Шкільна бібліотека

 ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА

У нашій школі постійно діє бібліотека. Бібліотека задовільняє не тільки потреби у підручниках, але й надає можливість підібрати необхідну додаткову літературу у процесі підготовки рефератів, творів, наукових робіт.

Завідувач бібліотекою – Третьяк Дар’я Сергіївна завжди допоможе вам у виборі необхідної літератури. Бібліотека активно використовується для проведення предметних тижнів, літературних вечорів, вікторин, конкурсів. Традиційними стали святкування визначних та пам’ятних дат з оформленням тематичних стендів та виставок. Серед них “Міжнародний день писемності”, День Перемоги, Дні народження та ювілеї класиків та видатних діячів літератури, мистецтва, педагогіки.

Основні завдання шкільної бібліотеки:

– Гуманізація виховного процесу, що виражається в створенні умов для всебічного розвитку особистості; для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.

– Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу.

Напрямки діяльності бібліотеки:

1.Робота з учнями.

2.Уроки культури читання.

3.Бібліографічні огляди.

4.Інформаційні ті інші огляди літератури.

5.Доповіді про навички роботи з книгою.

6.Предметні тижні.

7.Підтримка загальношкільних заходів.

 

Загальний книжковий фонд складає: 195571, з них: художньої  літератури  – 10764 книг та брошур; підручників – 8267.

Стан забезпеченості підручниками
На 2021/2022 н.р.
Клас ЗНЗ з українською мовою навчання

%

ЗНЗ з російською мовою навчання

%

Разом
1 29,4% 29,4%
2 90% 90%
3 88,8% 88,8%
4 33,3% 33,3%
Середній % забезпеченості 60,4%   60,4%
5 41,6% 41,6%
6 62,3% 62,3%
7 44,2 44,2
8 100% 100%
9 79% 79%
Середній % забезпеченості 49,4% 89,5% 69,5%
10 46,7% 46,7%
11 100% 100%
Середній % забезпеченості 73,3% 73,3%
Разом 61% 89,5% 75,3%

 

Наразі учні закладу освіти  забезпечені на 100%,тому, що підручники взяті на тимчасове користування з інших навчальних закладів та придбані за кошти батьків.