Історія України, Всесвітня історія, Харківщинознавство, Громадянська освіта

Учитель Царевська Е.О.

6 клас

Уважно прочитати §39-43. Скласти хронологічну таблицю «Давній Рим» (дві колонки: дата, подія)

Опрацювати §44. Скласти повідомлення про одного з імператорів ранньої Римської Імперії.

Завдання виконати до 11 травня та прислати на електронну пошту vvedenskiynvk@i.ua

7 класи

Уважно прочитати §19-23. Відповісти на запитання. Заповнити таблицю:

Політика князя Вітовта

Мета Зовнішня Внутрішня
Напрямки
Заходи
Результати

Завдання виконати до 11 травня та прислати на електронну пошту vvedenskiynvk@i.ua

9 клас

Опрацювати §28-29. Виконати письмово завдання 1 на с. 152

Опрацювати §30-31. Виконати письмово завдання 13 на с. 262

Опрацювати § 32-33. Виконати завдання 11 на с. 274

Виконати контрольне тестування

Завдання виконати до 11 травня та прислати на електронну пошту vvedenskiynvk@i.ua

 

Історія України.
Викладач: Суркова Ольга Михайлівна.
Зворотній Зв’язок:
1) електрона адреса: surkova0150@gmail.com
2) мобільний додаток «вайбер» за номером +380675735838
Додаткова інформація для батьків та учнів.
1) Результати проходження тестів, надсилати на електронну адресу або на мобільний додаток «вайбер» у форматі документа PDF (його можливо завантажити на сайті проходження тесту) або фотографію результату проходження.
2) Письмові завдання надсилати  на електронну адресу або мобільний додаток «вайбер» фотографією.IСТОРIЯ УКРАЇНИ з 12.05

