4-А клас

4-А клас Викладач: Шульга Любов Василівна.

Зворотній зв’язок: Мобільний додаток «Viber» за номером +380502797890

  • Електронна пошта: Luba260 @gmail.com
12.05 Українська мова Тема: Дієслова на ся (-сь) і -ться Опрацювати §29

с.175, впр.279 (усно)- звернути увагу на вимову і правопис; с.177 впр.281 (1,2,3)- визначити час, особу дієслів.

Вайбер

Електронна пошта

Математика Тема: Ділення складених чисел на двоцифрові числа с.165 №1059(усно); №1060 (1)- письмово; № 1061 – розв’язати задачу. Вайбер Електронна пошта
Природознавство Тема: Тіла і речовини с.163-165- опрацювати за підручником. Вайбер

Електронна пошта

13.05 Природознавство Тема: Стани речовин с.165-167- опрацювати, вивчити стани речовин. Вайбер

Електронна пошта

Математика Тема:  Знаходження значення виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами с.166 № 1067 (1) – письмово  ; №1068(1) – письмово ;№1071 розв’язати задачу. Вайбер

Електронна пошта

Російська мова Тема: Наречие как часть речи. с. 168 – выучить правило; упр.307 (усно) – составить 4 предложения; с.170 упр.310 (письменно) – списать загадки, составить 2 предложения. Вайбер

Електронна пошта

 

14.05 Українська мова Тема: Вимова і правопис  дієслів на –ся, -ться с. 177 впр.283 (усно); с. 179  впр.285(письмово )- вибрати з тексту одне з дієслів і розібрати як частину мови. Вайбер

Електронна пошта

Я у світі Тема: Охорона довкілля – спільна справа всіх на землі. с.153-15 – опрацювати. Вайбер

Електронна пошта

Російська мова Тема: Наречие, отвечающие на вопросы  Где? Когда? Как? Почему? с.171, упр.311(усно заполнить таблицу; упр.313 (письменно) – подобрать к глаголу наречие, составить 2 предложения. Вайбер

Електронна пошта

 

15.05 Літературне читання (укр.) Тема: В. Павличко «І сонечком разом» с.187 –прочитати вірш, намалювати до нього малюнок. Вайбер

Електронна пошта

Математика Тема: Ділення іменованих чисел на двоцифрові. Розширені задачі на зведення до одиниці с.166 № 1076(усно);с.166 №1077 (письмово)- визначити порядок дій і розв’язати; с.167 № 1080 (письмово) – розв’язати задачу. Вайбер

Електронна пошта

Літературне читання (рос.) А.А. Усачёв «Весёлые учебники» с.168 – прочитать. Вайбер

Електронна пошта

 

18.05 Математика Тема: Знаходження значення виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами с.167 №1085(усно); №1087(усно); №1088(письмово);№1090 ( розв’язати задачу) Вайбер

Електронна пошта

Літературне читання (рос.) Внеклассное чтение Р.Киплинг «Рикки-Тикки -Тави» Прочитать произведение, подобрать цытаты, характеризующие образы героев. Вайбер

Електронна пошта

Російська мова Тема: Наречие с.172, упр.314 (усно) озаглавь текст, выделите зачин и заключение: письменно – выпишите наречия с глаголами. Вайбер

Електронна пошта

 

19.05 Природознавство Тема: Різноманітність речовин і матеріалів, їх використання людиною с. 173-175-опрацювати. Вайбер

Електронна пошта

Математика Тема:  Письмове ділення багатоцифрових чисел на трицифрові с.168 № 1093 (усно); №1094 (2) – письмово; №1096- скласти та розв’язати задачу  по таблиці. Вайбер

Електронна пошта

Українська мова Тема: Повторення вивченого за рік с.180-181 , впр.287(усно) дати відповідь на запитання:

1. Виписати слова, якими автор називає зайця.

2. Добери синоніми.

