3-А клас

Календарно-тематичний план роботи у 3- А класі

на   період      карантину  (з  27.04  по 11.05)

Учитель: Губанова Олена  Вікторівна

elenagubanova828@gmail.com

Дистанційне навчання здійснюється на освітній платформі

https://classroom.google.com/w/NTcyNzIwNjIwMzda/t/all

27.04.2020

Русский  язык

Имя числительное. Просмотреть учебный видеофильм.Прочитать правило на стр.125.Выполнить упр.327 – устно, упр. 324
27.04.2020

Математика

Співвідношення між одиницями вимірювання часу. Визначення тривалості подій, часу початку та закінчення події. Рівняння. Повторити матеріал про визначення часу. Визначити час на кожному годиннику  ( №1016, 1017-усно),виконати № 1020(2(, задачу № 1025.
27.04.2020

Українська мова

Зв’язок речень у тексті. Переглянути навчальне відео. Прочитати правило на стор.138.  Виконати впр.325-усно., 327- письмово.
27.04.2020

Литературное чтение

Л.Пантелеев. Ау. Читаем  произведение  автора, отвечаем на вопросы. Слушаем аудиосказку о маме.

 

28.04.2020

Литературное чтение

С.Погореловский. Ну-ка попробуй ! Прочитать  произведения, оцени поведение героя.

Выучить стихотворение наизусть.

28.04.2020

Математика

Нерівність зі змінною. Дії з іменованими числами. Знаходження частини від числа. Повторити відомості про перетворення іменованих чисел та знаходження частини від числа. Виконати № 1028, 1031.
29.04.2020

Літературне читання

Народні символи. За В.Скуратівським. Два кольори. Д.Павличко. З малої насінини. М.Чумарна. Переглянути  відео про народні символи України..

Прочитати тексти на с.144-146.

Послухати пісню «Два кольори»

29.04.2020

Математика

Знаходження частини від числа.Розв’язування задач. Виконати № 1036-1038 усно, № 1041, 1040

 

29.04.2020

Українська мова

План тексту. Переглянути навчальне відео. Прочитати пояснення  професора Лінгвіста на с.140. Виконати впр. 334- письмово.
29.04.2020

Природознавство

Правила здорового харчування Що корисно їсти. Переглянути навчальне відео. Прочитати статтю підр. на с.152-154

Виконати тестові завдання.

29.04.2020.

Я у світі

Народні промисли сучасної України, що відомі всьому світові. Переглянути відео про народні промисли українців. Висловити своє враження від побаченого.
30.04.2020

Літературне читання

Як вірш став піснею…

О.Хорошковська. Чом, чом, чом, о земле ти моя… В.Лебедова (пісня)

Прочитати текст на стор.145, вірш – на стор.145-146. Послухати українську пісню.
30.04.2020

Природознавство

Дихальна система. Запобігання захворюванням органів дихання. Переглянути навчальне відео.  Прочитати статтю на стор.155-156 Відповісти на запитання.
30.04.2020

Русский язык

Глагол. Связь глагола в предложении с именем существительным. Просмотреть учебный видео-фильм о глаголе как части речи. Прочитать правило на стр.158-159. Выполнить упр.332-устно, 334-письменно.
04.05.2020

Математика

Ділення з остачею. Переглянути навчальне відео. Прочитати пояснення на стор.158 Виконати № 1050, 1053.
04.05.2020

Русский язык

Глагол. Закрепление. Прочитать добрый совет на стр.161

Выполнить упр. 336.

04.05.2020

Литературное чтение

Н.Саконская. Разговор о маме. Итоговый урок по разделу. Прочитать стихотворение на стр.173-174, ответить на вопросы. Выполнить задания теста.
04.05.2020

Українська мова

Типи текстів. Переглянути відео-урок.  Прочитати правило на стор. 141. Виконати впр.335(за вибором)
05.05.2020

Литературное чтение

Урок внеклассного чтения. Стихи о главном. Просмотреть мультфильм.  Найти и подготовить  стихотворения о взаимоотношениях в семье.
05.05.2020

Математика

 

Ділення з остачею. Знаходження частини від числа. Рівняння. Прочитати пояснення на стор.160 № 1057. Виконати № 1064, 1059,1061( одне за вибором)
 

06.05.2020

Літературне читання

 

 

Плавуча батарея.