ВСЕСВIТНЯ IСТОРIЯ з 12.05

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВIТА з 12.05

Дата: Клас: Тема: Мета: Завдання:
27.04 8-А
8-Б
Практичне заняття «Козацькі літописи» Ознайомитись з видатними історичними пам’ятками – козацькими літописами, зрозуміти їх роль у вивченні козацької доби. Опрацювати текст підручника , практичне заняття « Козацькі літописи – 17 – 18 ст. як історичні джерела,
Законспектувати 3 літописи.
27.04 10-А Узагальнення західноукраїнські землі в міжвоєнний період. Повторити, узагальнити знання з розділу 5. Пройти тест за посиланням.
28.04 11-А Повторення «Установлення тоталітарного комуністичного режиму в Україні 1921-1929» Підготовка до ЗНО Пройти тест Україна в умовах Непу.
28.04 8-А Узагальнення розділ 5
« Українські землі в 20-90 роки 18 ст.
Повторити, узагальнити розділ 5, виявити рівень засвоєння учнями теми. Виконати тестові завдання до розділу 5.
29.04 11-А
(2години)
Повторення теми « Розвиток УРСР у 1929-1939» Підготовка до ЗНО. Пройти тести за посиланням.
30.04 10-А Україна в роки Другої світової війни. Продовжити вивчення основних подій Другої світової війни на території України. Опрацювати § 63 – 64, § 65 – 66.
.
04.05 8-А
8-Б
Узагальнення. Історія та культура українські земель у другій половині 18 ст. Повторити, узагальнити вивчене. Виявити рівень засвоєння учнями теми. Пройти тест за посиланням.
05.05 11-А Повторення «західноукраїнські землі у міжвоєнний період» Підготовка до ЗНО. Пройти тест за посиланням.
05.05 8-А Узагальнення курсу Історії України за 8 клас. Повторити вивчене. Прочитати «узагальнення до курсу»
06.05 11-А
(2години)
Повторення «Україна в роки Другої світової війни» Підготовка до ЗНО. Пройти тест за посиланням.
07.05 10-А Україна в роки Другої світової війни. Вигнання з України нацистських окупантів Вивчити основні події Другої світової війни 1943-1944. Опрацювати параграфи 67-68.
08.05 5-А
5-Б
Головні цілі пізнання минулого. Історія , історики , письменники та поети. З’ясувати роль істориків , поетів , письменників у відтворенні історії. Прочитати текст підручника с. 159 -165, у рубриці «оцініть себе» виконати завдання 3
Всесвітня Історія.
Викладач: Суркова Ольга Михайлівна.
Зворотній Зв’язок:
1) електрона адреса: surkova0150@gmail.com
2) мобільний додаток «вайбер» за номером +380675735838
Додаткова інформація для батьків та учнів.
1) Результати проходження тестів, надсилати на електронну адресу або на мобільний додаток «вайбер» у форматі документа PDF (його можливо завантажити на сайті проходження тесту) або фотографію результату проходження.
2) Письмові завдання надсилати  на електронну адресу або мобільний додаток «вайбер» фотографією.
Дата: Клас: Тема: Мета: Завдання:
30.04 8-А
8-Б
Англійські колонії в Північній Америці. Війна за незалежність 1775-1783. Утворення США. З’ясувати події в результаті яких утворились США. Прочитати параграф 25, скласти хронологічну таблицю.
30.04 11-А Узагальнення. Основні тенденції розвитку світу в другій половині 2021 ст. З’ясувати найважливіші тенденції світового розвитку. Опрацювати параграф 32-33 (пункт 1)
07.05 8-А
8-Б
Узагальнення розділу 5. Повторити , узагальнити знання учнів з розділу 5. Виконати тестові завдання до розділу 5 (Епоха Просвітництва)
07.05 11-А Узагальнення « Основні тенденції розвитку світу у другій  половні 20- на початку 21 ст.
Національні та глобальні виклики.
З’ясувати найважливіші тенденції світового розвитку. Параграф 32-33 (пункт 2)
08.05 11-А Узагальнення « Основні тенденції розвитку світу у другій  половні 20- на початку 21 ст.
Виміри цінностей людського буття у сучасному світі.
З’ясувати цінності людського буття ( матеріальні , духовні) Параграф 32-33 (пункт 3)
08.05 10-А Друга світова війна 1943-1944 роках. Продовжити вивчення основних подій Другої світової війни. Опрацювати параграф 47- 48,  49-50.
Громадянська освіта.
Викладач: Суркова Ольга Михайлівна.
Зворотній Зв’язок:
1) електрона адреса: surkova0150@gmail.com
2) мобільний додаток «вайбер» за номером +380675735838
Додаткова інформація для батьків та учнів.
1) Результати проходження тестів, надсилати на електронну адресу або на мобільний додаток «вайбер» у форматі документа PDF (його можливо завантажити на сайті проходження тесту) або фотографію результату проходження.
2) Письмові завдання надсилати  на електронну адресу або мобільний додаток «вайбер» фотографією.
Дата: Клас: Тема:

 

Мета: Завдання:
29.04 10-А Міжнародні відносини , міжнародне право. З’ясувати основні тенденції розвитку сучасних міжнародних відносин. Опрацювати тему 7.3
06.05 10-А Європейське і світове співробітництво. Ознайомитись з діяльністю міжнародних організацій , з’ясувати місце України в міжнародному співробітництву. Опрацювати тему 7.4

 