Вайбер

Електронна пошта

 

20.05 Математика Тема:  Натуральний ряд. Будова натурального числа в десятковій системі числення с.1720-173 – опрацювати усно; №1001 (письмово);№1007 Вайбер

Електронна пошта

Російська мова Тема: Повторение изученного за год с.173, упр.317 –  разобрать по членам предложения, указать части речи. Вайбер

Електронна пошта

 

21.05 Українська мова Тема: Повторення вивченого за рік с.183-184 , впр.289(усно) – знайти окличні речення;с. 184 впр. 292 (письмово) – скласти речення, знайти головні і другорядні члени Вайбер

Електронна пошта

22.05 Математика Тема:  Узагальнення і систематизація вивченого за рік с.1671 № 1109 (усно) – поставити пропущені математичні знаки; №1114 (усно) розв’язати задачу. Вайбер

Електронна пошта

 

27.04 Літературне читання (укр.) Урок позакласного читання. Науково – художні твори. Прочитати твір на вибір. Вайбер

Електронна пошта

Математика Тема: Письмо ділення  трицифрових чисел на двоцифрові. с.157 № 996(усно); №1000(усно)- звернути увагу на знаходження середнього арифметичного; с.159 №1006 (2) – письмово; №1008-розв’язати задачу. Вайбер

Електронна пошта

Російська мова Тема: Правописание личных глаголов окончаний с. 156 упр.281 (устно) – обратить внимание на правописание окончаний глаголов во 2-ом лице ед.числа.; с.157 упр.283-поставить глагол в 3-ем лице мн.числа; с.158 упр.285 – списать, обозначить окончание глаголов; выучить правило. Вайбер

Електронна пошта

Літературне читання (рос.) Внеклассное чтение Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома» Прочитать произведение в полном собрании. Вайбер

Електронна пошта

 

28.04 Українська мова Тема: Правопис закінчень дієслів теперішнього та майбутнього часу. с.166, впр.263 (усно); впр.264-до виділених слів дібрати антоніми;  с.168 впр.266(письмово) – дієслова теперішнього часу поставити у форму 1-ої особи однини. Вайбер

Електронна пошта

Математика Тема: Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові с.159№1005(письмово) с.159№1007(письмово) розв’язати задачу двома способами. Вайбер Електронна пошта
Природознавство Тема: Гори Карпати с.147-152- опрацювати за підручником, позначити гори на контурній карті. Вайбер

Електронна пошта

29.04 Природознавство Тема: Кримські гори с.152-155- опрацювати, нанести Кримські гори на контурну карту. Вайбер

Електронна пошта

Математика Тема:  Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Розв’язування задач. с.159 № 1013 (усно); №1014, №1012 – два на вибір, письмово; с.160 №1016-розв’язати задачу знаходячи середнє арифметичне. Вайбер

Електронна пошта

Російська мова Тема: Первое лицо глаголов настоящего и будущего времени. с. 158,упр.286 (усно) – определить время, лицо и число глаголов; с.159-выучить правило; с.160 – говори правильно(запомнить); упр.287 (письменно) – образовать глаголы настоящего времени;

стр.160 упр.290(письменно) – заменить глагол 1го лица ед. числа на глагол 1 лица мн. числа.

Вайбер

Електронна пошта

 

30.04 Українська мова Тема: Особові закінчення дієслів 1-ої, 2-ої, 3-ої особи однини і множини. с. 169 впр.267-плрівняти особові закінчення дієслів в російській та українській мовах (усно); впр.268(2 )- письмово, перекласти на українську мову, визначити час дієслів. Вайбер

Електронна пошта

Я у світі Тема: Ти і світ людей С.139-145 – опрацювати, відповісти на питання, озвучити ілюстрації (усно). Вайбер

Електронна пошта

Російська мова Тема: Второе и третье  лицо глаголов  настоящего и будущего времени. с.160-161, впр.291(усно); -определить тип  и основную мысль, выбрать глаголы в форме 2-го лица единственного числа.

Запомни! На конце глаголов 2-го лица ед. числа пишется мягкий знак: упадёшь.

с.161 упр.292 (письмово) – записать пословицы, обозначить окончание, время.

Вайбер

Електронна пошта

 

04.05 Літературне читання (укр.) Тема: Г. Черінь «Рідна хата»

С.Сосюра «Любіть Україну»

с.178-179 – навчитися виразно читати вірші, дотримуючись логічних пауз. Вайбер

Електронна пошта

Математика Тема: Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арефметичного с.160 № 1023(два приклада) -письмово;с.161  №1025-розв’язати задачу, знаходячи серед.арифметичне; с.161 № 1026 (письмово) – розв’язати і перевірити множенням. Вайбер

Електронна пошта

Російська мова Тема: Глаголи оканчивающиеся на –ся, -сь с. 165 упр.297 (устно).

