Шкільна бібліотека

 ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА

У нашій школі постійно діє бібліотека. Бібліотека задовільняє не тільки потреби у підручниках, але й надає можливість підібрати необхідну додаткову літературу у процесі підготовки рефератів, творів, наукових робіт.

Завідувач бібліотекою – Третьяк Дар’я Сергіївна завжди допоможе вам у виборі необхідної літератури. Бібліотека активно використовується для проведення предметних тижнів, літературних вечорів, вікторин, конкурсів. Традиційними стали святкування визначних та пам’ятних дат з оформленням тематичних стендів та виставок. Серед них “Міжнародний день писемності”, День Перемоги, Дні народження та ювілеї класиків та видатних діячів літератури, мистецтва, педагогіки.

Основні завдання шкільної бібліотеки:

– Гуманізація виховного процесу, що виражається в створенні умов для всебічного розвитку особистості; для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.

– Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу.

Напрямки діяльності бібліотеки:

1.Робота з учнями.

2.Уроки культури читання.

3.Бібліографічні огляди.

4.Інформаційні ті інші огляди літератури.

5.Доповіді про навички роботи з книгою.

6.Предметні тижні.

7.Підтримка загальношкільних заходів.

Загальний книжковий фонд складає: 195571, з них: художньої  літератури  – 10764 книг та брошур; підручників – 8267.