполученнями слів. Закріпити відомості про вставні слова та сполучення слів. Знаходити їй у тексті На Google Classroom
К/Р Тестування з теми: Рідна Україна,Світ природи Перевірити рівень знань за теми На Google Classroom
Теперішній час Ознайомитися з особливостями теперішнього часу дієслова На Google Classroom
Викривальна та повчальна спрямованість байок Л. Глібова.(Муха і Бджола, Жаба і Віл,Щука.) Ознайомитися з особливостями байок,визначати тему та ідею,мораль На Google Classroom
14 квітня Розділові знаки при вставних словах Вміти правильно розставляти розділові знаки при вставних слова На Google Classroom
10А Числівник як частина мови .Розряди числівників за значенням, Закріпити відомості про числівник як частину мови,розрізняти числівники за розрядами,синонимика числівників На Google Classroom
10А Інтимна лірика М. Вороного. (Ти не любиш мене) Відображення краси та багатство почутті. Розвивати вміння робити ідейно-художній аналіз поезії На Google Classroom
Майбутній час Ознайомитися з особливостями майбутнього часу дієслів На Google Classroom
15 квітня 11А Узагальнення й систематизація. Складносурядне речення Повторити синоніміку складносурядного речення На Google Classroom
11А Складнопідрядне речення. Безсполучникове речення. К\Р тестування Перевірити знання вивченні з теми На Google Classroom
РМ. Лист (з використанням звертань та вставних слів) Розвивати вміння оформлювати лист,дотримуючись лексичних,орфографічних та пунктуаційних норм На Google Classroom
Дієслова I та II дієвідміни Вміти визначати дієвідміни у дієсловах На Google Classroom
10А Відмінювання числівників .Написання числівників Закріпити вміння відмінювати числівники та правильне написання На Google Classroom
10А М. Вороний Вірш Інфанта Розвивати вміння робити ідейно-художній аналіз поезії На Google Classroom
16 квітня Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Ознайомитися та закріпити знання про  складне речення та видами зв’язку в ньому На Google Classroom
М. Рильський,основні відомості про поета. Вірш Дощ. Ознайомитися з життєвим та творчим шляхом поета,робити аналіз поезії На Google Classroom
Тренувальні вправи Удосконалювати вміння використовувати набуті знання на практиці На Google Classroom
11А Життя і творчість Василя Стуса. Вірш Крізь сотні сумнівів я йду до тебе Ознайомитися  з життєвим і творчим шляхом поета, аналізувати поезію На Google Classroom
10А К\Р тестування. Морфологія Перевірити знання,вміння та навички використовувати вивчений матеріал на практиці На Google Classroom
10А Новаторство М. Вороного в українській поезії. Поема Євшан-зілля Ознайомити з особливістю творчості  М. Вороного, вміння робити ідейно-художній аналіз твору На Google Classroom
Степан Руданський. Співомовки Ознайомити з особливістю творчості  С. Руданського,вміти аналізувати та читати співомовки На Google Classroom
17 квітня 11А В. Стус. Вірш Господи,гніву пречистого Вміти  робити ідейно-художній аналіз твору На Google Classroom
10А Дієслово як частина мови. Форми дієслова. Повторити та закріпити вивчене про дієслово,правильно використовувати дієслівні форми у мовленні На Google Classroom
10А РМ творча робота за віршами М. Вороного Використовувати набуті знання у власному висловленні На Google Classroom
21 квітня Кома між частинами складного речення Навчитися правильно розставляти розділові знаки у складному реченні На Google Classroom
Способи дієслова. Дійсний і умовний спосіб Ознайомитися та закріпити знання про дійсний та умовний спосіб дієслова На Google Classroom
10А Особливості симантики, граматичні ознаки дієслів. Поділ дієслів на дієвідміни Повторити і закріпити дієвідміни  дієслів, ознайомити за особливостями семантики та граматичними ознаками дієслів На Google Classroom
10А Життя і творчість О. Олеся Ознайомитися  з життєвим і творчим шляхом поета На Google Classroom
22 квітня 10А О. Олесь. Збірка поезій з журбою радість обнялась Розвивати вміння робити ідейно-художній аналіз віршів, визначати образотворчі засоби віршів На Google Classroom
11А Доречність та недоречність мовлення Розвивати вміння правильно використовувати лексичні та стилістичні засоби у мовленні На Google Classroom
11А Основи публічного мовлення Ознайомити з основними способами виступу та використовувати набуті знання на практиці На Google Classroom
Наказовий спосіб дієслова. Ь у дієсловах наказового способу Вміти правильно утворювати наказовий спосіб дієслова, розвивати орфографічну грамотність На Google Classroom
23 квітня К\Р тестування. Відомості з синтаксису й пунктуації Перевірити знання,вміння та навички використовувати вивчений матеріал на практиці На Google Classroom
М. Рильський. Вірш Осінь-маляр із палітрою пишною… Розвивати вміння робити ідейно-художній аналіз вірша На Google Classroom
Співомовки. Запорожці у короля та інші Вміння доводити власну думку з приводу прочитаного На Google Classroom
10А Алегоричний образ народного співця як лебедя – символу незнищенності  української нації у поезії Лебідь Аналізувати поезію та висловлювати власну думку щодо прочитаного На Google Classroom
11А Читання поезій В. Стуса Розвивати вміння робити ідейно-художній аналіз віршів На Google Classroom
24 квітня 11А К\Р тестування творчість шістдесятників Перевірити знання,вміння та навички використовувати вивчений матеріал на практиці На Google Classroom
10А Види дієслів. Часи дієслів. Способи дієслів. Синонімія форм часу дієслів Вміти визначати види, способи дієслів, часи дієслів , синоніміку. На Google Classroom
10А Чари ночі-шедевр інтимної лірики О. Олеся Ознайомити з особливостями інтимної лірики О. Олеся, ідейно-художній аналіз поезій На Google Classroom