Запомни! В глаголах перед –ся сохраняется мягкий знак: учишься.

упр.298 (письменно) – списать три пословицы, определить время глаголов, лицо; стр.166 упр.300 (письменно) – выписать слова с пропущенными орфограммами.

Вайбер

Електронна пошта

Літературне читання (рос.) Внеклассное чтение Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома» Дочитать произведение, выписать цитаты, характеризующие образ героя. Вайбер

Електронна пошта

 

05.05 Математика Тема: Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові, якщо частина містить нулі с.161 №1030(усно)- звернути увагу, коли у частці ставимо нуль; №1031(письмово) розв’язати два приклада; №1032(письмово)  – розв’язати задачу на середнє арифметичне. Вайбер

Електронна пошта

Українська мова Тема: Особові закінчення дієслів 1-ої, 2-ої, 3-ої особи однини і множини с.170-171 впр.270 (усно)- визначити час, особу дієслів; впр. 271 (усно)- розглянути таблицю і порівняти закінчення в обох мовах.

Пам’ятай! В українській мові у закінченнях дієслів 2-ої особи однини не пишеться знак пом’якшення.

с. 172 впр.274 (письмово) – виписати дієслова 2-ої особи однини.

Вайбер

Електронна пошта

 

06.05 Природознавство Тема: Навчальний проект «Що можна зробити для збереження природи у моєму краї?» Підготувати навчальний проект на задану тему. Вайбер

Електронна пошта

Математика Тема:  Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові, якщо частка містить нулі в кінці с.162 № 1036 (усно)- звернути увагу, чому у ІІ розряді частка нуль десятків; №1037– обчислити з перевіркою; №1040-розв’язати задачу знаходячи середнє арифметичне. Вайбер

Електронна пошта

Російська мова Тема: Произношение и написание –тся и –ться в глаголах. с. 166,упр.301 (усно) – выучить правило;

Запомни! Перед –ся в глаголах в неопределённой форме пишется буква ь.

с.168 упр.304 (письменно) – выписать глаголы, разбирая их как часть речи (два глагола).

Вайбер

Електронна пошта

 

07.05 Українська мова Тема: Особові закінчення дієслів 3-ої особи множини. с.173, впр.275(усно) дібрати заголовок, визначити час, особу і число дієслів;впр.277(усно)- розглянути таблицю.

Запам’ятай!У закінчення дієслів 3-ої особи множини пишеться знак пом’якшення: ростуть.

с.174 впр.277(2) (письмово)-перекласти на українську мову.

Вайбер

Електронна пошта

Я у світі Тема: Ти і світ людей С.139-145 – опрацювати, відповісти на питання, озвучити ілюстрації (усно).
08.05 Математика Тема:  Ділення складних іменованих чисел на двоцифрові. с.163 № 1051 (усно)- звернути увагу на те, як ділиться іменоване число; №1052(два на вибір, письмово), №1053 – практично; №1054-розв’язати задачу знаходячи середнє арифметичне. Вайбер

Електронна пошта

Основи здоров’я Тема: Звички і здоров’я С.145-148-опрацювати, скласти особисті правила корисних звичок. Вайбер

Електронна пошта

Літературне читання (укр.) Тема: Н.Вернигора «»На сопілці літо грало»

Л.Компанієць «Із сонечком разом»

с. 179-182-опрацюватиобразні художні вирази. Вайбер

Електронна пошта

 

 

06.04 Літературне читання (укр.) Тема: О. Іваненко

«Батько-колючка та його гніздечко»

Прочитати науково-художнє оповідання. Описати, яким є батько-колючка, знайти епізоди, що відповідають ілюстраціям.

Домашнє завдання:приготуватися до читання по особам.

Вайбер
Російська мова Тема: Глагол как часть речи. Правописание –не с глаголами. с.137 упр.244 (устно)

с.138 упр.246 – составить диалог; с.143-выучить правило.

Домашнее задание:с.143 упр.257-списать, раскрывая скобки.