Історія України.
Викладач: Суркова Ольга Михайлівна.
Зворотній Зв’язок:
1) електрона адреса: surkova0150@gmail.com
2) мобільний додаток «viber» за номером +380675735838
Додаткова інформація для батьків та учнів.
1) Результати проходження тестів, надсилати на електронну адресу або на мобільний додаток «viber» у форматі документа PDF (його можливо завантажити на сайті проходження тесту) або фотографію результату проходження.
2) Письмові завдання надсилати  на електронну адресу або мобільний додаток «viber» фотографією.
Дата: Клас: Тема: Мета: Завдання:
06.04 8-А
8-Б
Лівобережна та   Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини. З’ясувати та причини та хід процесу ліквідації Гетьманства. Давати характеристику останньому гетьману К. Розумовському. Опрацювати § 30 , скласти розгорнутий план.
06.04 10-А Урок узагальнення за темою «Встановлення     й утвердження комуністичного тоталітарного режиму» Виявити рівень засвоєння теми, вчитись працювати з тестами у форматі ЗНО. Повторити тему.
Пройти тести за посиланням.
07.04 11-А Повторення. 10 клас
« Розгортання Української революції, боротьба за відновлення державності.
Підготовка до ЗНО. Повторити тему.
Пройти тести за посиланням.
07.04 8-Б Південна України. Ліквідація  Запорізької січі. З’ясувати процес заселення Півдня України, засвоїти причини ліквідації  Запорізької січі. Знати подальшу долю  Запорізьких козаків. Опрацювати § 31
Підготувати повідомлення про Петра Калнишевського.
08.04 11-А
(2години)
Повторення, 10 клас, Боротьба за відновлення Української державності (1919 – 1921) Підготовка до ЗНО. Повторити тему.
Пройти тести за посиланням.
09.04 10-А Західноукраїнські землі у міжвоєнний період. Правовий статус українських земель у складі Польщі. З’ясувати правовий статус західноукраїнських земель у міжвоєнний період. Опрацювати § 55 – 56
Розпочати заповнення порівняльної таблиці:
західноукраїнські землі у міжвоєнний період.
10.04 5-А
5-Б
Узагальнення за розділом 4 « Історія України в пам’ятках» Виявити рівень засвоєння вивченої теми. Гра – узагальнення « Жива пам’ять» (стр. 142) Створити пари.
Наприклад – « Софійський собор – Ярослав Мудрий»
13.04 8-А
8-Б
Правобережна Україна та західноукраїнські землі. З’ясувати особливості розвитку Правобережної України та західноукраїнських земель. Опрацювати § 32 .
Скласти порівняльну таблицю.
14.04 11-А Повторення , 10 клас .
Тема «Встановлення     й утвердження комуністичного тоталітарного режиму»
Підготовка до ЗНО. Повторити тему.
Пройти тести за посиланням.
14.04 8-А Південна України. Ліквідація  Запорізької січі. З’ясувати процес заселення Півдня України, засвоїти причини ліквідації  Запорізької січі . Знати подальшу долю  Запорізьких козаків. Опрацювати § 31
Підготувати повідомлення про Петра Калнишевського.
15.04 11-А
(2години)
Повторення 10 клас.
Тема «Встановлення     й утвердження комуністичного тоталітарного режиму»
Підготовка до ЗНО. Повторити тему.
Пройти тести за посиланням.
16.04 10-А Західноукраїнські землі у складі Румунії, Чехословаччини. З’ясувати правовий статус західноукраїнських земель. Опрацювати  § 57 – 58.
Продовжити заповнення порівняльної таблиці, зробити висновок.
17.04 5-А
5-Б
Розділ 5 Дослідники Історії. Тема «Як історики досліджують княжу добу» З’ясувати що таке історичні факти, їх види, роль літописів для характеристики життя в княжі часі. Опрацювати  § 21 , виконати завдання № 2 , 3 «Оцініть себе ( стр. 149 )»
20.04 8-А
8-Б
Культура України в другій половині 18 ст. Розвиток освіти та науки. З’ясувати особливості розвитку культури , знати видатних діячів освіти та науки. Опрацювати  § 33 ( 1, 2 , 3 , 5 ) Підготувати повідомлення про Г. Сковороду
21.04 11-А Повторення 10 клас.
Тема « Західноукраїнські землі в міжвоєнний період»
Підготовка до ЗНО Повторити тему.
Пройти тести за посиланням.
21.04 8-Б Розвиток філософських ідей.
Г.С. Сковорода.
Дізнатися про вклад Г. Сковороди в розвиток української філософської думки. Опрацювати § 33 п. 4
Пписьмово виконати завдання 9 ( стр. 250)
22.04 11-А
(2години)
Повторення 10 клас.
Тема « України в роки Другої світової війни»
Підготовка до ЗНО Повторити тему.
Пройти тести за посиланням.
23.04 10-А Україна в роки Другої світової війни. Воєнні дії в початковий період війни. Характеризувати події початкового періоду війни та їх наслідків для України, з’ясувати причини поразок Червоної армії. Опрацювати § 61 – 62.
24.04 5-А
5-Б
Як історики досліджують козацьку добу. Ознайомитись з найвідомішими історичними пам’ятками козацької доби. Опрацювати § 22 , виконати завдання 2 ( стр. 157)

 

 

