2-Б клас

2б клас

Учитель: Грабель В.А. (математика, російська мова та читання, ЯДС)

Укр..мова: Жарко О.М.

Англ.мова: Медведєва Н.К.

Інформатика: Коваль Д.О.

Соціальна мережа-  Viber

Дата Предмет Тема Мета Зворотній зв’язок
12.05 Математика Досліджуємо таблицю множення числа 6, таблицю ділення на 6 (с.129) 1.      Скласти таблиці с.132 №1,2 (усно)

2.      Обчислити за зразком – с.132 №3,5

Фото звіт
Російська мова та читання Вимова та написання слів з ненаголошеними голосними в кінці слова. В. Біанкі «Купання ведмежат»

С.120-121

1.      Прочитати текст с.120-121, виконати завдання до тексту с.120 №148

2.      Записати слова, вставити пропущені букви №147

Фото звіт
13.05 ЯДС Проект «Книга, скарб природи» с.135 1.      Виконати проект за планом і рекомендаціями с.135 Фото звіт

 

Математикаа Діагностична  робота (підсумкова) Діагностичні роботи з математики 2 клас Urokok.com.ua Фото звіт
14.05 Російська мова та читання   Закріплення вивченого. Складання та запис речень зі спільнокореневими словами.

В. Данько «Веселі всі діти» с.122-123

1.      Підібрати спільнокореневі слова с. 122 №150 (усно)

2.      Записати вірш с.123 №152

3.      Вивчити вірш напамять с.123

Фото звіт

Відео звіт

        Фото звіт
Математика Аналіз к.роботи. розв’язуємо складені задачі на кратне порівняння 1.      Порівняти задачі, підібрати опорну схему, розв’язати с.133 №3 (1,2) Фото звіт
15.05. Російська мова та читання Закріплення вивченого про спільнокореневі слова.

В.Вікторов «В гості до літа»

1.      Прочитати вірш, виконати завдання с.123 №153

2.      Малюнок до віршу (с.123-124)

Фотоззвіт (малюнок)
ЯДС Узагальнення і систематизація знань учнів. Діагностична робота 1.      Повторити вивчений матеріал (с.56-70) фотозвіт
   
18.05. ЯДС Правила безпечного відпочинку влітку с.136-137 1.      Опрацювати  текст (с.136-137)

2.      Скласти правила відпочинку влітку

Фото звіт
Математика Досліджуємо таблицю множення числа 7 і таблицю ділення на 7 (с.134) 1.      Скласти таблиці – с.134 (№1,2)- усно

2.      Порівняти числа с.134 (№4,5)

Фото звіт

 

Російська мова та читання Діагностична робота. Мовна тема «Споріднені слова. Корінь» 1.      Повторити правила с.113, 116,118 Фото звіт

 

19.05. Російська мова та читання Аналіз діагностичної роботи. Р.М. Складання висловлення «Мої літні канікули» 1.      Записати текст за темою уроку

2.      Малюнок до тексту

фотозвіт
Математика Перевіряємо таблиці множення та ділення 1.      Перевірити результати дій с.135

2.      Перевірити роботу учня с.135 №4

Фото звіт
20.05 ЯДС Які наші завдання на літо. Літні свята. Літні розваги (с.139-142) 1.      Опрацювати текст.

2.      Підготувати малюнки за темою уроку

Фото звіт (малюнки)
Математика Досліджуємо таблицю множення чисел 8 та 9; таблицю ділення на 8, на 9 (с.136) 1.      Скласти таблиці, розкрити її секрети (с.136 № 5,6) Фото звіт
 21.05. Математика  Повторюємо вивчене. Підсумковий урок (с.138) 1.      Порівняти задачі (усно) с.138 №1

2.      Обчислити вирази с.138 №2

Вивчити за літо таблицю множення та ділення (всю)
Російська мова та читання Перевірка навичок читання. Повторення вивченого 1.      Текст «Чарівний олівець» Ю. Рєзнік

2.      Виконати завдання с.121 №149

Відеозвязок
22.05 ЯДС Підсумковий урок за рік 1.      Спостерігати за погодою влітку Вести календар природи
  Російська мова та читання Підсумковий урок за рік. Закріплення вивченого. Книги для літнього читання 1.      Робота зі слова рем с.130-131, запам’ятати слова Фото виставка
   