Вайбер
Математика Тема: Ділення чисел, що закінчуються нулями. Ділення іменованих чисел. с.145 №911(усно); №912-обчислити письмово; №945-розв’язати  задачу з поясненням.

Домашнє завдання:с.145 №920-обчислити.

Вайбер
Літературне читання (рос.) Тема: М.В. Дружинина

«Песенка обо всём»

Прочитать произведение, приготовиться к чтению по ролям.

Домашнее задание:с.165-166- ответить на вопросы

Вайбер
07.04 Українська мова

 

Тема: Активізація знань учнів про дієслово. Уживання дієслів у прямому та переносному значенні с.149,впр.236-розказати за схемою, що ти знаєшь про дієслово; впр.237-виписати дієслова, визначити число; впр.238-прочитати, скласти речення зі словом ходить.

Домашнє завдання: с.151, впр.239-виписати дієслова, визначити число.

Вайбер
Математика Тема: Повторення вивченого матеріалу с.146 ,№1-скласти та розв’язати задачі; №8-розв’язати два рівняння.

Домашнє завдання:повторити вивчений матеріал.

Вайбер
Природознавство Тема: Узагальнення і систематизація знань учнів

 

с.128-129-опрацювати матеріал підручника.

Домашнє завдання:повторити вивчений матеріал.

Вайбер

 

08.04 Природознавство Тема: Ґрунти України. Охорона ґрунтів. с.129-132- опрацювати матеріал підручника.

Домашнє завдання:відповісти на питання, нанести на контурну карту ґрунти.

Вайбер
Математика Тема: Письмове множення двоцифрових чисел на двоцифрові. с.147 № 921(усно); №923-скласти вирази і знайти їх значення.

Домашнє завдання:с.148 №926-знайти число за частиною

Вайбер
Російська мова Тема:Изменение глаголов по кременам. Неопределённая форма глагола. с. 144- выучить правило; упр.258 (устно) –ответить на вопросы.; с.146- выучить правило; упр.264-раскрыть значение одним глаголом.

Домашнее задание:с.147, упр.266-дополнить глаголами.

Вайбер
Літературне читання (рос.) Тема: А.А. Усачёв «Мои географические открытия» с.167-прочитать стихи.

Домашнее задание: приготовить сообщение об одном из океанов или  материке.

Вайбер

 

09.04 Українська мова Тема: Неозначена форма дієслова с.155-вивчити правило; впр.-245(усно); с.156, впр.247-виписати дієслова.

Домашнє завдання: с.156, впр.248-дібрати синоніми

Вайбер

 

10.04 Математика Тема: Письмове множення багатоцифрових чисел на двоцифрові. с.149 №937-виконати з поясненням; №935-розв’язати задачу за схемою Домашнє завдання:с.150 №941(1 і 3 ст.)-обчислити Вайбер
Літературне читання (рос.) Тема: Урок внеклассного чтения А. Милн «Винни Пух пошёл в гости» Прочитать произведение по хрестоматии «Золотой веночек»

Домашнее задание: пересказывать близко к тексту

Вайбер
Літературне читання (укр.) Тема: О.Буцель «Неприємна пригода» с.165-169-прочитати твір, усно озвучити малюнки до твору, знайти уривки, що характеризують образи.

Домашнє завдання: с.169-опрацювати питання.

Вайбер
13.04 Літературне читання (укр.) Тема: І. Прокопенко . Про берізчиних друзів та ворогів. с.170-173-прочитати  казку, виписати: що правдиве, а що казкове.

Домашнє завдання:приготуватися до виразного читання.

Вайбер
Російська мова Тема: Изменение глаголов прошедшего времени по родам. с.149- выучить правило; с. 148-149, упр.269 (устно) – ответить на вопросы; с.150, упр.273 – образовать глаголы прошедшего времени.

Домашнее задание:с.149, упр. 271-определить род глаголов в прошедшем времени.

Вайбер
Математика Тема:  Множення складених іменованих чисел на двоцифрові числа с.150 №945(усно); №943 (усно); №948-розв’язати  запитаннями.

Домашнє завдання:с.151 №949 (1)-з поясненням.

Вайбер
Літературне читання (рос.) Тема: М.М. Лукашина «Собака, рождённая для счастья» с.169-172-прочитать, соотнести иллюстрации с отрывками из текста.