За С.Алексєєвим. Пам’ятник. М.Упеник.

 

Прочитати оповідання та вірш на стор.149-151. Дати відповіді на питання.

06.05.2020

Математика

Ділення з остачею. Властивості остачі. Нерівність зі змінною. Розглянути таблицю на стор.161. Прочитати правило. Виконати № 1070,1073.
06.05.2020

Українська мова

Текст-розповідь   Переглянути навчальне відео. Прочитати правило на стор.142. Виконати впр.339( скласти розповідь за малюнком і опорними словами)
06.05.2020

Природознавство

Кровоносна система. Значення крові в організмі людини.  Переглянути навчальний відеофільм. Прочитати статтю на стор.157-159.
06.05.2020

Я у світі

Земля-спільний дім для людей. Необхідність взаємодопомоги, співпраці,охорони природи. Перегляд навчального фільму.

Читання матеріалу в підручнику. Відповіді на питання.

07.05.2020

Літературне читання

Мама. В.Гринько.

Моя мама. Д.Ткач

Читання творів на с.149-151. Скласти розповідь про свою маму.
07.05.2020

Образотворче мистецтво

Створення театральної афіші. Переглянути відео. Створити афішу до дитячої вистави.
07.05.2020

Природознавство

Шкіра. Значення шкіри для організму людини та її гігієна. Переглянути навчальний фільм; прочитати статтю підр.на с.160-162.

Дати відповіді на тестові запитання.

08.05.2020

Литературное чтение

Знакомство с календарной поэзией. Веночек(хоровод). К.Ушинский. Ветер и Солнце. Е.Трутнева. Лето. Посмотреть видеофильм. Прочитать тексты на стр.175-178. Подготовить выразительное чтение стихав.
08.05.2020

Математика

Ділення з остачею. Перевірка ділення з остачею. Задачі на знаходження периметра квадрата. Переглянути навчальний фільм. Прочитати правило на стор. 162. Виконати № 1077-усно, № 1079,1081- письмово.
08.05.2020

Русский язык

Глаголы-синонимы.

Глаголы-антонимы.

Посмотреть учебный фильм.   Выполнить упр.342, 345.

 

08.05.2020

Трудове навчання

Виготовлення та оздоблення виробів об’ємної форми.  Переглянути відео про виготовлення підставки для ручок та олівців. Виготовити свій виріб  за зразком або власною задумкою.

 

Календарно-тематичний план роботи у 3- А класі на період      карантину

(з  06.04  по 24.04)

Учитель: Губанова О.В.           elenagubanova828@gmail.com

Дистанційне навчання здійснюється на освітній платформі

https://classroom.google.com/w/NTcyNzIwNjIwMzda/t/all

06.04.2020

Русский  язык

Имя прилагательное.Значение имен прилагательных в речи. Связь с именами существительными. Прочитать  и отгадать загадку упр.296. Прочитать и выучить правило на с.144.Упр.298 – от существительных образовать прилагательные.

Д.з. упр. 297-вставить пропущенные  слова по смыслу.

06.04.2020

Математика

Ділення трицифрового числа на одноцифрове. Задача на подвійне зведення до одиниці. № 935 – розглянути прийом обчислення; № 936 – виконати за зразком; № 938 – розв’язати задачу.

Д.з.  с.143 № 941 (1,2). № 942.

06.04.2020

Українська мова

Зв’язок слів у реченні. Складне речення. Читаємо розповідь професора Лінгвіста на с.125. Опановуємо правило на с.126.  Виконуємо вправу 306 (усно).  Д.з. с 126, впр.308
06.04.2020

Литературное чтение

А. Твардовский. Рассказ танкиста. Итоговый урок по разделу.  Слушаем аудиозапись .Читаем  произведение  автора, отвечаем на вопросы. Тестирование по разделу.

Д.з. составить 3 предложения о защитниках  родной  земли.

07.04.2020

Литературное чтение

С.Маршак. Урок вежливости. Э.Шим . Про бодливых и пугливых. Просмотреть видео к уроку. Прочитать  произведения, сравнить поведение героев.

Д.з. подготовить выразительное чтение, подоб рать  пословицу о вежливости.