 

Учитель української мови та літератури:  Донцова Т.В.- еmail Dontsova.tat7777@gmail.com

Предмет Клас Дата Тема Мета д\з Зворотній звязок
Укр.. л-ра 7-А 06.04 Олена Теліга «Радість», «Сучасникам», «Пломінний день» Ознайомитись із поезіями поетеси та з її життям, героїчною загибеллю Стор.250-253 відповісти на питання після поезій Viber

e-mail Dontsova.tat7777@gmail.com

Укр..мова 7-А 06.04 Написання сполучників разом і окремо Навчитися писати правильно сполучники разом і окремо Опрацювати

§ 33, впр.387-388

Укр..мова 8-А 06.04 Поняття про відокремлені члени речення.  Відокремлені другорядні члени речення Навчитися бачити в реченні і виділяти комами на письмі відокремлені другорядні члени речення Опрацювати

§31 впр.312, 313(усно)

Укр..мова 7-Б 06.04 Написання сполучників разом і окремо Навчитися писати правильно сполучники разом і окремо Опрацювати

§ 33, впр.387-388

Укр..мова 5-Б 06.04 Узагальнене слово в реченні з однорідними членами. Розділові знаки при них Навчитися бачити в реченні узагальнене слово при однорідних членах та правильно ставити розділові знаки при них Опрацювати

§11 впр.89, 94

Укр.. мова 7-А 06.04 Узагальнення вивченого про сполучник Закріпити все вивчене про сполучник; розрізняти його від інших Опрацювати матеріал на стор.135, впр.394
Укр.. літ. 8-А 07.04 В.Дрозд «Білий кінь Шептало» Побачити і розкрити проблему людини в суспільстві, її знеособлення, особистості і натовпу у творі Стор.177-186 відповісти на питання після тексту
Укр..мова 5-Б 07.04 Звертання поширені та непоширені Навчитися в реченні бачити звертання; правильно розрізняти поширені та непоширені звертання Опрацювати матеріал на стор.45 впр.100, 102 (усно)
Укр..літ 7-Б 07.04 Олена Теліга «Радість», «Сучасникам», «Пломінний день» Ознайомитись із поезіями поетеси та з її життям, героїчною загибеллю Стор.250-253 відповісти на питання після поезій
Укр..мова 8-А 07.04 Відокремлені другорядні члени речення Закріпити теоретичні знання про відокремлені другорядні члени речення через практичне виконання вправ Повторити