Домашнее задание: поразмышляй, что обьединяет ребят прошлого и настоящего.

Вайбер

 

14.04 Українська мова Тема: Спостереження за вживанням дієслів у неозначній формі у прислів’ях, приказках. с.155, впр.246-вставити пропущені орфограми; впр.247(усно)-довести різне значення слова «писати».

Домашнє завдання:виписати з худ. літератури три прислів’я з дієсловами, що вжиті в неознач. формі.

Вайбер
Математика Тема: Знаходження значень виразів на сумісні дії різного ступеня. с.151 №950- скласти і розв’язати рівняння; №952 (усно)-пояснити порядок дій.

Домашнє завдання:с.152 №956-знайти площу.

Вайбер
Природознавство Тема: Природні  зони України. Карта природних зон. с.132-134- опрацювати матеріал з підручника.

Домашнє завдання: нанести на контурну карту природні зони.

Вайбер
15.04 Природознавство Тема: Мішані ліси (Полісся) с.135-139- ознайомитися з поняттями «мішані ліси», з рослинним і тваринним світом.

Домашнє завдання:вивчити матеріал, знайти інформацію про лікарські рослини Полісся.

Вайбер
Математика Тема: Письмове множення двоцифрових чисел на трицифрові. с.152 № 959-порівняти множення на двоцифрове та трицифрове числа (усно); №960 (усно)

Домашнє завдання:с.152 №963-скласти задачу на зустрічний рух за виразом.

Вайбер
Російська мова Тема: Изменение глаголов настоящего времени. с. 153,упр.276 –ознакомиться с таблицей; с.154-выучить правило; с.154, упр.278-определить время глаголов.

Домашнє завдання:с.154, упр.278 (2)-рассказать, что ты будешь делать, когда вырастешь.

Вайбер
Літературне читання (рос.) Тема: Е.В. Григорьева «Мечта» с.172-прочитать.

Домашнее задание: ответить на вопросы (устно).

Вайбер

 

16.04 Українська мова Тема: Дієслова минулого часу. с.157-вивчити правило, звернути увагу, що діэслова минулого часу тільки в однині змінюються за родами; впр.250-записати у 3 стовпчика.

Домашнє завдання: с.158, впр.252-виписати дієслова минулого часу.

Вайбер
Російська мова Тема: Изменение глаголов будущего времени с.155-виучить правило об изменении глаголов в будущем времени, упр.279-записать текст, указать время глаголов.

Домашнее задание: с.155,упр.280-указать время, лицо, число глаголов.

Вайбер

 

21.04 Математика Тема: Письмове множення багатоцифрових чисел виду 1578×403. с.153 №968 (усно), №969-порівняти; №970-обчислити (письмово).

Домашнє завдання: с.154 №975-обчислити сторону трикутника.

Вайбер
Літературне читання (рос.) Тема:  К. Булычёв «Авшева лаборатория» с.173-175 – прочитать, ответить на вопросы.

Домашнее задание: какие имена, события, факты показались тебе неизвестными? Ответить письменно

Вайбер
Літературне читання (укр.) Тема: Про берізчиних друзів та ворогів. с.173-174-повторюю, пригадую, вигадую.

Домашнє завдання: підготувати невеличке наукове повідомлення про рибку-колючку.

Вайбер

 

20.04 Літературне читання (укр.) Тема: І. Січовик «Рідний край», М. Людкевич «Під небом України», Д. Павличко «Де найкраще місце на землі». с.175-176-навчитися виразно читати вірш.

Домашнє завдання:визначити образні вислови, навчитися читати, дотримуючись логічних пауз.

Вайбер
Російська мова Тема: Правописание личных окончаний глаголов с.156- выучить правило, упр.281 (устно); упр.282 – выписать  глаголы в 3 лице мн.числа. Домашнее задание:с.157, упр. 284-вставить нужную орфоргамму. Вайбер
Математика Тема:  Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові, без остачі та з остачею. с.154 №978(усно); №979 –знайти частку та остачу.

Домашнє завдання:с.155 №985 (письмово)

Вайбер
Літературне читання (рос.) Тема:  К. Булычёв «Авшева лаборатория» (продолжение) Дочитать произведение до конца.