 

Дата Предмет Тема Мета Зворотній зв’язок
27.04 ЯДС Як утворюється грунт. Дослідження складу грунту (с. 114-117)  

1.      Прочитати  с. 114-117

2.      Відповісти на запитання

3.      3. Скласти опис грунту за запитаннями – с.114

Фото звіт
Математика Розв’язуємо складені задачі на різницеве порівняння (с.125) 1.Порівняти задачі  усно с.125 №3 (1,2)

2.Розв’язати задачу с.125 №4

Фото звіт
Рос.мова та читання Споріднені слова О. Трутнева «Літо» (с.112-112) 1.      Записати пари слів по зразку с.112  №132, скласти та записати два речення з любою парою.

2.      Прочитати вірш с.111, відповісти на питання. Вивчити вірш (до 30.04)

Фото звіт

відеозв’язок

28.04 Математика Досліджуємо таблицю множення на 4, таблицю ділення на 4 (с.126) 1.      Перевірити правильність складених таблиць – с.126 №»; №4 (усно)

2.      Знайти значення виразів за зразком: с.126 №4. Вивчити таблицю множення числа 4

Фото звіт фотозв’язок
Російська мова та читання  Споріднені (однокореневі слова). Корінь слова (с.112-113) РДК вірші О.Трутневої 1.      Усно відповісти на питання впр.133 с.112, ознайомитись з правилом – с.112 Фото звіт
29.04 ЯДС Їстівні та отруйні ягоди. Отруйні речовини (с.119-121) 1.Опрацювати с.118-121, виконати завдання за малюнками.

2. Заповнити друкований зошит за темою

Фото звіт
Математика Задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць (с.127) 1.      Порівняти вирази усно – с.127 №2

2.      Скласти та розв’язати обернену задачу – с.127 №3

Фотозвіт
30.04 Російська мова та читання Закріплення умінь визначати спільнокореневі слова (с.114-115) О. Благиніна «Веселка» 1.      Виконати усно завдання с.114 №137

2.      Виписати спільнокореневі слова і виділити корінь – с.114 №139

3.      Виразно читати вірш с.115 №140

фотозвіт
Математика Збільшуємо або зменшуємо число в кілька разів (с.128) 1.      Практична робота з геометричним матеріалом с.128 №2

2.      Порівняти задачі с.128 №3; розв’язати №3(3)

фотозвіт
Відеозв’язок з батьками та учнями; перевірка знання таблиць множення чисел 2,3,4; вірш напамять (О. Трутнева. Літо)
04.05. ЯДС Які турботи у тварин влітку (с.122-124) 1.      Прочитати статтю, розглянути малюнки, відповісти на питання.

2.      Скласти правила поведінки у лісі

Фото звіт
Математика Вивчаємо назви компонентів та результатів дій множення та ділення (с.110 1.      Розглянути завдання та зрбити висновки с.110 №2,3. Вивчити назви компонентів та результатів дій множення та ділення

2.      Обчислити приклади в друкованому зошиті с.48 №181

Фото звіт

 

Російська мова та читання Повторення та закріплення умінь у визначенні спільнокореневих слів. О. Балиніна «Веселка» с.115-116 1.Виконати вправу с.116 №141- деформований текст. Вивчити правило с.116

2. Відповісти на питання до вірша с.115, навчитись виразно читати; малюнок веселки

Фото звіт

фотомалюнок

05.05 Російська мова та читання Підбір спільнокореневих слів з даним коренем. А. Кузнєцова «Пори року» с.117-118 1.      Усно виконати завдання с.117 №142

2.      Вивчити правило с.117

3.      Записати слова, вставляючи пропущені букви с.118 №143

фотозвіт
Математика Досліджуємо таблицю на 5, таблицю ділення на 5 1.      Складання таблиць множення та ділення  усно – с.129 №2

2.      Виконати завдання №3,4 за зразком

Фото звіт
06.05 ЯДС Проект «Хто мешкає у старому пеньку?» С.125 Виконати проект за планом (с.125) захист проекту відеозвязок
Математика Розв’язуємо складені задачі на знаходження суми (с.120) 1.         Порівняти задачі с.130 №1(1,2); підібрати опорну схему