07.04.2020

Математика

Ділення на двоцифрове число шляхом добору. Розв’язування складених задач. Задачі на знаходження периметра прямокутника. № 943 – розглянути прийом обчислення. № 944 – виконати письмово.  № 946 – поставити питання до дій у задачі. Переглянути відео про обчислення периметру.

Д.з. № 950, 951 обчислити

08.04.2020

Літературне читання

Веснянки. За В.Скуратівським.Веснянка.

О.Олесь Мирилка.

Переглянути  відео про зустріч весни.

Прочитати тексти на с.134-135.

Д.з. вивчити мирилку напам’ять.

08.04.2020

Математика

Ділення на двоцифрове число шляхом добору.Задачі. № 953 –усно, № 955-  скласти вираз.

Д.з. №958,959, обчислити.

 

08.04.2020

Українська мова

Типи речень за метою висловлювання. Переглянути навчальне відео. Прочитати пояснення  професора Лінгвіста на с.127-128. Виконати впр.311. Д.з. с.129, впр. 315
08.04.2020

Природознавство

Заповідні території рідного краю. Державні заповідники. Переглянути навчальне відео. Прочитати статтю підр. на с.135-136

Д.з. підготувати повідомлення про заповідник  України ( за вибором)

08.04.2020.

Я у світі

Навчальний проєкт «Подорожуємо Україною» Переглянути відео про Україну. Створюємо колаж.
09.04.2020

Літературне читання

Урок позакласного читання.

Читаємо вірші  про весну.

Відеодзвінок . Індивідуальне читання віршів учнями.

Д.з. малюнок до вибраного вірша.

09.04.2020

Природознавство

Заповідні території рідного краю. Державні заповідники Дати відповіді на питання на с.136. Д.з. підготуватися до тестування.
10.04.2020

Литературное чтение

А .Потапова. Друг.

В.Сухомлинский. Бабочка и цветок.

Просмотреть мультфильм о дружбе. Прочитать рассказы. Ответить на вопросы. Д.з. с 163-164 пересказ.
10.04.2020

Математика

Залежність результату дії множення від зміни одного з компонентів. Задачі. № 960 – порахувати усно; опрацювати правило на с. 146;

№ 961 – обчислити з поясненням;

Д.з. № 965, № 967

10.04.2020

Русский язык

Имена прилагательные синонимы и антонимы. Прочитать правило на с.146. Выполнить упр.305.307. Д.з. упр.308
13.04.2020

Русский язык

Изменение имен прилагательных по родам. Отгадать загадку упр.309. Прочитать правило на стр.149-150. Упр.310 – выполнить по образцу.

Д.з. выучить правило, упр.312

13.04.2020

Математика

 

Залежність результату дії множення від зміни одного з компонентів. Задачі. № 970 – заповнити таблицю, опрацювати правило на с.147, № 971

Виконати за зразком; № 972 – скласти вираз до задачі; Д.з. №979

13.04.2020

Українська мова

Звертання у питальних і спонукальних реченнях Переглянути відео урок. Виконати впр.316. Повторити правило на с.128,129.Опрацювати правило на с.131,132 Д.з. впр.319
13.04.2020

Литературное чтение

С. Козлов. Ёжикина скрипка Просмотреть мультфильм. Прочитать текст на стр.165-167. Сравнить содержание. Д.з. подготовить пересказ для видеозвонка.
14.04.2020

Математика

 

Рівняння. Задачі з буквеними даними. Прочитати роз’яснення вчителя.

№ 986-проаналізувати виконане рівняння, розв’язати одне за вибором; № 988 – скласти числовий вираз. Д.з. № 990(1стю), № 991

14.04.2020

Литературное чтение

Урок внеклассного чтения.

Как мы живем.

Чтение рассказов о приключениях школьников после уроков. Д.з.

Оформить читательский дневник

 

15.04.2020

Літературне читання

 

 

Урок розвитку мовлення. Складання тексту «Весна» за власними спостереженнями.

 

Переглянути відеоролик про весну. Скласти зв’язну розповідь .

Д.з. намалювати малюнок до складеного тексту.