§31, впр.314(а)

Укр..мова 6-А 07.04. Перехідні та неперехідні дієслова Через виконання вправ навчитися розрізняти перехідні та неперехідні дієслова, утворювати їх Опрацювати

§48, впр.434

Укр..літ 5-Б 07.04 Є.Гуцало «Лось» Розкрити в тексті образи хлопчиків дати їм характеристику Стор.200-207 відповісти на питання після тексту
Укр..мова 7-Б 08.04 Узагальнення вивченого про сполучник Закріпити все вивчене про сполучник; розрізняти його від інших Опрацювати матеріал на стор.135, впр.394
Укр..мова 7-А 08.04 Частка як службова частина мови Навчитися відшукувати частку в реченні, розрізняти її від інших частин мови Опрацювати

§34 впр.397 (усно), впр.399 –письм.

Укр..літ 7-А 08.04 Олена Теліга «Радість», «Сучасникам», «Пломінний день» Прослідкувати ідею оптимізму і життєлюбства у поезіях через художнє слово Стор.250-253, робота з текстами поезій (ідея оптимізму через художні засоби)
Укр..мова 6-А 08.04 Перехідні та неперехідні дієслова Через виконання вправ здобути практичні навички щодо перехідних та неперехідних дієслів Опрацювати

§49 впр.442

Укр..мова 5-Б 08.04 Розділові знаки при звертанні Вміти правильно виділяти звертання в реченнях Стор.45 (повторити правила) впр.102
Укр..мова 5-Б 09.04 Розділові знаки при звертанні (тренувальні вправи) Закріпити навички розстановки розділових знаків при звертанні Стор.45 (повторити) впр.101
Укр..літ 5-Б 09.04 Є.Гуцало «Лось» Розглянути протистояння добра і зла в оповіданні Стр.200-207- відповісти на питання
Укр..мова 6-А 09.04 Часи дієслова Закріпити знання про часи дієслів, здобуті раніше шляхом виконання вправ Опрацювати

§ 56 впр.520

Укр..мова 7-Б 09.04 Розряди часток за значенням Навчитися розрізняти види часток за значенням через тренувальні вправи Опрацювати матеріал на стор.138-139 впр.399
Укр..літ 8-А 10.04 В.Дрозд «Білий кінь Шептало» Прослідкувати в творі життєвий вибір сучасної людини, її можливість зберегти свою індивідуальність Стор.177-186, прослідкувати в творі основні проблеми
Укр..літ 7-б 10.04 Олена Теліга «Радість», «Сучасникам», «Пломінний день» Прослідкувати ідею оптимізму і життєлюбства у поезіях через художнє слово Стор.250-253, робота з текстами поезій (ідея оптимізму через художні засоби)
Укр..літ 7-а 13.04 О.Гаврош «Неймовірні пригоди Івана Сили» Ознайомитись із текстом, попрацювати над історичною довідкою про Івана Фірцака (відшукати додаткові відомості ) Стор.254-277

Відповісти на питання після тексту

Укр..мова 7-а 13.04 Розряди часток за значенням Навчитися розрізняти види часток за значенням через тренувальні вправи Опрацювати матеріал на стор.138-139

Впр.399

Укр..мова 8-а 13.04 Відокремлені означення Навчитися знаходити означення, які слід відокремлювати в реченнях, правильно ставити розділові знаки Опрацювати