Всесвітня Історія.
Викладач: Суркова Ольга Михайлівна.
Зворотній Зв’язок:
1) електрона адреса: surkova0150@gmail.com
2) мобільний додаток «viber» за номером +380675735838
Додаткова інформація для батьків та учнів.
1) Результати проходження тестів, надсилати на електронну адресу або на мобільний додаток «viber» у форматі документа PDF (його можливо завантажити на сайті проходження тесту) або фотографію результату проходження.
2) Письмові завдання надсилати  на електронну адресу або мобільний додаток «viber» фотографією.
Дата: Клас: Тема: Мета: Завдання:
09.04 8-А
8-Б
Епоха Просвітництва.
Просвітництво і промислова революція.
Засвоїти поняття (просвітництво, знати видатних письменників цієї епохи, зрозуміти нові художні стилі). Конспект § 22 ( п. 1 – п. 8 )
09.04 11-А Міжнародні відносини 1970-1980 роках. З’ясувати особливості міжнародних відносин. Опрацювати § 27 . Робота в групах. Створити презентації (на вибір)
1) Радянсько – американськи угоди
2) Нарада з питань безпеки і співробітництва в Європі
3) Радянсько – афганський конфлікт.
10.04 11-А
(2години)
Завершення, уроки і наслідки «холодної» війни.
Збройна агресія РФ проти України.
Характеризувати основні події міжнародних відносин у 1990 роках.
З’ясувати причини агресії, хід, наслідки.
Опрацювати § 28 .
Повідомлення «Проблеми міжнародного тероризму»
Скласти хронологічний ланцюжок подій за § 28 п.4.
10.04 10-А Друга світова війна. Причини війни. Періодизація , події до червня 1941 З’ясувати причини Другої світової війни, знати основі події першого періоду війни. Опрацювати § 41 – 42.
Розпочати складання таблиці «Друга світова війна».
16.04 8-А
8-Б
Освічений абсолютизм Засвоїти поняття « освічений абсолютизм» ,
суть реформ та їх наслідки.
Опрацювати § 23
Скласти порівняльну таблицю реформи освіченого абсолютизму ( Марія Терезія , Йосиф II, Фрідріх II Великий , Катерина II ) .
16.04 11-А Міжнародні відносини на сучасному етапі (2000-2020) Характеризувати сучасне міжнародне становище. Підготувати повідомлення « Україна в міжнародних відносинах на сучасному етапі» .
17.04 11-А
(2 години)
Розділ 6 Повсякденна життя та культура
Тема « Загальна характеристика глобальних проблем сучасності та шляхи  їх подолання»
Ознайомитись з глобальними проблемами людства , їх загрозами та пошук шляхів подолання. Опрацювати § 29 – 30 , робота в групах (створення презентації глобальні проблеми людства)
17.04 10-А Події Другої світової війни (1941-1945 р.)
( Новий порядок)
Знати події другого періоду та його наслідки. Опрацювати § 43 – 44 , продовжити складання таблиці.
23.04 8-А
8-Б
Міжнародні відносини XVIII ст. З’ясувати характер міжнародних відносин та їх наслідків . Опрацювати § 24 , письмово виконати завдання 11 ( стр . 210 )
23.04 11-А Модерне (індустріальне) та постмодерне (інформаційне) суспільство. Культура віртуальної реальності. З’ясувати зміни в суспільстві в умовах постмодерного (інформаційного) суспільства. Підготувати повідомлення за темою.
24.04 11-А
(2 години)
Нові тенденції в розвитку культури і освіти. Науково – технічна революція (НТР) . Освітні системи. З’ясувати особливості розвитку науки і культури на сучасному етапі. Опрацювати § 31 . Робота в групах ( зробити презентацію за розділами культури на вибір.
24.04 10-А Воєнні дії Другої світової війни (1942 – 1943 р. ) З’ясувати хід подій 1942 – 1943 р. їх результати і наслідки. Опрацювати § 45 – 46 , продовжити заповнення таблиці.

