До уваги випускникам!

Електронний кабінет вступника: що необхідно знати

З 01 липня запрцювала система реєстрації електронних кабінетів вступників.

Покрокова інструкція по реєстрації  http://osvita.ua/consultations/64931/

Робота системи «Подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти» регламентується Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році та Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році, затвердженими наказом МОН № 1096 від 11.10.2018 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2019 році», а також Умовами прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 1082 від 10.10.2018 року.

Інформація щодо вступної кампанії відображається та зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО).

Системою подання заяв в ЕЛЕКТРОННІЙ формі зможуть скористатися у повній мірі тільки вступники, які мають свідоцтво про здобуття повної загальної освіти (далі – свідоцтво) або атестат про повну загальну середню освіту (далі – атестат), виготовлений з використанням фотополімерних технологій, та сертифікати ЗНО 2017, 2018 і 2019 років (крім сертифікату ЗНО 2017 з англійської, французької, німецької та іспанської мов) і бажають вступити на денну або заочну форми навчання за освітніми ступенями бакалаврмолодший бакалавр(магістрмедичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань), а також на денну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.

Тільки введення правильних та достовірних даних надають Вам можливість прийняти участь у конкурсному відборі та, при успішному його проходженні, бути рекомендованими до зарахування в обраний заклад вищої освіти.

УВАГАВступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви тільки у ПАПЕРОВІЙ формі в таких випадках:

  • для реалізації права на вступ за співбесідоюза результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1, квотою2, квотою для іноземців відповідно до Умов прийому (тобтоякщо вступники бажають скористатися цими правами);
  • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому (диврозділ ІІІ «Джерела фінансування здобуття вищої освіти»пункти 4, 5);
  • для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Умов прийому (диврозділ І «Загальні положення»пункт 6, підпункт 7: за спеціальностями галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» та 22 «Охорона здоров’я» в разі укладення ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу);
  • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвищеім’япо батьковідата народженнястатьгромадянство тощоі в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті ЗНО.
  • Помилки (у свідоцтві/атестаті або сертифікатіне вважаються розбіжностямиа потребують внесення виправлень у документНаприкладє помилкою різне написання іменіЄвген (у свідоцтві/атестатіта Євгеній (у сертифікаті);
  • у разі подання іноземного документа про освіту;
  • у разі подання документа про повну загальну середню освітувиданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення (формат – «книжка»виданий – орієнтовно до 2000 р.);
  • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причинпідтвердженої довідкою приймальної комісії закладу освіти.
  • для реалізації права на нарахування додаткових балів призерам та переможцямчемпіонату Європи та чемпіонату Світупереможцям чемпіонатів України (з олімпійських видів спортупри вступі на навчання за спеціальностями 014 «Середня освіта (Фізична культура)» та 017 «Фізична культура і спорт» (якщо бажають скористатись цим правом).

Увійти на сторінку системи подання заяв в електронній формі можна за адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua/.

Інформація взята з сайту http://osvita.ua/consultations/64931

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.