2.         Розвязати задачу з поясненням с.128 №2

Фото звіт
07.05. Математика Вивчаємо кратне порівняння 1.      Практична робота з геометричним матеріалом с.131 №2. Зробити висновок

2.      Розвязати задачу , підібрати схему с.131 №4

Фото звіт
Російська мова та читання Вимова та написання слов  з ненаголошеними голосними в корні О. Кузнєцова «Пори року» 1.Ознайомитись з правилом с.118

2. Списати слова, підібрати перевірочні с.119 №145

3. Виразно читати вірш с.117, малюнок

Фото звіт  фотомалюнок
08.05 ЯДС  Чому природа потребує охорони. Заповідники (с.131-135) 1.      Опрацювати матеріал підручника

2.      Виконати завдання в друкованому зошиті

Фото звіт
Російська мова та читання Правильна вимова та написання слів з ненаголошеними голосними в корені с.119-121 В. Біанки «Купання ведмежат» 1.Записати слова, вставити пропущені букви – с.120 №147

2. Прочитати текст, відповісти на питання с.120-121

Фото звіт
Відеозв’язок з батьками та учнями; Захист проекту «Хто мешкає у старому пеньку

 Українська мова та читання. Учитель Жарко О.М.

27.04 Слова, які називають дії предметів. С.64, в.187,виписати слова-назви дій, в 188-вставити пропущені слова, записати
28.04 Слова, які називають дії предметів.

Словникові слова : жайворонок.

С.65 -66, в.190, виписати слова і поставити запитання, с.193 списати, замінити виділені слова, близькими за значенням.
29.04 Слова, які називають дії предметів.

Словникові слова : жайворонок.

 

С.66-67, в.194, дописати слова, в 195- дібрати слова, протилежні за значенням (слова-дії предметів)
30.04 Б.Комар « Дві груші й одна» 114 – 116, прочитати,
04.05 Б.Комар « Дві груші й одна» 114 – 116
05.05 Узагальнення та повторення вивченого матеріалу.

Словникові слова :диван, шофер.

Діагностична робота. Списування

С.67, в.196-записати слова в три стовпчика; в.200-замінити, близькими за значенням словами-діями.
06.05 Узагальнення та повторення вивченого матеріалу.

Словникові слова :диван, шофер.

 

67 – 69,в 201-списати, вибираючи необхідне слово; в. 202 – доповнити висловлювання, записати.
07.05 О.Буцень « У новій школі» 116 – 117, прочитати, відповідати на запитання.
08.05 Повторення вивченого за рік.

Словникові слова :виразно, зозуля.

70 – 71, в 203-прочитати виразно, виписати назви птахів за алфавітом.в.204-визначити межі речень, поставити розділові знаки.

 

Дата Предмет Тема Мета Зворотній зв’язок
06.04 ЯДС Які зміни в житті звірів навесні (с88-91) Ознайомитися зі змінами звірів навесні:

1.      Прочитати текст с88-90

2.      Виконати завдання с.91 – відгадати ребуси

Фото звіт ребусів
Математика Вивчаємо ділення на рівні частини (с.115) 1.      Усно прочитати та порівняти задачі с.115 №2

2.      Розв’язати задачу с.115 №3

Фото звіт виконаної роботи
Рос.мова та читання Використання у своїй мові прикметників (с.92-93) 3.      Учитися використовувати прикметники

4.      1. Прочитати текст Н.Сладкова с.92 №108; записати відповіді на запитання; підкреслити прикметники

5.      2.доповнити речення прикметниками с.93 №109

Фото звіт виконаних вправ
07.04 Математика Вивчаємо правила порядку виконання дій у виразах (с.116) 1.      Зробити підсумок с.116 №4, ознайомитись з правилом

2.      Обчислити приклади (с116 №5); вивчити правило

Фото звіт
Російська мова та читання  Використання у своїй мові прикметників (с.92-93) А.Усачев «Rак Соня научилась разговаривать»(с.93-95) 1.      Прочитати казку А Усачева с.93-95, відповісти на запитання