15.04.2020

Математика

Рівняння. Задачі з буквеними даними. Розглянути зразок розв’язання №993; виконати за зразком 2 рівняння за вибором;  № 994 – скласти вираз.Д.з. № 997 (1 ст.), 998.
15.04.2020

Українська мова

Тестова перевірна робота  Виконання тестової перевірної роботи.
15.04.2020

Природознавство

Контрольна робота № 5  Виконання письмових  завдань.
15.04.2020

Я у світі

Україна – європейська держава. Перегляд навчального фільму. Складання розповіді ровесникам за кордоном про Україну.
16.04.2020

Літературне читання

В.Латанський. Україна.

О.Хорошковська. Наша

Батьківщина.

Перегляд відеоролика. Читання творів на с.137-138. Д.з. вивчити вірш «Україна» напам’ять.
16.04.2020

Русский язык

Изменение имен прилагательных по числам. Слушаем объяснение учителя(Скайп)

Читаем правило на стр.151, выполняем упр.313.  Д.з.упр.315

16.04.2020

Природознавство

Організм людини.Система органів тіла людини,її значення для життя. Переглянути навчальний фільм; прочитати статтю підр.на с.144-146.

Д.з. дати відповіді на пит. (письм.)

17.04.2020

Литературное чтение

В.Осеева. Сыновья. Посмотреть мульфильм. Прочитать текст. Д.з. составить рассказ «Моя мама»
17.04.2020

Математика

Рівняння.Нерівність зі змінною. Задачі. Виконати рівняння № 999; скласти та обчислити вирази №1003; знайти периметр прямокутника №1000.

Д.з. – с.152, № 1005,1006.

17.04.2020

Русский язык

Урок развития речи. Сочинение о своем селе. Посмотреть учебный фильм.  Написать сочинение по плану.

Д.з. найти и записать стихотворение о родных местах.

21.04.2020

Математика

Контрольна робота № 8  Виконання учнями контрольної роботи.
21.04.2020

Литературное чтение

Три дочери

(татарская сказка)

Прочитать сказку на стр.169-170.

Составить план для пересказа.

Д.з. підготовить аудиопересказ.

22.04.2020

Літературне читання

Київ – столиця України.

О.Хорошковська

Переглянути фільм про Київ.

Прочитати текст на с.139, відповісти на питання. Д.з. скласти опис столиці України (письмово)

22.04.2020

Природознавство

Опорно-рухова система людини Переглянути навчальний фільм.

Опрацювати статтю підр. на с.147-148 Д.з. відповісти на питання

22.04.2020

Математика

22.04.2020

Українська мова

Аналіз контрольної роботи.Розв’язування задач

Текст. Тема й основна думка тексту.

Виконати роботу над помилками. Розв’язати №995. Д.з. № 996, 1002.

Переглянути навчальний фільм.

Прочитати пояснення професора

Лінгвіста на с. 135.Впр.321 порівняти записи; виконати впр. 323

Д.з. с. 135 вивч. правило, впр.324

22.04.2020

Я у світі

Європейський Союз – співтовариство народів Європи. Я – член європейської спільноти. Переглянути відеофільм.

Прочитати матеріал підручника на с.146. Дати відповіді на питання.

23.04.2020

Природознавство

Травна система. Харчування. Правила здорового харчування. Переглянути навчальний фільм. Опрацювати статтю підр. на с.149-154. Д.з. скласти список корисних дитячих продуктів і страв.
23.04.2020

Літературне читання

Державні символи України. Наш прапор. Д.Павличко.

Наш герб-тризуб.В.Паронова

Переглянути відеоролик про державні символи. Прочитати тексти на с.141-142.   Д.з. виразно читати вірші підручника
24.04.2020

Русский язык

Контрольная работа по теме «Части речи» Выполнение заданий контрольной работы.
24.04.2020

Математика

Частини цілого: утворення і запис. Дріб з чисельником 1. Знаходження частини від числа. Переглянути навчальне відео. Розібрати № 1007,1008 усно. Розв’язати задачу № 1009 за планом

Д.з. № 1014,1012 – обчислити.

24.04.2020

Литературное чтение

А.Майков. Колыбельная песня.Л.Пантелеев. Ау! Прослушать аудиозаписи колыбельных песен. Прочитать тексты в учебнике. Д.з. с.170-172 выразательно читать.