§32 впр.320, 329

Укр..мова 5-б 13.04 Розділові знаки при звертанні Закріпити навички правильної розстановки розділових знаків при звертаннях через виконання вправ Стор.45 (повторити вивчене, скласти 3 речення із звертаннями)
Укр..мова 6-а 13.04 Часи дієслів Закріпити набуті знання  та навички щодо часів дієслів через тренувальні вправи Опрацювати

§53 впр.482, 483

Укр..мова 7-б 13.04 Розряди часток за значенням Здобути практичні навички за темою через виконання практичних вправ Опрацювати матеріал на стор.138-139 впр.399
Укр..літ 8-а 14.04 Ю. Винничук «місце для дракона» Ознайомитися з біографічними відомостями про письменника та із змістом повісті-казки Стор. 187-207 написати основні проблеми твору
Укр..мова 5-б 14.04 Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів Ознайомитись з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів (практично) Стор.46-47 (ознайомитися із теоретичним матеріалом) впр.104
Укр..літ 7-Б 14.04 О.Гаврош «Неймовірні пригоди Івана Сили» Ознайомитись із текстом, попрацювати над історичною довідкою про Івана Фірцака (відшукати додаткові відомості ) Стор.254 – 277 (прочитати текст, відповісти на питання)
Укр..мова 8-а 14.04 Розділові знаки при відокремлених означеннях Навчитися правильно відокремлювати означення на письмі Опрацювати

§32 впр.321

Укр..мова 6-а 14.04 Минулий час дієслів –ться,

-шся в кінці дієслів

Навчитися правильно знаходити дієслова минулого часу в реченнях та вивчити орфограму у правописі цих дієслів Опрацювати

§55 впр.503

Укр..літ 5-б 14.04 Розвиток мовлення. Складання портрета літературного героя Навчитися складати літературний портрет (за образами хлопчиків та дядька Шпичака)в оповіданні «Лось» Є.Гуцала Стор.200-207

(письмово схарактеризувати хлопців і дядька Шпичака)

Укр..мова 7-а 15.04 Розвиток мовлення. Твір-опис зовнішності людини за картиною Навчитися описувати зовнішність людини за картиною Стор.182- 183 (написати опис людини)
Укр..літ 7-а 15.04 О.Гаврош «Неймовірні пригоди Івана Сили Розкрити образ головного героя твору, його пригоди Стор.254 письмово за твором охарактеризувати головного героя
Укр..мова 6-а 15.04 Теперішній час дієслова Ознайомитись із змінюванням дієслів теперішнього часу. Засвоїти орфограму «Знак м’якшення у дієсловах на – ться-» Опрацювати

§54 впр.493, 497

Укр..літ 5-б 16.04 М.Рильський. відомості про поета. «Дощ» Ознайомитись із біографічними відомостями поета, його поезією, відшукати художні засоби у творі Стор.210-211 (виписати з вірша художні засоби)
Укр..мова 5-б 16.04 Вставні слова Розділові знаки при них Навчитись правильно визначати значення вставних слів та правильно виділяти їх на письмі комами Повторити стор.46-47 впр.109
Укр..мова 6-а 16.04 Майбутній час  дієслова Ознайомитись із формами майбутнього часу дієслова; навчитися їх утворювати і розрізняти Опрацювати