2.      Виконати вправу 111 на с.95

Фото звіт
08.04 ЯДС Чому потрібно дбати про довкілля 1.прочитати с.92-93

2. скласти текст за темою «Чисте шкільне подвіря»

Фото – текст
Математика Повторення вивченого матеріалу 1.повторити правила с.111,112,113,116

2.знайти значення виразів с.115 №4

Фото звіт
09.04 Російська мова та читання Слова, що означають назви дій

Е Баратинський «Весна!весна!» (с.97-98)

1.навчитися знаходити в текстах слова, що означають назви дій(дієслів) с.97 записати своє оповідання

2.удосконалювати  виразне читання; вивчити напамять вірш

Відеозв’язок вірш напам’ять
Математика Досліджуємо таблицю множення числа 2 (с.117) 1.      Усна робота с.117 №1,2

2.      Вивчення напам’ять таблиці множення  числа 2

Відеозв’язок (перевірка таблиці)
10.04 ЯДС Узагальнення та систематизація знань учнів (с.94-95) 1.      Зробити з підручних матеріалів (пластик)транспортний засіб Фото звіт поробки
Російська мова та читання Використання слів-дій предметів (дієслів) у мові. Задавання питань до них (с.98-99) Розвивати уміння використовувати дієслів у власній мові

1.      Списати впр.116, підкреслити дієслова

2.      Вивчити правил (с.97)

Фото звіт
13.04 ЯДС Із чого починається літо. Літні місяці (с96-102) 1.      Прочитати с.98-101; відповісти на запитання

2.      Підібрати 3 народні прикмети про літо

Фото звіт
Математика Досліджуємо таблицю ділення на 2 (с.113) 1.      Опрацювати таблиці на с.118 №4 усно; відповісти на запитання

2.      Знайти значення виразів с.118 №6

3.      Вивчити таблицю ділення на 2

Фото звіт відеозв’язок
Російська мова та читання Знаходження слів, що означають дії предметів. Робота з репродукцією І. Левітана «Март» (с.100-101) 1.Прочитати текст і розглянути картину (с.100 №118)

Списати поговорки про весну (с.100 №117), підкреслити дієслова

Фото звіт
14.04 Російська мова та читання Задавання питань до слів, що означають дії предметів. З. Александрова «Капель» (с.102-103) 1.      Виразно  читати вірш З Александрової «Капель» (с.102)

2.      Виписати із вірша дієслова с.103 №120

фотозвіт
Математика Розв’язуємо складені задачі на знаходження остачі (с.119) 1.      Пояснити схеми до задач, порівняти задачі (усно с.119 №1)

2.      Знайти значення виразів с.119 №2

Фото звіт
15.04 ЯДС Яка шана книжкам (с.103-105) 1.      Опрацювати с.103-105

2.      Скласти правила користування книжками

Фото звіт
Математика Розв’язуємо складені задачі на знаходження суми (с.120) 1.Порівняння задач (с.120 №1 (1,2,3)-усно)

Розв’язання задач с.120 №1 (3)

Фото звіт
16.04 Російська мова і читання Слова, що близькі за значенням (дієслова). Читання діалогу з казки Н.Сладкова «Ведмідь та сонце» (с.103-104) 1.      Виконати вправу 121 с.102

2.      Прочитати казку Н.Сладкова с.104, відповісти на запитання

Фото звіт
Математика Знаходимо невідомий множник, невідоме ділене або дільник 1.      Повторити зв’язок компонентів дії множення та ділення (усно)  с.121 №2,3

2.      Обчислити приклади с.121 №4

Фото звіт
17.04 ЯДС Які бувають форми земної поверхні (с.108-109) 1.      Прочитати с.108-109

2.      Виконати завдання на контурній карті (рельєф України)

Фото карта
Російська мова та читання Робота з дитячою книгою « Казки Н.Сладкова» Прочитати казки та намалювати малюнок до однієї з них Фото малюнок
21.04 Математика Досліджуємо таблицю множення числа 3 (с.122) 1.      Скласти таблицю множення числа 3, відповісти на запитання (усно –с.122 №1)

2.      Вивчити таблицю множення числа 3

Фото звіт відеозв’язок
Російська мова та читання Слова, протилежні за значенням (дієслова) А.Барто «Скворцы прилетели» (с.105-106) 1.      Навчитися виразно читати вірш А.Барто с.106