 

Харківщинознавство.
Викладач: Суркова Ольга Михайлівна.
Зворотній Зв’язок:
1) електрона адреса: surkova0150@gmail.com
2) мобільний додаток «viber» за номером +380675735838
Додаткова інформація для батьків та учнів.
1) Результати проходження тестів, надсилати на електронну адресу або на мобільний додаток «viber» у форматі документа PDF (його можливо завантажити на сайті проходження тесту) або фотографію результату проходження.
2) Письмові завдання надсилати на електронну адресу або мобільний додаток «viber» фотографією.
Дата: Клас: Тема: Мета: Завдання:
07.04 8-Б Архітектура та містобудування на Харківщині наприкінці  XVIII  –  на початку  XX ст. Ознайомитись з архітектурними пам’ятками рідного краю. Опрацювати & 24, підготувати повідомлення про одну з пам’яток архітектури Харківщини ( на вибір )
10.04 8-А Архітектура та містобудування на Харківщині наприкінці  XVIII – на початку  XX ст. Ознайомитись з архітектурними пам’ятками рідного краю. Опрацювати & 24, підготувати повідомлення про одну з пам’яток архітектури Харківщини ( на вибір )
14.04 8-Б Розвиток освіти і науки Харківщини наприкінці  XVIII – на початку XX ст. Ознайомитися з розвитком освіти на Харківщині , досягнення вчених Харківщини. Опрацювати & 25 , підготувати повідомлення діячів освіти та науки ( на вибір)
17.04 8-А Розвиток освіти і науки Харківщини наприкінці  XVIII –  на початку XX ст. Ознайомитися з розвитком освіти на Харківщині , досягнення вчених Харківщини. Опрацювати & 25 , підготувати повідомлення діячів освіти та науки ( на вибір)
21.04 8-Б Культурний розвиток Слобожанщини наприкінці  XVIII – на початку  XX століття. Дізнатися про культурні надбання нашого краю в області культури. Опрацювати & 26 , скласти кросворд « культурний розвиток Слобожанщини»
24.04 8-А Культурний розвиток Слобожанщини наприкінці  XVIII – на початку  XX століття. Дізнатися про культурні надбання нашого краю в області культури Опрацювати & 26 , скласти кросворд « культурний розвиток Слобожанщини»

 

Громадянська освіта.
Викладач: Суркова Ольга Михайлівна.
Зворотній Зв’язок:
1) електрона адреса: surkova0150@gmail.com
2) мобільний додаток «viber» за номером +380675735838.
Додаткова інформація для батьків та учнів.
1) Результати проходження тестів, надсилати на електронну адресу або на мобільний додаток «viber» у форматі документа PDF (його можливо завантажити на сайті проходження тесту) або фотографію результату проходження.
2) Письмові завдання надсилати  на електронну адресу або мобільний додаток «viber» фотографією.
Дата: Клас: Тема:

 

Мета: Завдання:
08.04 10-А У чому полягає сутність підприємництва Розуміти відмінність між доходами та прибутками, внесок підприємців у досягнення людства . Конспект теми 6.5 , заповнити таблицю стр. 182 .
10.04 10-А Ринок праці. З’ясувати учасників на ринку праці, розуміти зв’язок між професійно- кваліфікаційним рівнем і рівнем оплати праці. Конспект теми 6.6, виконати завдання  «веб-активність» ( стр. 185 з. № 2 )
15.04 10-А Корупція . Шляхи подолання корупції. Засвоїти поняття « корупції» та негативні наслідки корупції, знати антикорупційні органи України. Конспект теми 6.7, підготувати повідомлення антикорупційні органи України.
17.04 10-А Узагальнення . Тема 6 « Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту». Виявити рівень знань  з теми , використовувати набуті знання на практиці. Виконати завдання підсумкового оцінювання № 1 – 5 , стр. 193 – 194 .
Виконати на стр.  161 – 176 , 191 ( одне за вибором)
22.04 10-А Розділ 7 Україна, Європа, Світ .
Тема « Вплив    глобалізаційних процесів на економіку, культуру, дозвілля, людину.
З’ясувати суть глобалізації, масштаб і сфери її впливу на наше життя, обмірковувати , чи можливо зберегти суверенітет держави в умовах глобалізації. Опрацювати тему 7.1 , виконати завдання  « веб-активність» (стр. 197 )
24.04 10-А Виклики сучасного світу. З’ясувати які глобальні проблеми людства є наднебезпечними у сучасному світі, шляхи їх подолання. Опрацювати тему 7.2 , підготувати презентації про глобальні проблеми людства ( за вибором )