§56 впр.510, 518

Укр..мова 7-б 16.04 Розвиток мовленн. Твір-опис зовнішності людини за картиною Навчитися описувати зовнішність людини за картиною Стор.182- 183 (написати опис людини)
Укр..літ 8-а 17.04 Ю. Винничук «Місце для дракона» Прослідити у творі думку, осмислити парадокс: дракон Грицько- поет і християнин Виконати тест за твором – (дивись у Viber- в групі)
Укр..літ 7-б 17.04 О.Гаврош «Неймовірні пригоди Івана Сили Розкрити образ головного героя твору, його пригоди Стор.254 -277 письмово за твором охарактеризувати головного героя
Укр..літ 8-а 21.04 Ю.Винничук «Місце для дракона» Розкрити алегоричність образів дракона Грицька, Пустельника та князя у творі Стор.187-207 дати характеристику образам твору (письмово)
Укр..мова 5-б 21.04 Виділення вставних слів на письмі комами Через тренувальні вправи закріпити знання, навички з теми Повторити стор.46-47 впр.107
Укр..літ. 7-б 21.04 О.Гаврош «Неймовірні пригоди Івана Сили» роота над текстом Відшукати морально-етичну проблематику твору: добро і зло, чесність і підступність Стор.278 питання 6,8,10 (письмово)
Укр..мова 8-а 21.04 Відокремлені прикладки Навчитися правильно відокремлювати прикладки на письмі Опрацювати

§33 впр.336, 338

Укр..мова 6-а 21.04 Дієслова І-ї і ІІ-ї дієвідмін Навчитися розрізняти дієслова за дієвідмінами Опрацювати

§57 впр.523, 525

Укр..літ 5-б 21.04 М,Рильський «Осінь- маляр із палітрою пишною» Ознайомитись із поезією та вивчити один вірш поета на вибір Стор.210-211 вивчити вірш на вибір
Укр..мова 7-б 22.04 Написання часток – бо, – но, – то, – от, – таки Навчитися правильно писати частки– бо, – но, – то, – от, – таки зі словами Опрацювати

§35 впр.415

Укр..мова 7-а 22.04 Написання часток – бо, – но, – то, – от, – таки Навчитися правильно писати частки– бо, – но, – то, – от, – таки зі словами Опрацювати

§35 впр.415

Укр..літ 7-а 22.04 О.Гаврош «Неймовірні пригоди Івана Сили» робота над текстом Відшукати морально-етичну проблематику твору: добро і зло, чесність і підступність Стор.278 питання 6,8,10 (письмово)
Укр..мова 6-а 22.04 Дієслова І-ї і ІІ-ї дієвідмін За допомогою тренувальних вправ закріпити знання ,навички з теми Опрацювати

§57 впр.528

Укр..мова 5-б 22.04 Розвиток мовлення. Лист до рідної людини Навчитись писати листа, використовуючи звертання та вставні слова Відшукати в розділі «Розвиток мовлення» лист і написати у зошиті свій
Укр..літ 5-б 23.04 Література рідного краю. Цікаві твори письменників-земляків Ознайомтися із будь-яким письменником Харківщини, прочтати його твір, поділитися своїми враженнями Прочитати будь-який твір, письмово поділитись враженнями від прочитаного
Укр..мова 5-б 23.04 Складні речення із безсполучниковим та сполучниковим зв’язком Навчитися бачити у складному реченні сполучникові та безсполучникові зв’язки, розрізняти їх Опрацювати

§13, впр.118

Укр..мова 6-а 23.04 Способи дієслова. Дійсний та умовний спосіб Уміти визначати спосіб дієслів, навчитися утворювати дієслова умовного способу Опрацювати

§58, впр.533

Укр..мова

 

 

 

 

 

 

 

7-б

 

23.04

 

Частка – не- з різними частинами мови

Ю. Винничук «Місце для дракона»

Згадати правопис частки – не- з іменниками, займенниками, прикметниками; через тренувальні вправи закріпити орфограму Опрацювати

§36 впр.424, 427

 

Укр..літ

8-а 24.04 Ю. Винничук «Місце для дракона» Побачити проблематику твору, виписати основні проблеми (роздуми про добро і зло, вірність і зраду, доцільність самопожертви) Стор.187-207

Письмово – основну думку та ідею твору

Укр..літ 7-б 24.04 Розвиток мовлення. Складання власної версії закінчення твору (фанфіка) Розвивати творчі здібності, навчитися бачити основні проблеми твору Скласти фанфік (складання власної версії закінчення твору)
Українська мова

(8-Б кл.)