2.      Записати слова, протилежні за значенням с.107 №127

Фото звіт
22.04 ЯДС Чи є в підземелля таємниці (с.110-112) 1.Ознайомлення зі статтею с.110-112, відповісти на запитання

Вивчити слова зі словарика с.110

Фото звіт
Математика Досліджуємо таблицю ділення числа 3 (с.123) 1.Опрацювати таблиці с.123 №4,5 (усно)

Обчислити приклади с.123 №8

Фото звіт
23.04 Російська мова та читання Слова, до яких неможна поставити запитання (службові слова) Я. Аким «Апрель» (с.107-108) 1.Виразно читати вірш с.108 №129

2.Виконати вправу 128 с.107

3. Вивчити правило с.128

Фото звіт
Математика Розв’язуємо складені задачі на знаходження різниці (с.124) 1.Відповісти на запитання уснос.124 №1,2

2. Розв’язати задачі с.124 №3 (1,2)

Фото звіт
24.04 ЯДС Ознайомлення з гірськими породами свого краю та їх властивостями с.113 Практична робота за планом с.113 фотозвіт
Російська мова та читання Правопис службових слів ) Я. Аким «Апрель» (с.108-109) 1.Вивчити напам’ять вірш «Апрель»

2. Записати народні прикмети, підкреслити службові слова с.109 №130

Фото звіт відеозв’язок

 Українська мова та читання

06.04 Слова, які називають предмети.

Словникові слова : дятел, олень.

Розглянути мал. С. 52,в 152, вивчити правило , записати слова в 2 стовпчики: хто?,що? в.156, доповнити речення,в.157, дібрати пару в.160
07.04 Слова, які називають предмети.

Словникові слова : дятел, олень.

Дібрати парус.54 в.160, виписати слова за зразком  https://video.novashkola.ua/2-klas/ukrayinska-mova-2-klas/urok-25/
08.04 В.Шаройко « Що за пташка ?». Л.Костенко « Перекинута шпаківня». С.110-111, Виразно читати вірші, зробити малюнок. прослухати аудіо запис
09.04 Вживання великої букви.

Словникові слова : Київ.

Прочитати правило с 55,доповнити речення і записати в.163, виписати назви і клички тварин в.164, прослухати аудіо запис  https://video.novashkola.ua/2-klas/ukrayinska-mova-2-klas/urok-27/
10.04 Вживання великої букви.

Словникові слова : Київ.

Дібрати потрібне слово і записати реченняс.56, в 167,
13.04 В.Сухомлинський      «Як Микола став хоробрим» Прочитати оповідання с. 111-112, виконати завдання, прослухати аудіо запис
14.04 Слова, які називають ознаки предметів.

Словникові слова : ознака, червоний.

Прочитай правило с.58, добери слова-ознаки і запиши в.171, випиши пари слів за зразком в.172, прослухай аудіо запис
15.04 Слова, які називають ознаки предметів.

Словникові слова : ознака, червоний.

Поширити речення словами-ознаками в.173, доповни речення в.174 https://video.novashkola.ua/2-klas/ukrayinska-mova-2-klas/urok-28/
16.04 Н.Лавренюк « Червоний сон», В.Мелещенко « Була неділя»

Словникові слова : неділя.

Прочитати текст, виписати прислів’я, знайти слова-ознаки.в.175,  прослухати аудіо запис, виписати слова-ознаки в.176.
17.04 В.Сухомлинський « Курчатко» Випиши виділені слова, постав питання в 177,с.61, прослухати аудіо запис
21.04 Слова, які називають ознаки предметів. Заміни словами, близькими за значенням в.179, с.62, утворити слова-ознаки в.180
22.04 М.Стеценко « Першокласниця» Прочитати с.112-113 , прослухати аудіо запис
23.04 М.Стеценко « Першокласниця» Прочитати за особами с.112-113
24.04 Слова, які називають дії предметів. С.63 прочитати правило, дібрати слова-дії, в.184 прослухати аудіо запис https://video.novashkola.ua/2-klas/ukrayinska-mova-2-klas/urok-29/