Домашнее задание: поразмышляй: что тебя взволновало? что вызвало вопрос, недоумение? (устно)

Вайбер
21.04 Українська мова Тема: Правопис суфіксів у дієсловах минулого часу. с.158, впр.251-знайти дієслова, позначити суфікси.

Домашнє завдання:с.159,впр.253-визначити число та рід.

Вайбер
Математика Тема: Письмове діленні з остачею трицифрових чисел на двоцифрові. с.155 №987 (усно); №990-розв’язати за питаннями.

Домашнє завдання:с.157 №992-розв’язати задачу.

Вайбер
Природознавство Тема: Лісостеп. с.139-143- опрацювати матеріал з підручника.

Домашнє завдання:нанести на контурну карту лісостепи, вивчити.

Вайбер
Українська мова

(9-А кл.)

Тема: Будова слова.Словотвір. §30-опрацювати. с.185, впр.408-дібрати слова до відповідних схем.

Домашнє завдання: с.185 впр.410- визначити спосіб словотворення.

Вайбер

 

22.04 Природознавство Тема: Степ с.143-147- опрацювати, нанести природну зону на контурну карту.

Домашнє завдання:вивчити матеріал.

Вайбер
Математика Тема: Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові с.157 № 996(усно) ; №997 (письмово)

Домашнє завдання:с.157 №1000- з пояснюванням.

Вайбер
Російська мова Тема: Первое лицо глаголов настоящего времени. с. 158-выучить правило; упр.286 (устно).

Домашнє завдання: с.159, упр.288-составить три предложения с глаголами настоящего времени.

Вайбер
Літературне читання (рос.) Тема: В.А. Рождественский «Над книгой» с.184-185-прочитать.

Домашнее задание: составить вопросы к стихотворению.

Вайбер

 

23.04 Українська мова Тема: Змінювання дієслів теперішнього часу за особами і числами. с.161-вивчити правило, розглянути таблицю;с.160,  впр.3 (усно); с.161, впр.2 (письмово).

Домашнє завдання: с.163, впр.258-визначити число та особу дієслів..

Вайбер

 

24.04 Математика Тема: Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. с.158 №1004-прочитай  пояснення, с.159 №1005-знайди письмово частку.

Домашнє завдання:с.159 №1011розв’яжи з поясненням.

Вайбер
Літературне читання (укр.) Тема: М. Сингаївський «Я все люблю», Л. Костенко «Усе моє, все зветься Україна» с.174-навчитися виразно читати.

Домашнє завдання: розставити логічні паузи.

Вайбер

 

Предмет Клас Дата Тема Мета д\з Зворотній звязок
Англійська мова 4 клас 08.04 Люблю подорожувати Вивчити лексичний

матеріал теми: види транспорту вміти задавати та відповідати на запитання What’s your address?

WB ex.3,4 p.80 Viber   або

електронна пошта

nataly1961@ukr.net

  09.04 На вокзалі Ознайомитись з новими словами теми    arrive, leave, platform, information desk WB ex.1,2 p.81

Повторити часові форми дієслів у Present Simple /Present Continuous

Youtube.comШкола Барсукова

Viber   або

електронна пошта

nataly1961@ukr.net

  15.04 Міські види транспорту Повторити лексичний матеріал з теми, стор.169 види транспорту, правильно будувати питанняHow can I get to the…..? Ex.3 p.170

WB ex.2 p/85

Ex.1 p.84

Viber   або

електронна пошта

nataly1961@ukr.net

  16.04 В аеропорту Вивчити слова теми уроку, вміти застосовувати їх на рівні словосполучень та речень Скласти 8 своїх словосполученнь з використання лексики теми уроку; 4 речення з використанням ЛО – Види транспорту

 

Viber   або

електронна пошта

nataly1961@ukr.net

  22.04 Видатні місця Лондону Вивчити назви основних визначних місць Лондону

Вивчити структури I have been to……

Have you been to…..

Переглянути відео

Визначні місця Лондону

my mail.ru

Test “London”

Сайт «На урок»

Viber   або

електронна пошта

nataly1961@ukr.net

  23.04 Мої враження  від подорожі Запитувати про погоду; давати характеристику порам року та погодним явищам За зразком написати поштову листівку про подорож по Лондону

WB ex.1 p 90

Viber   або

електронна пошта

nataly1961@ukr.net