06.04 Тема: Відокремлені прикладки с.153-вивчити правило; впр328(усно) – обгрунтувати тире або коми; впр.330-дібрати 5 запитань за текстом.

Домашнє завдання: с.155 впр.333-із кожної пари скласти одне речення

Вайбер
08.04 Тема: Розділові знаки при відокремлених прикладках с.156, впр.334-виписати речення з відокремленими прикладками; впр.335

Домашнє завдання: с.157 впр.337-івказати речення з відокремленими прикладками.

Вайбер
13.04 Тема: Відокремлені додатки §34-опрацювати; с.158,впр.343 (усно)-довести, що додатки  є відокремленими конструкціями; впр.345-скласти речення, підкреслити відокремлені додатки.

Домашнє завдання: с.159 впр.347-скласти  речення, увівши відокремлені додатки.

Вайбер
15.04 Тема: Розділові знаки при відокремлених додатках с.159, впр.348-скласти  речення, увівши до них  відокремлені додатки (усно); впр.349 (письм.)-скласти 3-4 запитання.

Домашнє завдання: с.159 впр.351-скласти діалог (6 реплік)

Вайбер
20.04 Тема: Відокремлені обставини §35-опрацювати; с.161,впр.353-пояснити умови відокремлених або невідокремлених обставин. Домашнє завдання: с.163 впр.358-скласти по два  речення у художн. й науков. стилях. Вайбер
22.04 Тема: Розділові знаки при відокремлених обставинах с.163, впр.359-розставити розділові знаки, пояснити (письмов.) умови відокремлення.

Домашнє завдання: с.163 впр.360-відредагувати речення.

Вайбер
Українська література (8-Б кл.) 06.04 Тема: В.Дрозд «Білий кінь Шептало» с.177-186- прочитати оповідання, визначити тему, ідею.

Домашнє завдання: с.185-опрацювати питання.

Вайбер
10.04 Тема: В.Дрозд «Білий кінь Шептало». Алегоричність образу коня Шептало. с.186-опрацювати питання.

Домашнє завдання: виписати 7-10 фраз , які навчають бути особистістю

Вайбер
13.04 Тема: Іван Сенченко. Повість «Діамантовий берег» Прочитати твір за хрестоматією

Домашнє завдання: підготувати цитатний матеріал до характеристики образів

Вайбер
17.04 Тема: Юрій Винничук «Місце для дракона» – повість  казка. с.187-195-прочитати, с.195-відповісти на запитання (усно)

Домашнє завдання: перекажіть епізод на с.191

Вайбер
20.04 Тема:  Юрій Винничук «Місце для дракона». Парадокс: дракон Грицько – поет і християнин. с. 196-199 –прочитати, дібрати заголовок до кожної частини.

Домашнє завдання:розкрити алегоричне значення образів.

Вайбер
24.04 Тема: Юрій Винничук «Місце для дракона». Проблематика твору. с.207-опрацювати питання.

Домашнє завдання: написати твір-роздум на тему: «Добро чи зло перемогло у повісті-казці?»

Вайбер
Українська мова

(9-А кл.)

07.04 Тема: Вживання апосторофа с.241-повторити правило; с.177,впр.378 (усно); впр.379-виписати слова з апострофом

Домашнє завдання: с.178, впр.380-скласти по 8 слів на орфограму – апостроф

Вайбер
09.04 Тема: Лексикологія. Фразеологія. с.180 §29-опрацювати;

впр.385-виконати подані завдання; впр.387-дібрати прислів’я.

Домашнє завдання: с.180, впр.386-скласти і записати 3 речення.

Вайбер
14.04 Тема: Однозначні й багатозначні слова. Пряме і переносне значення слів. с.180, впр.388-зазначити багатозначні слова; с.181, впр.389 – скласти по 2 словосполуч.в прямому та переносному значенні.

Домашнє завдання: с.181 впр.390- виписати спільні слова для обох мов.

Вайбер
16.04 Тема: Групи слів за значенням, походженням. Фразеологізми. Пригадати, що таке фразеологізми, їх роль у мовленні; с.183, впр.399 (усно); впр.400 (письм.) – дібрати слова-синоніми до фразеологізмів.

Домашнє завдання: с.183, впр.401-з’ясувати лексичне значення фразеологізмів.

Вайбер
21.04 Тема: Будова слова.Словотвір. §30-опрацювати. с.185, впр.408-дібрати слова до відповідних схем.

Домашнє завдання: с.185 впр.410- визначити спосіб словотворення.

Вайбер
23.04 Тема: Значущі частини слова. Їх правопис. с.243-повторити правопис префіксів; с.186,впр.414-перекласти (усно); с.186,впр.421-списати, знявши риску.

Домашнє завдання скласти словниковий диктант (8-10 слів), на правопис префіксів.

Вайбер
Українська література (9-А кл.) 09.04 Тема: Характеристика головної героїні  поеми Т.Г. Шевченка «Катерина» с. 234-опрацювати критичний матеріал.

Домашнє завдання: виписати цитати до образу Катерини.

Вайбер
10.04 Тема: Т.Г. Шевченко. Реалістично побутовий тип, втілення теми жіночої долі «Наймичка» Прочитати  поему з хрестоматії, опрацювати критичний матеріал с.235

Домашнє завдання:с.238, завд. №10-порівняти мовні особливості за поданим планом.

Вайбер
16.04 Тема: Трагедія жінки-матері, боротьба за своє материнство («У нашім раї на землі») Прочитати поезію за «Кобзарем», виписати епітети, порівняння, метафори.

Домашнє завдання: виписати цитати до образу характеристики образу  жінки-матері.

Вайбер
17.04 Тема: Лірика Т.Г. Шевченко періоду арешту, заслання й останні роки життя. «Доля» Прочитати  вірш «Доля» з хрестоматії, опрацювати критичний матеріал с.239.

Домашнє завдання: кількома реченнями переказати основні думки (письмово).

Вайбер
23.04 Тема:Лірика Т.Г. Шевченка «Росли у купочці, зросли…» с.240-241- прочитати вірш.

Домашнє завдання: опрацювати теоретичний матеріал.

Вайбер
24.04 Тема: Т.Г. Шевченко «Марія» Прочитати  поему з хрестоматії, с.236-237-опрацювати критичний матеріал.

Домашнє завдання:с.238-відповісти на запитання.

Вайбер

5-А  клас

Українська мова

Повторити § 9, опрацювати § 10. Вправи 81, 82, 83 (усно), 86

Українська  література

Опрацювати матеріали статті «Дивний мрійник з очима дитини і розумом філософа»          с. 194-197 підручника. Виразне читання віршів на с. 195-197. Відповіді на запитання (усно)      с. 196-198

8  клас

Українська мова

§ 32,с. 147 – опрацювати, с. 148, вправи 313, 314, 315, 317

Українська  література

с. 177-185 – прочитати оповідання «Білий кінь Шептало», виписати фрази, які навчають бути особистістю

9 клас

Українська мова

§ 26, с. 164-165, с. 166, впр. 350, с. 167, впр. 354 – скласти текст на обрану тему                       впр. 351 (усно), впр. 352 (письмово)

Українська  література

с. 218-228 – прочитати поему-послання, «І мертвим, і живим, і ненародженим» – вивчити уривок від початку до слів «Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались»

11  клас

Українська мова

Опрацювати матеріали підручника § 20, 21, ст. 88-92

Вправи 207 (усно), 210 (І, ІІ завдання) письмово

Українська  література

  1. Життєпис Григора Тютюнника. Читати новелу «Три зозулі з поклоном». Виконати завдання на ст. 205
  2. Творчий шлях Ліни Костенко. Ідейно-художній аналіз поезій «Страшні слова, коли вони мовчать…», «Хай буде легко. Дотиком пера…»